• กิจกรรม
  • โทคุชิมะ

Hiwasa Chelonian Museum Caretta

รูปภาพของHiwasa Chelonian Museum Caretta

โครงการสัมผัสวิถีแห่งญี่ปุ่นโดย ANA เป็นโครงการที่ ANA ทำงานร่วมกับภูมิภาคท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนสิ่งมหัศจรรย์ที่หลากหลายของญี่ปุ่นและช่วยส่งเสริมระดับภูมิภาค

Hiwasa Chelonian Museum Caretta ที่มินามิ โทกูชิมะมีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับเต่าทะเลอย่างใกล้ชิดในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รูปภาพของHiwasa Chelonian Museum Caretta

Hiwasa Chelonian Museum Caretta

ในช่วงกลางคืนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม เต่า Loggerhead จะมาขึ้นบกที่ชายหาดโอฮามะในมินามิ ถัดจากชายหาดเป็นพิพิธภัณฑ์เต่าทะเล ในโลกนี้มีพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลจำนวนน้อย

รูปภาพของHiwasa Chelonian Museum Caretta

ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สามารถเรียนรู้ทั้งข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ และชมเต่าทะเลทั้งในบ่อและในสระ นอกจากนั้น บนชายหาดโอฮามะ ผู้เยี่ยมชมสามารถดูเต่าวางไข่ได้ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

รูปภาพของHiwasa Chelonian Museum Caretta

ลองให้อาหารเต่าตัวใหญ่ในสระ

ในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมสามารถสัมผัสเต่าทะเลที่พิพิธภัณฑ์ได้อย่างใกล้ชิด ผู้เยี่ยมชมสามารถลองป้อนกะหล่ำให้เต่าที่ว่ายน้ำไปมาด้านนอกสระได้

สถานที่

ชื่อ Hiwasa Chelonian Museum Caretta
URL http://caretta-hiwasa.com/ (ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น)
ที่อยู่ 370-4 ฮิวาซาอุรา, มินามิโช, เขตไคฟู
เวลาทำการ 9:00-17:00 น.
ติดต่อสอบถาม 0884-77-1110
ราคารว ผู้ใหญ่ 600 เยน นักเรียนมัธยมต้น/มัธยมปลาย 500 เยน นักเรียนประถม 300 เยน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางที่แนะนำ