• กิจกรรม
  • มิเอะ

ศาลเจ้าฟุตามิ โอคิทามะ

รูปภาพของศาลเจ้าฟุตามิ โอคิทามะ

ศาลเจ้าฟุตามิ โอคิทามะตั้งอยู่ที่เมืองฟุตามิ ในเขตเมืองอิเสะ จังหวัดมิเอะ ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่ผู้หญิงมาขอพรเพื่อให้สมหวังในการแต่งงาน และคู่สมรสมาขอพรเพื่อความสุขในชีวิตสมรส และยังเป็นที่นิยมในเรื่องเครื่องรางและโกชูอิน (ตราประทับของศาลเจ้าที่ประทับบนสมุดบันทึก) มีธรรมเนียมมาแต่โบราณว่าต้องชำระล้างตนเองให้บริสุทธิ์ที่ศาลเจ้าฟุตามิ โอคิทามะนี้ก่อนที่จะไปขอพรที่ศาลเจ้าอิเสะที่อยู่ใกล้ๆ

รูปภาพของศาลเจ้าฟุตามิ โอคิทามะ

ตามธรรมเนียมแต่เดิมแล้ว ผู้คนจะชำระล้างตนเองที่ชายฝั่งฟุตามิก่อนที่จะไปที่ศาลเจ้าใหญ่ที่อิเสะ และหลายคนยังคงมาที่ศาลเจ้านี้ก่อนที่จะไปที่ศาลเจ้าใหญ่

รูปภาพของศาลเจ้าฟุตามิ โอคิทามะ

เมโอโตะ อิวะ

วิวพระอาทิตย์ขึ้นกลางโขดหินที่น่าพิศวงสามารถดูได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม

สถานที่

ชื่อ ศาลเจ้าฟุตามิ โอคิทามะ
ที่อยู่ 575 Futamichoe, Ise-shi, Mie-ken
โทรศัพท์ 0596-43-2020
ราคา ฟรี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางที่แนะนำ