• ประสบการณ์
  • อิวาเตะ

หมู่บ้านโทโนะฟุรุซาโตะ

หมู่บ้านในภูเขาแบบดั้งเดิมที่มีบ้านที่มุงหลังคาสไตล์มาการิยะที่สร้างขึ้นในช่วงกลางยุคเอโดะ หมู่บ้านนี้ได้ถูกย้ายที่และบูรณะขึ้นในที่แห่งนี้ ซึ่งการสร้างจำลองดินแดนอันสมบูรณ์ของโทโนะยุคเก่านี้ประกอบไปด้วยล้อหมุนน้ำ ทุ่งนา และกระท่อมของผู้เผาถ่าน ในบรรยากาศท้องทุ่งชนบทนี้ ผู้เยี่ยมชมสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น “โมจิสึกิ” (ตีเค้กข้าว) “โซบาอุจิ” (ทำเส้นโซบะ) รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ของหมู่บ้านที่ทำไร่ทำนา (ต้องจอง) เพื่อสัมผัสถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นสมัยเก่า

ภูมิทัศน์ของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนั้นได้สร้างขึ้นด้วยเจตนารมณ์ในการบำรุงรักษาสัญลักษณ์วัฒนธรรมของโทโนะเอาไว้ ตลอดจนเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นจากช่วงเวลาในชีวิตประจำวันต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ โทโนะมีวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตร่วมกับม้าภายใต้หลังคาขนาดใหญ่ด้วยกัน แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป จากเอโดะเป็นเมจิ วิถีชีวิตควบคู่กับม้ายังคงสืบต่อไปเป็นเวลายาวนานในโทโนะ โดยม้าจะนำมาใช้สำหรับแบกสิ่งของหรือไถนา บ้านมาการิยะจะมีคอกม้า ที่ผู้เยี่ยมชมหมู่บ้านโทโนะฟุรุซาโตะสามารถกล่าวทักทายเหล่าม้าที่เป็นมิตรที่ประจำอยู่ที่นี่ได้

สถานที่

ชื่อ หมู่บ้านโทโนะฟุรุซาโตะ
URL http://www.tono-furusato.jp/en/ (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ 5-89-1 Kamitsukimoushi, Tsukimoushi-cho, Tono-shi, Iwate
เวลาทำการ มีนาคมถึงตุลาคม: 9:00 น. ถึง 17:00 น.
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์: 9:00 น. ถึง 16:00 น. 
ติดต่อสอบถาม 0198-64-2300 
ราคารว ผู้ใหญ่: 540 เยน; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนประถมศึกษา: 320 เยน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ