เขตเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น・ภาคเหนือของ ฮอกไกโด
แผนการท่องเที่ยวที่แนะนำ

“ภาคเหนือของ ฮอกไกโด” ที่สามารถสนุกสนานไปกับแผนการท่องเที่ยวแบบตามใจ อาทิเช่น ทัศนียภาพอันแสนสวยงาม ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และอาหารเลิศรสของท้องถิ่น

แนะนำแผนการท่องเที่ยว

“ภาคเหนือของ ฮอกไกโด” มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันในแต่ละเขต เราขอแนะนำแผนการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และเน้นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามหัวข้อ

แนะนำจุดท่องเที่ยวที่แบ่งตามประเภท เช่นทัศนียภาพที่สวยงาม กิจกรรมต่าง ๆ อาหาร และอื่น ๆ ในเขต “ภาคเหนือ ฮอกไกโด”

ค่าโดยสารที่คุ้มค่า