• กิจกรรม
  • โออิตะ

พระพุทธรูปหินยูซุกิ

ภาพถ่ายจากพระพุทธรูปหินยูซุกิ

ศึกษาวัฒนธรรมแห่งยูซุกิ

พระพุทธรูปหินยูซุกิและซากปราสาทยูซุกิ (สวนยูซุกิ) เป็นสองสถานที่ห้ามพลาดเมื่อท่านไปเยือนเมืองยูซุกิ พระพุทธรูปหินยูซุกิ (พระพุทธรูปบนผาหิน) และพระพุทธรูปหินฟุรุโซโนะ สร้างขึ้นในประมาณช่วงปลายยุคเฮอัน (ค.ศ. 794 - 1185) ถึงยุคคามาคุระ (ค.ศ. 1185 - 1333)

ภาพถ่ายจากพระพุทธรูปหินยูซุกิ

พระพุทธรูปกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ด้วยขนาดที่อลังการ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีอยู่จำนวนมาก ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1995 พระพุทธรูปกลุ่มนี้ได้รับเลือกให้เป็นสมบัติของชาติแห่งแรกในบรรดาพระพุทธรูปบนผาหินในญี่ปุ่น และยังเป็นที่แรกในบรรดารูปปั้นในคิวชูอีกด้วย
โดยมีพระพุทธรูปที่เป็นสมบัติของชาติกว่า 60 รูปจากทั้งหมด 61 รูป

ภาพถ่ายจากพระพุทธรูปหินยูซุกิ

ปราสาทยูซุกิ
ซากปราสาทยูซุกิ (มีอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนิวจิมะและปราสาทเต่า)
เนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นปราสาทของผู้ปกครองชาวคริสต์ที่ชื่อ โซริน โอโทโมะ จึงกล่าวกันว่าที่นี่มีกำแพงหินที่มีตัวหนังสือที่ดูคล้ายอักษรโรมันจารึกไว้ มีตัวโบสถ์ภายในอาคาร และเป็นศูนย์อบรมของชาวคริสต์ในเมืองปราสาท ปราสาทแห่งนี้เคยตั้งอยู่บนเกาะอันโดดเดี่ยวชื่อ นิวจีมะ เมื่อมีการสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก น้ำทะเลที่ล้อมรอบตัวปราสาททำหน้าที่เป็นป้อมปราการธรรมชาติอันแข็งแกร่ง

สถานที่

ชื่อ พระพุทธรูปหินยูซุอิ
ที่อยู่ Ōita Prefecture, Usuki, Fukata, 804-1
URL http://th.visit-oita.jp/spots/detail/4643

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางที่แนะนำ