การลงทะเบียนรายละเอียดข้อมูลติดต่อฉุกเฉินสำหรับเที่ยวบินที่เข้า/ออกจากสนามบินในสหรัฐ

ตามข้อกำหนดของสหรัฐ พลเมืองสหรัฐที่ใช้บริการเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA เข้าสู่/ออกจากสนามบินในสหรัฐสามารถลงทะเบียนรายละเอียดข้อมูลติดต่อฉุกเฉินไว้กับ ANA สำหรับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าต้องการ
ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทะเบียนข้อมูลนี้ควรพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลติดต่อฉุกเฉินที่ด้านล่างออกมา กรอกข้อมูลลงในส่วนที่จำเป็นบนแบบฟอร์มให้ครบ และมอบเอกสารให้พนักงานสนามบินที่ประตูขึ้นเครื่อง
รายละเอียดข้อมูลติดต่อฉุกเฉินที่ถูกเก็บไว้นี้จะถูกใช้โดย ANA ในกรณีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น และจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใดๆ ข้อมูลนี้จะถูกกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสมเมื่อเที่ยวบินเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนรายละเอียดข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน

Get Adobe® Reader®