การยื่นคำร้องผ่าน ESTA สำหรับเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชาชนของประเทศที่ถูกรวมอยู่ใน Visa Waiver Program (VWP) (รวมถึง ญี่ปุ่น) ที่วางแผนจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาหลังวันที่ 12 มกราคม 2009 จะต้องยื่นคำร้องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของ ESTA* ให้เรียบร้อยเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตการเดินทาง โดยจะต้องทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนที่จะผ่านขั้นตอนการขึ้นเครื่องที่จะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา ลูกค้าจะไม่สามารถผ่านขั้นตอนการขึ้นเครื่องได้ ถ้าไม่ได้รับใบอนุญาตการเดินทาง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านทำขั้นตอนการยื่นคำร้องครบถ้วนแล้ว ก่อนที่จะเดินทางมาสนามบิน ทางการสหรัฐแนะนำว่า ควรยื่นคำร้องให้เรียบร้อยล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

*มีค่าบริการ (14 USD) สำหรับยื่นคำร้องผ่าน ESTA โดยเริ่มตั้งวันที่ 8 กันยายน 2010 เป็นต้นไป
*ต้องมีการยื่นคำร้องผ่าน ESTA แม้ในกรณีการเดินทางไปยังประเทศที่สามโดยผ่านสหรัฐอเมริกา


*ESTA (Electronic System for Travel Authorization) คืออะไร ESTA คือการยื่นคำร้องออนไลน์และระบบการขอใบอนุญาตล่วงหน้าเพื่อใช้โปรแกรมการสละสิทธิ์การขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา (Visa Waiver Program)

ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาเลขที่คำร้อง ESTA เนื่องจากสายการบินที่ให้บริการสามารถยืนยันกับระบบเช็คอินได้ว่าลูกค้ามีใบอนุญาตการเดินทางหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ท่านเก็บสำเนาเลขที่คำร้องไว้สำหรับในกรณีที่ต้องยืนยันตัวตนของท่าน หรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ

การยื่นคำร้องผ่าน ESTA

การยื่นคำร้องผ่าน ESTA สามารถทำได้จากเว็บไซต์ของ ESTA

ข้อซักถาม

โปรดดูเว็บไซต์ด้านล่างสำหรับข้อซักถามกี่ยวกับ ESTA และ Visa Waiver Program