• อาหาร
  • ฮิโรชิมา

หอยนางรมคากิ โคมาชิ

"Tastes of JAPAN by ANA" เป็นโปรเจกต์การส่งเสริมระดับภูมิภาคที่ทำงานร่วมกับหลายจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเสนอความรุ่งเรืองอันหลากหลายของดินแดนอาทิตย์อุทัยในทุกแง่มุม

หอยนางรมเป็นอาหารที่แนะนำในฮิโรชิมา ไม่ว่าจะเป็นฤดูใด ท่านสามารถเอร็ดอร่อยกับหอยนางรมได้ตลอดทั้งปี ทั้งจากการขายตรงหรือจากร้านหอยนางรม ในช่วงฤดูร้อน หอยนางรมขนาดใหญ่ “คากิ โคมาชิ” เป็นที่แนะนำ

อ่าวฮิโรชิมามีคลื่นเบา และน้ำขึ้นปานกลาง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะแก่การเลี้ยงหอยนางรม นอกจากนี้ ตั้งแต่ฤดูฝนไปจนถึงฤดูร้อน น้ำจากแม่น้ำไหลมาจนถึงอ่าวฮิโรชิมา ทำให้เกิดชั้นของน้ำ เนื่องจากความแตกต่างของความเค็มกับน้ำทะเล ซึ่งดีต่อหอยนางรมที่ชอบน้ำที่ “หวาน” (น้ำทะเลเจือจางเล็กน้อย) รัฐบาลประจำจังหวัดฮิโรชิมาใช้ความพยายามอย่างมากในการส่งเสริมอาหารที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย อีกทั้งได้ออกกฎหมายโดยมีกฎข้อบังคับเฉพาะ

ฤดูสำหรับหอยนางรมอาจเป็นช่วงฤดูหนาว แต่ท่านไม่คิดว่าตัวเองจะอยากกินหอยนางรมตลอดทั้งปีหรือ หากเป็นเช่นนั้น หอยนางรมดั้งเดิมของฮิโรชิมาแบรนด์ “คากิ โคมาชิ” คือสิ่งที่ท่านต้องการ
ต้องขอบคุณหอยนางรมคุณภาพขั้นสูงเหล่านี้ ท่านสามารถรับประทานหอยนางรมที่มีขนาดใหญ่ อ้วนพี และมีสารอาหารสูงได้แม้ในฤดูร้อน

การชิมหอยนางรมจากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งไปเรื่อยๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเอร็ดอร่อยไปกับหอยนางรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในฮิโรชิมา อันเป็นอาณาจักรแห่งหอยนางรม เหมือนกับการดื่มจากบาร์หนึ่งไปอีกบาร์หนึ่ง ลองแล้วลองเล่าจากร้านต่างๆ และชิมหอยนางรมที่แต่ละร้านนำเสนอ หอยนางรมเข้ากันได้ดีกับไวน์และสาเกจากฮิโรชิมา ซึ่งเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อในเรื่องสาเกชั้นดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า “HASHIGO KAKI”! (เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

สถานที่

ชื่อ หอยนางรมคากิ โคมาชิ
URL http://visithiroshima.net/dining/oyster/ (ภาษาอังกฤษ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ