สำหรับลูกค้าที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA – Transportation Security Administration) ได้ประกาศใช้ระบบการตรวจค้นสัมภาระรูปแบบใหม่เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเข้มงวดมากขึ้น

TSA แนะนำผู้โดยสารที่เดินทางออกจากหรือต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ปลดล็อคกระเป๋าสัมภาระ หลังจากตรวจค้น หากเจ้าหน้าที่พบสิ่งของต้องสงสัยในสัมภาระ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจค้นทางกายภาพต่อไป
โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้ดำเนินการอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ TSA จำเป็นต้องใช้กำลังเปิดสัมภาระที่ล็อคไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าของรวมถึงสายการบินที่ให้บริการ

สำหรับผู้โดยสารที่ล็อคกระเป๋าสัมภาระเช็คอิน

โปรดรับทราบมาตรการรักษาความปลอดภัยตามรายละเอียดข้างต้น ทรัพย์สินมีค่าและสิ่งของมูลค่าสูงควรเก็บในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ANA จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น (รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ล็อคด้วย) ที่เกิดจากการตรวจค้นของ TSA

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ล็อคกระเป๋าสัมภาระเช็คอิน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินมีค่าและสิ่งของมูลค่าสูงของท่านไม่ได้จัดเก็บรวมไว้ในสัมภาระเช็คอิน ซึ่งอาจสูญหายได้ทุกเมื่อ โดยหลักการ ANA จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสิ่งของที่สูญหาย

ฟิล์มกล้องบันทึกภาพ

โปรดอย่าจัดเก็บฟิล์มบันทึกภาพในสัมภาระเช็คอิน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจรักษาความปลอดภัยอาจทำให้ฟิล์มเสียหายได้ ให้นำติดตัวขึ้นเครื่องโดยเก็บไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

สินค้าอันตราย

สินค้าอันตรายไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องตามกฎหมายที่กำหนด หากท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบิน


เราขอความกรุณาให้ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือในขั้นตอนการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความปลอดภัยของท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (ภาษาอังกฤษ)