• วัฒนธรรม
  • ชิมาเนะ

อิซุโมโนคุนิ ทาทาระ ฟูโดกิ

"Tastes of JAPAN by ANA" เป็นโปรเจกต์การส่งเสริมระดับภูมิภาคที่ทำงานร่วมกับหลายจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเสนอความรุ่งเรืองอันหลากหลายของดินแดนอาทิตย์อุทัยในทุกแง่มุม

ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดที่จะกล่าวว่าประวัติศาสตร์และลักษณะทางธรรมชาติของอิซุโมะในจังหวัดชิมาเนะได้รับการทะนุบำรุงโดยงานเหล็กที่โรงงานทาทาระ ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ศาลเจ้าคานายาโกะ และหออนุสรณ์อิโทฮาระ ลักษณะทางธรรมชาตินี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นมรดกของญี่ปุ่นในเดือนเมษายน 2016 ในชื่อ “อิซุโมโนคุนิ ทาทาระ ฟูโดกิ เรื่องราวการทำเหล็กกว่าพันปี” ปัจจุบันในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วของเมืองอิซุโมะ “โรงงานทาทาระ” เป็นเพียงสถานที่แห่งเดียวในโลกที่เปลวไฟยังคงปะทุอยู่ ว่ากันว่าประวัติศาสตร์ของการทำเหล็กนั้นเริ่มต้นขึ้นโดยเทพเจ้าคานายาโกะ-คามิได้ลงมายังภูเขาของจีน และได้สอนเทคโนโลยีการทำเหล็กให้กับสถานที่แห่งนี้ คานายาโกะ-คามิ จากเมืองยาซุกิเป็นผู้พิทักษ์เหล็กที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก เช่น เจ้าเมืองทาทาระ ซึ่งเป็นผู้ดูแลประเพณีจากอดีตกาล และยังคงดำเนินการผลิตเหล็ก โลหวิทยา ช่างเหล็ก ผู้มีส่วนได้เสียจาก 1,200 บริษัท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงไปเยี่ยมศาลเจ้าคานายาโกะแห่งนี้

“ยามาอูชิ” เป็นหมู่บ้านที่ทากาโดโนะได้ดำเนินการผลิตทาทาระ และที่ซึ่งผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเหล็กอาศัยอยู่ “สุกายา ทากาโดโนะ” ผู้ซึ่งสนับสนุนการผลิตงานเหล็กให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในรูปแบบทากาโดโนะ ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน เป็นมรดกทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ” ได้รับการกำหนดให้เป็น “ความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของประเทศ” และกลายเป็นต้นแบบในภาพยนตร์ “โมโนโนเกะ-ฮิเมะ”

ในกรณีของการผลิตทาทาระ มีการถล่มภูเขาด้วยวิธีการที่เรียกว่า “คันนะ นางาชิ” และเก็บรวบรวมทรายเหล็กจากวัตถุดิบ และสร้างที่โล่งขึ้นมากมายจากหลุมเหล็กที่ทรุดตัวลง โอฮาระ ชินดะถูกสร้างโดยอิชิฮารา ช่างเหล็กจากเมืองโอคุอิซุโมะในปลายยุคเอโดะ และได้รับเลือกให้เป็นทุ่งนากว่าร้อยทุ่งนาในญี่ปุ่น


ตระกูลอิชิฮาราเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของเหล่ามัตสึเอะ ในหออนุสรณ์นี้ ประวัติศาสตร์ของ “การผลิตทาทารา” ที่ได้สืบทอดมาเป็นเวลา 400 ปี ศิลปะและงานฝีมือ วัสดุ เอกสารเก่าแก่ ฯลฯ ได้ถูกรวบรวมไว้ ท่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของงานฝีมือเหล็กและประวัติศาสตร์ของตระกูลอิชิฮาราได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถมองเห็นบ้านพักของตระกูลอิชิฮารา ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และสวนที่มีเนื้อที่ประมาณ 360 ตารางเมตร ท่านจะได้สัมผัสถึงความรุ่งเรืองในสมัยนั้นได้ในทุกตารางนิ้ว

สถานที่

ชื่อ อิซุโมโนคุนิ ทาทาระ ฟูโดกิ
URL http://en.tabi.tetsunomichi.gr.jp/ (ภาษาอังกฤษ)
ติดต่อสอบถาม 0854-23-3240 (คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมเทสึ-โน-มิชิ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ