• วัฒนธรรม
  • อาโอโมริ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ WA-RASSE

เทศกาลโอโมริเนบูตะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 300 ปี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ที่สำคัญประจำชาติญี่ปุ่น คนจำนวนมากจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่เทศกาลแห่งนี้ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 ถึง 7 สิงหาคมของทุกปี และในวันที่ 7 สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายนั้น เนบุตะจะถูกนำมาใส่ในเรือซึ่งจะแล่นไปในทะเล ขณะที่ดอกไม้ไฟถูกจุดขึ้นสว่างไสวทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืน พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ WA-RASSE เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ที่ผู้มาเยี่ยมชมสามารถสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเทศกาลโอโมริเนบูตะตลอดปี

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ WA-RASSE ช่วยให้ท่านได้สัมผัสเนบูตะตลอดปี สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมเทศกาลนี้ได้ด้วยตัวเอง และได้รับทราบประวัติของเทศกาลนี้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทะเลขณะที่ท่านเพลิดเพลินกับมื้ออาหารและเลือกซื้อสินค้าของเนบูตะ และของที่ระลึกจากโอโมริ ภายในพิพิธภัณฑ์จะให้บรรยากาศประดุจว่าเป็นค่ำคืนของวันเทศกาลจริง ไม่ใช่เฉพาะเนบูตะใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเนบูตะเล็กที่เรียกว่าเนบูตะแบบสัมผัสได้ ช่วยให้ท่านได้สัมผัสว่าเนบูตะที่แท้จริงเป็นอย่างไร

สถานที่

ชื่อ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ WA-RASSE
URL http://www.nebuta.jp/warasse/foreign/english.html (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ 1-1-1 Yasukata, Aomori-shi, Aomori
การเดินทาง เดิน 1 นาที จากสถานี JR อาโอโมริ
ประมาณ 40 นาที โดยรถโดยสารจากสนามบินอาโอโมริ
ประมาณ 20 นาที โดยรถโดยสารจากท่าเรือข้ามฟากอาโอโมริ
เวลาทำการ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม: 9:00 น. ถึง 19:00 น.
กันยายน ถึง เมษายน: 9:00 น. ถึง 18:00 น.
ติดต่อสอบถาม 017-752-1311
ราคารว ผู้ใหญ่: 600 เยน เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย: 450 เยน เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา: 250 เยน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ