• กิจกรรม
  • ฮิโรชิมา

โทโมโนะอุระ

รูปภาพของโทโมโนะอุระ

โครงการสัมผัสวิถีแห่งญี่ปุ่นโดย ANA เป็นโครงการที่ ANA ทำงานร่วมกับภูมิภาคท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนสิ่งมหัศจรรย์ที่หลากหลายของญี่ปุ่นและช่วยส่งเสริมระดับภูมิภาค

  • รูปภาพของโทโมโนะอุระ

รูปภาพของโทโมโนะอุระ

เมืองโทโมโนะอุระตั้งอยู่ริมชายฝั่งเป็นระยะทาง 14 กม. จากทางใต้ของสถานีฟูกูยามะ สถานที่อันสวยงามแห่งนี้เป็นเมืองท่ามายาวนาน เป็นที่ซึ่งเรือมาจอดพักรอลม และได้รับการกล่าวถึงในมังโยชู ซึ่งเป็นกวีนิพนธ์เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเซโตะไนไค ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกของประเทศญี่ปุ่น โทโมโนะอุระตั้งอยู่กลางทะเลเซโตะใน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลง โทโมโนะอุระมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นเมืองท่ามาเป็นเวลานาน ลักษณะของเมืองยังคงมีกลิ่นอายของยุคเอโดะ

รูปภาพของโทโมโนะอุระ

Kaiganzan Senjyuin Fukuzenji เป็นวัดพุทธนิกายชินกอนซึ่งกล่าวกันว่าสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 950 ซึ่งตรงกับยุคเฮอัง ไทโชโรเป็นโถงรับแขกถัดจากวัดหลัก ซึ่งกล่าวกันว่าสร้างในปี ค.ศ. 1690 ในยุคเอะโดะ ที่นี่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับชมวิว Sensujima และเกาะอื่นๆ ตัวแทนชั้นสูงจากเกาหลีเคยมาพำนักที่นี่ และหนึ่งในนั้นได้กล่าวว่าที่นี่เป็น “ทัศนียภาพที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น” และตั้งชื่อว่าไทโชโร
วิวจากพระราชวังนั้นสุดตระการตา

รูปภาพของโทโมโนะอุระ

เหล้า Homeishu ที่หมักด้วยสมุนไพรนับเป็นสินค้าพิเศษของโทโมโนะอุระ เหล้าญี่ปุ่นนี้ทำจากข้าวเหนียวและข้าวมอลต์

รูปภาพของโทโมโนะอุระ

การหว่านแหจับปลาจานแดงนั้นเป็นเทคนิคการจับปลาที่สืบทอดกันมายาวนานร่วม 380 ปี ในฤดูหนาวปลาจานแดงจะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเปิด และเข้ามายังอ่าวโทโมโนะอุระเพื่อวางไข่ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ เดือนพฤษภาคมของทุกปี ท่านจะสามารถพบเห็นเทคนิคการหว่านแห ซึ่งชาวประมงจะเฝ้ารอจับฝูงปลาด้วยการหว่านแหเพียงครั้งเดียว เทคนิคนี้คิดขึ้นครั้งแรกในตอนต้นของยุคเอะโดะ

สถานที่

ชื่อ โทโมโนะอุระ
URL http://www.fukuyama-kanko.com/inbound/abouttomonoura/
ที่อยู่ โตโมโชโตโม, ฟูกูยามะ, ฮิโรชิมา
ติดต่อสอบถาม 084-926-2649 (สมาคมการท่องเที่ยวฟูกูยามะ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางที่แนะนำ