• กิจกรรม
  • ยามากุจิ

อากิโยชิได

รูปภาพของอากิโยชิได

โครงการสัมผัสวิถีแห่งญี่ปุ่นโดย ANA เป็นโครงการที่ ANA ทำงานร่วมกับภูมิภาคท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนสิ่งมหัศจรรย์ที่หลากหลายของญี่ปุ่นและช่วยส่งเสริมระดับภูมิภาค

อากิโยชิไดเป็นที่ราบสูงแบบคาร์สที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น กินอาณาบริเวณจากภาคกลางถึงภาคตะวันออกของมิเนะ ในปี ค.ศ. 1955 ที่ราบสูงอากิโยชิไดได้รับเลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และในปี ค.ศ. 1964 ได้รับเลือกให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติพิเศษแห่งชาติ พื้นที่นี้ยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านศิลปะนานาชาติอากิโยชิได ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

รูปภาพของอากิโยชิได

อากิโยชิไดเป็นที่ราบสูงลักษณะแอ่ง ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สูงประมาณ 500–600 ม. ที่ราบสูงแห่งนี้มีความสูงระหว่าง 180–420 ม. และส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินปูนโบราณ ภายใต้ที่ราบสูง มีถ้ำหินปูนมากมายที่เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำฝน

รูปภาพของอากิโยชิได

ถ้ำอากิโยชิโด คือ หนึ่งในถ้ำหินปูนชั้นนำขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น อยู่ที่บริเวณเชิงเขาอากิโยชิได
ทางเข้าถ้ำสูง 24 ม. และกว้าง 8 ม. พื้นที่กว้างที่สุดภายในถ้ำคือ 200 ม. และส่วนที่มีหลังคาถ้ำจะสูงถึงประมาณ 40 ม. หลังคาที่สูงที่สุดของถ้ำคือ 80 ม.
กล่าวกันว่าถ้ำมีความยาวประมาณ 10 กม. แต่เส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปลึกเพียง 1 กม.
อุณหภูมิภายในถ้ำจะคงที่ที่ 17°C ตลอดปี หมายความว่าเป็นอากาศที่สบายสำหรับการท่องเที่ยวสำรวจถ้ำ

รูปภาพของอากิโยชิได

บ่อน้ำเบปปุเบ็นเท็นเป็นบ่อน้ำพุร้อนลึกลับในตำนานที่มีสีฟ้าครามสดใส บ่อน้ำพุร้อนประเภทนี้เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่คาร์ส โดยมีน้ำเย็นอุณหภูมิ 14°C
บ่อนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บ่อน้ำพุร้อนของญี่ปุ่นที่มีน้ำที่วิเศษที่สุด
ที่บริเวณใกล้ๆ กัน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่น และการตกปลาเรนโบว์เทราต์ได้ด้วย

สถานที่

ชื่อ อากิโยชิได
URL https://karusuto.com/spot/ (ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น)
ที่อยู่ อากิโยชิไดซัน, ชูฮู, มิเนะ, ยามากุจิ
ติดต่อสอบถาม สมาคมการท่องเที่ยวมิเนะ โทร: 0837-62-0115
ราคารว ค่าเข้าถ้ำอากิโยชิโด: ผู้ใหญ่ 1,200 เยน นักเรียนมัธยมต้น 950 เยน นักเรียนประถม 600 เยน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางที่แนะนำ