• กิจกรรม
  • โทคุชิมะ

กระเช้าลอยฟ้าวัดไทเรียวจิ

รูปภาพของกระเช้าลอยฟ้าวัดไทเรียวจิ

โครงการสัมผัสวิถีแห่งญี่ปุ่นโดย ANA เป็นโครงการที่ ANA ทำงานร่วมกับภูมิภาคท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนสิ่งมหัศจรรย์ที่หลากหลายของญี่ปุ่นและช่วยส่งเสริมระดับภูมิภาค

กระเช้าลอยฟ้าวัดไทเรียวจิมีความยาวถึง 2,775 เมตร ทำให้เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่มีระยะทางไกลที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อสถานีวาชิโนะซาโตะในนากะ โทกูชิมะ (เป็นส่วนเพิ่มของสถานีวาชิโนะซาโตะ) เข้ากับวัดไทเรียวจิในอะนัน เป็นเส้นทางกระเช้าลอยฟ้าที่ผ่านทั้งภูเขาและแม่น้ำ

รูปภาพของกระเช้าลอยฟ้าวัดไทเรียวจิ

กระเช้าลอยฟ้าวัดไทเรียวจิ

กระเช้าลอยฟ้านี้มีความยาวถึง 2,775 เมตร ทำให้เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่มีระยะทางไกลที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อสถานีวาชิโนะซาโตะในนากะ (เป็นส่วนเพิ่มของสถานีวาชิโนะซาโตะ) เข้ากับวัดไทเรียวจิในอะนัน เป็นเส้นทางกระเช้าลอยฟ้าที่ผ่านทั้งภูเขาและแม่น้ำ

รูปภาพของกระเช้าลอยฟ้าวัดไทเรียวจิ

เส้นทางตรงสู่วัดไทเรียวจินี้ เป็นเส้นทางแสวงบุญที่มีคนใช้งานอย่างหนาแน่น วัดไทเรียวจิเป็นวัดที่ 21 จากวัด 88 แห่ง ในการแสวงบุญชิโกกุ ตั้งอยู่บนยอดเขาไทเรียวจิ ในอดีต การเดินทางไปที่วัดต้องใช้การเดินขึ้นเขาอย่างยากลำบาก ซึ่งนับเป็นอุปสรรค์ในการแสวงบุญ นักแสวงบุญในปัจจุบันสามารถเดินทางขึ้นเขาได้ง่ายด้วยเส้นทางกระเช้าไฟฟ้านี้

รูปภาพของกระเช้าลอยฟ้าวัดไทเรียวจิ

วัดไทเรียวจิ

วัดไทเรียวจิตั้งอยู่ใกล้ยอดเขาไทเรียวจิ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 600 เมตร วัดอันเลื่องชื่อแห่งนี้รู้จักกันในนามภูเขาโคยะของตะวันตก และเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนิกายชินกอน วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 21 ของชิโกกุ และกล่าวกันว่าสร้างโดยพระภิกษุโคโบ ไดชิในปี ค.ศ. 792

สถานที่

ชื่อ กระเช้าลอยฟ้าวัดไทเรียวจิ
URL http://www.shikoku-cable.co.jp/tairyuji/ (ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น)
ที่อยู่ 76 ทาโนะ, วาจิกิโก, นากะโช, นากะ-กัน, โทกูชิมะ
การเดินทาง เดินทางด้วยรถเป็นเวลาประมาณ 70 นาที จากสนามบินโทกูชิมะ อะวะโอโดริ
ขึ้นรถบัสโทกูชิมะสายนิวดานิจากสถานี JR โทกูชิมะ และลงรถที่วาจิกิ-ฮิกาชิ จากที่นี่ เดินต่อไปอีก 10 นาที
เดินต่อไปอีก 10 นาทีหลังลงจากรถที่สถานีกูวาโนะ, สาย JR มูกิ หรือวาจิกิ-ฮิกาชิ, รถบัสโทกูชิมะ
เวลาทำการ มีนาคม–พฤศจิกายน: 7:20-17:00 น.
ธันวาคม–กุมภาพันธ์: 8:00-17:00 น.
ติดต่อสอบถาม 0884-62-3100
ราคารว ผู้ใหญ่: ไปกลับ 2,470 เยน, เที่ยวเดียว 1,300 เยน
นักเรียนมัธยมต้น: ไปกลับ 1,800 เยน, เที่ยวเดียว 980 เยน
นักเรียนประถม: ไปกลับ 1,200 เยน, เที่ยวเดียว 650 เยน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางที่แนะนำ