• วัฒนธรรม
  • คากาวะ

เขื่อนโฮเนะนิเกะ

"Tastes of JAPAN by ANA" เป็นโปรเจกต์การส่งเสริมระดับภูมิภาคที่ทำงานร่วมกับหลายจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเสนอความรุ่งเรืองอันหลากหลายของดินแดนอาทิตย์อุทัยในทุกแง่มุม

เขื่อนโฮเนะนิเกะเป็นเขื่อนที่มีโครงสร้างที่มีแนวโค้งมากมาย สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1929 ด้วยเอกลักษณ์อันยิ่งใหญ่ และความสูงที่ทำให้ระลึกถึงปราสาทยุโรปในยุคกลาง การผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างผิวน้ำและภูเขารอบๆ ทำให้ได้ทิวทัศน์ที่งดงามในทุกฤดูกาล

มีนักท่องเที่ยวมายังเขื่อนแห่งนี้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน ทำให้ได้ความงามที่แตกต่างตามฤดูกาล

สถานที่

ชื่อ เขื่อนโฮเนะนิเกะ
URL https://www.my-kagawa.jp/point/67/ (ภาษาญี่ปุ่น)
ที่อยู่ 1050 Tanono Onohara-cho, Kanonji-shi, Kagawa
ติดต่อสอบถาม 0875-23-3943 (สมาคมสมบัติแห่งวัฒนธรรมเมืองคานอนจิ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ