• วัฒนธรรม
  • อะกิตะ

พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ

นามาฮาเกะในโอกะ

นามาฮาเกะแห่งโอกะคือเทศกาลทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองโดยที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นนามาฮาเกะ และวนรอบบริเวณบ้านเรือนขณะที่ตะโกนว่า "นาคุโคะ วะ อิเนะ กะ" (มีเด็กร้องไห้หรือเปล่า) และ "นามาเคะ โมโนะ กะ อิเนะ กะ" (มีคนขี้เกียจหรือเปล่า) ในวันส่งท้ายปีเก่า มีทฤษฏีหลายอย่างเกี่ยวกับความหมายของเทศกาลนี้ แต่ทฤษฏีทั่วไปนั้นเชื่อว่าเป็นการต้อนรับเทพที่นำพาโชคดี สุขภาพดี และอาหารดีๆ มาให้จากภูเขาและทะเลสำหรับปีใหม่

พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ

ที่พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ ที่มีการจัดแสงประวัติศาสตร์นามาฮาเกะในโอกะ จะมีการจัดแสดงหน้ากาก 110 ชิ้น และหน้ากากนามาฮาเกะ 40 ประเภท รวมหน้ากากทั้งหมด 150 ชิ้น ที่ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ของเมืองโอกะ หน้าตาของนามาฮาเกะที่แสดงสีหน้าที่โดดเด่นเป็นงานทำมือในแต่ละท้องที่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานชิ้นเอก
ในโรงฉายภาพยนตร์ จะมีการฉายหนัง “ค่ำคืนหนึ่งกับนามาฮาเกะ” ที่จะเล่าถึงตำนานนามาฮาเกะและอธิบายเกี่ยวกับผู้คนที่คอยรักษาจิตวิญญาณของประเพณีนามาฮาเกะในช่วงปีใหม่
นอกจากนี้ยังมีบูธเสื้อผ้านามาฮาเกะ ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถลองเสื้อผ้านามาฮาเกะและสามารถถ่ายรูปได้ด้วย

พิพิธภัณฑ์ประเพณีพื้นบ้านโอกะ ชินซาน

“พิพิธภัณฑ์ประเพณีพื้นบ้านโอกะ ชินซาน” ที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะนั้นเป็นบ้านโอกะ มาการิยะแบบดั้งเดิม (บ้านดนตรีส่วนบุคคล) จะมีการจำลองเทศกาลนามาฮาเกะที่จัดขึ้นในวันส่งท้ายปีเก่าที่เขตชินซาน โดยเทศกาลที่จะจัดขึ้นในเขตนี้จะเป็นบทพูดระหว่างชนท้องถิ่นในภาษาท้องถิ่นนามาฮาเกะในโอกะ โดยเทศกาลนามาฮาเกะนี้สืบต่อกันมาหลายรุ่นในพื้นที่นี้ และจะสืบต่อไปยังรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต

สถานที่

ชื่อ พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ
URL https://www.namahage.co.jp/namahagekan/english/ (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ Mizukuizawa, Kitaurashinzan, Oga-shi, Akita
การเดินทาง ประมาณ 25 นาที โดยรถยนต์จากสถานี JR Oga
เวลาทำการ 8:30 น. ถึง 17:00 น. (เปิดตลอดปี)
ติดต่อสอบถาม 0185-22-5050
ราคารว ผู้ใหญ่: 540 เยน นักเรียนประถมถึงมัธยม: 270 เยน
ชื่อ พิพิธภัณฑ์ประเพณีพื้นบ้านโอกะ ชินซาน
URL http://www.namahage.ne.jp/~shinzanjinja/entry5.html (ภาษาญี่ปุ่น)
ที่อยู่ 97 Mizukuizawa, Kitaurashinzan, Oga-shi, Akita
การเดินทาง ประมาณ 25 นาที โดยรถยนต์จากสถานี JR Oga
เวลาทำการ 9:00 น. ถึง 16:30 น. (เปิดตลอดปี)
ติดต่อสอบถาม 0185-33-3033
ราคารว ผู้ใหญ่: 756 เยน นักเรียนประถมถึงมัธยม: 540 เยน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ