• กิจกรรม
  • คุมาโมโตะ

อามะคุสะในหมู่บ้านซาคิทสึ

“อามะคุสะในหมู่บ้านซาคิทสึ” ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่มรดกโลก

“อามะคุสะในหมู่บ้านซาคิทสึ” เป็นหนึ่งในทรัพย์สินประกอบของ “คริสตศาสนสถานที่ซ่อนอยู่ในภูมิภาคนางาซากิและอามะคุสะ”
แม้ในระหว่างช่วงการต่อสู้กัน ศาสนิกชนก็ยังมีความศรัทธาและสืบทอดต่อกันมานานกว่า 250 ปีผ่านการพัฒนาความเชื่อในรูปแบบเฉพาะตัวโดยใช้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันและธุรกิจมาโยงกับศาสนา เช่น การกลับด้านลวดลายด้านในเปลือกหอยเพื่อระลึกถึงพระแม่มารีย์

โบสถ์ซาคิทสึหันหน้าเข้าหาอ่าวโยคาขุอันเงียบสงบและกลมกลืนไปกับทิวทัศน์หมู่บ้านชาวประมงถือเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านและการฟื้นฟูศรัทธาในหมู่คริสตศาสนิกชน ที่ตั้งในปัจจุบันได้รับเลือกเนื่องจากฟาเธอร์ฮัลบูต์จากคณะมิชชันนารีฝรั่งเศสที่มีศรัทธาแรงกล้าต้องการสร้างโบสถ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูศรัทธาในหมู่คริสตศาสนิกชนจากซากของสำนักงานของโชกุนที่มีรูปของพระผู้เป็นเจ้าวางอยู่ด้านบน ภายในโบสถ์มีพื้นเสื่อตาตามิแปลกตา

ที่อีกด้านของประตูโทริอิของศาลเจ้าซาคิทสึซึวะ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ซาคิคสึ และด้านข้างมีวัดตั้งอยู่ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวระหว่างศาสนาของญี่ปุ่นและคริสตศาสนา

“รูปปั้นพระแม่มารีย์ในมหาสมุทร” ตั้งอยู่คู่กับโบสถ์ซาคิทสึซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาในหมู่ชาวประมงที่นับถือศาสนาคริสต์
ท่านสามารถมองดูเรือที่สัญจรไปมาได้ เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นตำแหน่งบอกเส้นทางกลางทะเลและเป็นแสงสว่างภายในจิตใจ
ท่านจะเห็นรูปพระแม่มารีย์มองไปยังทะเลจากยอดแหลมใกล้กับเรือเดินสมุทร
นอกจากนี้ พระอาทิตย์ตกดินด้านหลังรูปปั้นพระแม่มารีย์ยังเป็นภาพที่สวยงามและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด 8 แห่งในอามะคุสะอีกด้วย

สถานที่

ชื่อ อามะคุสะในหมู่บ้านซาคิทสึ
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/sakitsu-sekai
ที่อยู่ 1117-10 Sakitsu, Kawaura-machi, Amakusa-shi, Kumamoto (ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเมืองอามะคุสะในหมู่บ้านซาคิทสึ)
การเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาทีโดยรถยนต์จากสนามบินอะโซะ คุมาโมโตะ
ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาทีโดยรถยนต์จากสถานีคุมาโมโตะ
ประมาณ 50 นาทีโดยรถยนต์จากสนามบินอามะคุสะ
เวลาทำการ ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเมืองอามะคุสะในหมู่บ้านซาคิทสึ: 9:00 น.ถึง 17:30 น.
โบสถ์ซาคิทสึ: 9:00 น.ถึง 17:00 น. 
ปิด ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเมืองอามะคุสะในหมู่บ้านซาคิทสึ: 30 ธันวาคมถึง 1 มกราคม
โบสถ์ซาคิทสึ: อาจปิดให้เข้าชมชั่วคราวหากมีการจัดงานภายในโบสถ์และกิจกรรมอื่นๆ
สอบถามข้อมูล โทร: 0969-78-6000 (ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเมืองอามะคุสะในหมู่บ้านซาคิทสึ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ