• วัฒนธรรม
  • เอฮิเมะ

ปราสาทอูวาจิมะ

"Tastes of JAPAN by ANA" เป็นโปรเจกต์การส่งเสริมระดับภูมิภาคที่ทำงานร่วมกับหลายจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเสนอความรุ่งเรืองอันหลากหลายของดินแดนอาทิตย์อุทัยในทุกแง่มุม

หอคอยปราสาทของปราสาทอูวาจิมะ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 12 หอคอยปราสาทที่ยังหลงเหลืออยู่ และได้รับเลือกให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ตัวปราสาทสร้างอยู่บนยอดเขาที่ราบ (ประมาณ 80 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล) ในอูวาจิมะตอนกลาง

ปราสาทแห่งนี้สร้างโดย โทโดะ ทากาโทระ นายพลทหารที่มีชื่อเสียงด้านการก่อสร้างปราสาท ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1596 ถึง 1601 ในปี ค.ศ. 1615 ดาเตะ ฮิเดมูเนะ ลูกชายคนโตของดาเตะ มาซามูเนะ ได้เข้าเยี่ยมปราสาท เป็นหอคอยที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวที่ยังมีประตูบานเลื่อนอยู่ตรงทางเดินของอาคาร! พืชของชิโรยามะเป็นพืชที่โดดเด่น อุดมสมบูรณ์และมีคุณค่า ตัวอย่างเช่น พืชชนิดที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากไฟไหม้และการตัดต้นไม้กว่า 300 ปี แม้ว่าหอคอยปราสาทในปัจจุบันได้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากได้กลายเป็นปราสาทที่พักของดาเตะ การจัดวางสิ่งต่างๆ ยังสืบทอดมาจากในสมัยที่โทโดะ ทากะได้สร้างไว้

ก็ใช้เป็นที่พักอาศัยของเหล่าตระกูลดาเตะรุ่นต่อๆ มา พิพิธภัณฑ์ดาเตะแสดงและเผยแพร่ของสะสมที่เคยเป็นของบ้านดาเตะอูวาจิมะจำนวนมาก ซึ่งได้จัดแสดงมาแล้ว 13 ปี โดยแทบไม่มีการจำลองใดๆ

สวนนี้ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลังเกษียณของท่านมุเนะทาดะ ดาเตะ ขุนนางศักดินาคนที่เจ็ดของเมืองอุวะจิมะ มีต้นไผ่นานาพันธุล้อมรอบบ่อน้ำ ซึ่งสัมพันธ์กับตราประจำตระกูลดาเตะ และความงามของดอกวิสทีเรียที่บานสะพรั่งตามแนวสะพานโค้งนั้นสวยจนไม่อาจบรรยายได้

สถานที่

ชื่อ ปราสาทอูวาจิมะ
URL http://www.uwajima.org/spot/index7.html (ภาษาญี่ปุ่น)
ที่อยู่ 1 Marunouchi, Uwajima-shi, Ehime
เวลาทำการ [เวลาเปิดประตู]
มีนาคม - ตุลาคม 06:00-18:30 น.
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 06:00-17:00 น.
[ป้อมยามปราสาท]
มีนาคม - ตุลาคม 09:00-17:00 น.
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 09:00-16:00 น.
[Regional pavilion]
มีนาคม - ตุลาคม 09:00-17:00 น.
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 09:00-16:00 น.
ติดต่อสอบถาม 0895-22-2832 (ป้อมยามปราสาทอูวาจิมะ)
ราคารว [ป้อมยามปราสาท] ผู้ใหญ่ 200 เยน; นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า เข้าชมฟรี (※ มีส่วนลดสำหรับการเข้าชมเป็นกลุ่ม) [Regional Pavilion]เข้าชมฟรี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ