ข้อจำกัดเรื่องแป้งที่อยู่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปสหรัฐฯอเมริกา

เนื่องด้วยความจำเป็นด้านความปลอดภัยของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) จึงไม่อนุญาติให้ผู้โดยสารที่เดินทางไปสหรัฐฯอเมริกานำของเหลวขนาด 12 ออนซ์ (350มล.) หรือสสารที่มีลักษณะเหมือนแป้งขึ้นห้องโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2018
ของเหลวขนาด 12 ออนซ์ (350มล.) หรือสสารที่มีลักษณะเหมือนแป้งควรอยู่ในสัมภาระเช็คอิน
ขอขอบคุณสำหรับการทำความเข้าใจและความร่วมมือของท่าน

วันที่ 27 มิถุนายน 2018
All Nippon Airways.,Co.LTD.