• วัฒนธรรม
  • ยามางาตะ

คลังสินค้าซันเคียว

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเส้นทางทะเลตะวันตกและหาของฝากที่เหมาะสมในคลังสินค้าซันเคียว เมืองซากาตะ จังหวัดยามางาตะ

คลังสินค้าซันเคียวในเมืองซากาตะ จังหวัดยามางาตะ คือสัญลักษณ์ของเมืองท่าที่รุ่งเรืองจากเส้นทางทะเลตะวันตกในยุคเอโดะ นอกเหนือจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้ว ยังแนะนำให้แวะที่ "Sakata Yume-no-Kura” ที่คุณสามารถหาของฝากพิเศษจากเมืองซากาตะได้
นอกจากข้าวแล้ว เรือสินค้าจะบรรทุกดอกคำฝอยมาจากซากาตะ และในเที่ยวกลับจะบรรทุกวัตถุทางวัฒนธรรมของเกียวโต เช่น ผ้าเกียวโต ยูเซน และตุ๊กตาฮินะที่ถูกย้อมสีด้วยดอกคำฝอย คลังสินค้าซันเคียวยังคงใช้เป็นคลังสินค้า ซึ่งสื่อถึงประวัติศาสตร์ของซากาตะที่มีความรุ่งเรืองในฐานะท่าเรือขนส่งข้าว

เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่การปลูกข้าวอันอุดมสมบูรณ์ของโชไนที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ของซากาตะ อันเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่าเรือขนข้าว คลังสินค้าเกษตรแห่งนี้ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และนับเป็นภูมิปัญญาโบราณชั้นเลิศที่ใช้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในการรักษาอุณหภูมิให้คลังสินค้า ศูนย์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ซากาตะ "ซากาตะ ยูเมะ-โน-คุระ" และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของข้าวโชไนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมา

ต้นเซลโคว่าที่เก่าแก่มากกว่า 150 ปี ปลูกอยู่ด้านหลังคลังสินค้าเพื่อปกป้องคลังสินค้าจากลมที่พัดมาจากทะเลญี่ปุ่น และเพื่อป้องกันความร้อนในฤดูร้อน ต้นเซลโคว่า 36 ต้น ที่เรียงรายอยู่ตามข้างทางในบริเวณเดียวกันมีความงดงามในทุกฤดู และตอนนี้ได้กลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวของคลังสินค้าแห่งนี้

สถานที่

ชื่อ คลังสินค้าซันเคียว
URL https://sakatacity.com/todo/sankyo-soko-rice-storehouse/ (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ 1-1-20 Sankyo-machi, Sakata-shi, Yamagata
การเดินทาง ใช้เวลา10 นาที เมื่อเดินทางด้วยรถโดยสารสายโชนาอิ คตสึ จากสถานีซากาตะไปยังป้ายรถโดยสารซันเคียว โซโกะเม และเดินเป็นระยะทางใกล้ๆ สู่คลังสินค้าซันเคียว
เวลาทำการ 9:00 น. ถึง 18:00 น.
※ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์: ปิดเวลา 17:00 น.
ติดต่อสอบถาม 0234-22-1223 (ศูนย์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ซากาตะ)
ตารางวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันปีใหม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ