• วัฒนธรรม
  • มิยางิ

ซุยโฮเดน สุสานของมาซามุเนะ ดาเตะ

ซุยโฮเดนคือสุสานที่เก็บร่างของดาเตะ มาซามุเนะไว้ โดยได้รับการกำหนดเป็นสมบัติของชาติในปี ค.ศ. 1931 ในฐานะสุสานที่มีความสวยงามอย่างยิ่งที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมของโมโมยามะ ที่แห่งนี้สร้างขึ้นโดยความตั้งใจของมาซามุเนะเอง แต่ได้ถูกเผาทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 อาคารปัจจุบันนั้นได้สร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมก่อนที่จะถูกเผา นอกจากซุยโฮเดนของมาซามุเนะแล้ว ยังมีคานเซนเดนและเซนโนเดนอีกด้วย ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับขุนนางดาเตะรุ่นที่สองและสาม

ดาเตะ มาซามุเนะเป็นผู้ปกครองท้องถิ่นในยุคอาซุจิ โมโมยามะไปจนถึงช่วงยุคเอโดะตอนต้นของญี่ปุ่น ซุยโฮเดนคือสุสานที่สร้างขึ้นโดยความตั้งใจของมาซามุเนะเองและตอนนี้ได้เป็นที่เก็บร่างกายของเขา สุสานที่สวยงามจากยุคโมโมยามะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าทึ่งมาก

สถานที่

ชื่อ ซุยโฮเดน สุสานของมาซามุเนะ ดาเตะ
URL https://www.zuihoden.com/en/ (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ 23-2 Otamayashita, Aoba, Sendai, Miyagi
การเดินทาง ประมาณ 10 นาที ด้วยรถแท็กซี่ และ 15 นาทีด้วย Loople Sendai (รถบัสสายวิ่งวนรอบเมืองเซนได) จากสถานี JR Sendai
เวลาทำการ 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 พฤศจิกายน: 9:00 น. ถึง 16:30 น. (เวลาเปิดให้เข้า)
1 ธันวาคมถึง 31 มกราคม: 9:00 น. ถึง 16:00 น. (เวลาเปิดให้เข้า)
ปิดวันที่ 31 ธันวาคม
ติดต่อสอบถาม 022-262-6250
ราคารว ผู้ใหญ่และนักศึกษามหาวิทยาลัย: 550 เยน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย: 400 เยน
นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น: 200 เยน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ