• วัฒนธรรม
  • โคจิ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ซะกะโมะโตะ เรียวมะ

รูปภาพของพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ซะกะโมะโตะ เรียวมะ

โครงการสัมผัสวิถีแห่งญี่ปุ่นโดย ANA เป็นโครงการที่ ANA ทำงานร่วมกับภูมิภาคท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนสิ่งมหัศจรรย์ที่หลากหลายของญี่ปุ่นและช่วยส่งเสริมระดับภูมิภาค

ซะกะโมะโตะ เรียวมะ เกิดที่โตซ่า เป็นคนรักชาติอยู่ในช่วงปลายยุคเอโดะ และอุทิศชีวิตให้กับประเทศญี่ปุ่นสมัยใหม่ในช่วงแรก พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ซะกะโมะโตะ เรียวมะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1991 เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของเรียวมะ และเก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับเขา

รูปภาพของพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ซะกะโมะโตะ เรียวมะ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แฟนคลับของเรียวมะจะหวนกลับมายังพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์แห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า จนทำให้ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของโคจิ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปี ค.ศ. 2016 ที่กำลังทำการบูรณะตัวอาคารหลัก และสร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทนอาคารอำนวยความสะดวกที่เก่าแก่ และเพื่อช่วยส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและจัดนิทรรศการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 ซึ่งครบรอบ 150 ปีของการปฏิรูปเมจิ ปราสาทแห่งนี้ได้เปิดใหม่อีกครั้งเป็นพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ซะกะโมะโตะ เรียวมะ

สถานที่

ชื่อ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ซะกะโมะโตะ เรียวมะ
URL https://ryoma-kinenkan.jp/country/en/
ที่อยู่ 830 อุราโด-ชิโรยามะ, เมืองโคจิ
เวลาทำการ 9:00 –17:00 น. (เปิดให้เข้าจนถึงเวลา 16:30 น.)
ติดต่อสอบถาม 088-841-0001
ราคารว ระหว่างช่วงที่มีการจัดนิทรรศการพิเศษ: 700 เยน; ช่วงเวลาอื่นๆ: 490 เยน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางที่แนะนำ