บัตรผ่านฟรี ANA Northern Hokkaido Free Pass

ANA ขอเสนอ JR Pass ในข้อเสนอราคาสุดพิเศษเฉพาะลูกค้า ANA เท่านั้น!

สามารถซื้อได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการเที่ยวบิน ANA เท่านั้น (เที่ยวบินร่วมที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA เท่านั้น) บัตรโดยสารพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในฮอกไกโดตอนเหนือบ่อยครั้ง (วักกะไน อาซาฮิคาวะ ฟูราโนะ บิเอะ ฯลฯ)

ระยะเวลาในการขายจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022

ราคาบัตรโดยสาร

 • ผู้ใหญ่13,150เยน
 • เด็ก6,570เยน
 • U2510,520เยน

ระยะเวลาที่ใช้ได้

 • 4วัน

ANA x JR Hokkaido

ตำแหน่งสำนักงานบัตรโดยสาร เที่ยวบินที่มีสิทธิ์
สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่ เที่ยวบินขาเข้า ณ สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่
สถานีวักกะไน
สถานีมินามิ-วักกะไน
เที่ยวบินขาเข้า ณ สนามบินวักกะไน
สถานีอาซาฮิคาวะ เที่ยวบินขาเข้า ณ สนามบินอาซาฮิคาวะ
 • ช่วงเวลาในการใช้งาน: จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2022
 • บริเวณที่เดินทางได้ไม่จำกัด: รถไฟท้องถิ่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงจำนวนจำกัด (ที่นั่งซึ่งไม่ได้จองไว้) ภายในฮอกไกโดตอนเหนือ
 • อายุเป้าหมายสำหรับ U25 อยู่ระหว่าง 12 ปีถึง 25 ปี (ในวันที่ซื้อ)
 • จำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันอายุสำหรับการซื้อ U25 (หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่)

วิธีซื้อ /
วิธีใช้งาน

 1. ขั้นตอนที่1

  ก่อนขึ้นเครื่อง ให้เก็บสลิปข้อมูลการขึ้นเครื่อง (สลิปสีชมพู) ที่ประตูขึ้นเครื่องจากตัวแทนของ ANA

 2. ขั้นตอนที่2

  เก็บสลิปข้อมูลการขึ้นเครื่องสีชมพู (สลิปสีชมพู) และแสดงที่เคาน์เตอร์ออกบัตรผ่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 3. ขั้นตอนที่3

  ส่งสลิปข้อมูลการขึ้นเครื่อง (สลิปสีชมพู) ให้กับตัวแทนที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารและซื้อบัตรผ่าน “ANA North Hokkaido Free Pass”

 4. ขั้นตอนที่4

  ในระหว่างระยะเวลาที่ใช้ได้ สามารถใช้บัตรผ่านในการเดินทางได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งบนตู้โดยสารทั่วไป (ที่นั่งซึ่งไม่ได้จองไว้) ในรถไฟความเร็วสูงจำนวนจำกัดและรถไฟท้องถิ่น (รวมถึงรถไฟความเร็วสูง)

 • ท่านจะไม่สามารถรับบัตรผ่านได้หากไม่ได้แสดงข้อมูลการขึ้นเครื่องประจำเที่ยวบิน ANA ในวันดังกล่าวที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร
 • บัตรผ่านจะออกให้ในวันที่ขึ้นเครื่องในระหว่างช่วงเวลาทำการของเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร
 • สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหรือวันถัดไป
 • สามารถซื้อบัตรโดยสารหนึ่งใบต่อสลิปข้อมูลการขึ้นเครื่องหนึ่งใบ (สามารถซื้อได้เฉพาะผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องเท่านั้น)
 • อนุญาติให้เดินทางได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งบนตู้โดยสารทั่วไปในที่นั่งซึ่งไม่ได้จองไว้บนรถไฟความเร็วสูงและบริการประจำท้องถิ่น (รวมถึงบริการเร่งด่วน) ภายในบริเวณที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สำหรับการใช้งานตู้โดยสารประเภทอื่นนอกเหนือจากตู้โดยสารทั่วไปในที่นั่งซึ่งไม่ได้จองไว้ ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการจองที่นั่งด่วนที่จองไว้ ฯลฯ
 • ในการเดินทางนอกบริเวณที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะต้องใช้บัตรโดยสารรถไฟที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่นั้น
 • เมื่อท่านเริ่มต้นใช้บัตรโดยสาร อัตราและค่าบริการจะไม่สามารถคืนเงินได้ แม้ในกรณีที่รถไฟเกิดความล่าช้าหรือไม่ทำการ ไม่สามารถขยายระยะเวลาที่ใช้ได้

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ