ขออภัย: การยกเลิกเที่ยวบินที่ทำการบินโดย ANA ในวันที่ 21 และ 24 ตุลาคม 2019

เราจะมีการยกเลิกจำนวนเที่ยวบินให้สอดคล้องกับผลกระทบที่จะมีบุคคลสำคัญต่างชาติจำนวนมากเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นโดยใช้เครื่องบินของรัฐบาลหรือการคาดว่าจะมีกำหนดเวลาการบินที่เหมือนกัน
เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

การยกเลิกเที่ยวบิน

21 ตุลาคม 2019

เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปคุมาโมโตะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 641 08:20 10:05
เส้นทาง: คุมาโมโตะไปโตเกียว (ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 644 10:50 12:30
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปมิยาซากิ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 601 07:35 09:20
เส้นทาง: มิยาซากิไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 604 10:00 11:35
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปโอซาก้า(อิตามิ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 33 16:00 17:05
ANA 39 19:00 20:15
เส้นทาง: โอซาก้า(อิตามิ)ไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 28 14:00 15:15
ANA 34 17:00 18:15
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปโอคายามะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 657 18:05 19:20
เส้นทาง: โอคายามะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 658 16:15 17:35
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปอากิตะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 407 18:10 19:15
เส้นทาง: อากิตะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 408 15:50 17:00
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปฮิโรชิมะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 685 18:15 19:40
เส้นทาง: ฮิโรชิมะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 688 20:20 21:50
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปโทยามะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 319 18:05 19:05
เส้นทาง: โทยามะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 320 16:00 17:10
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปฟุกุโอกะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 269 19:00 20:55
เส้นทาง: ฟุกุโอกะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 262 16:55 18:40

24 ตุลาคม 2019

เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปคุมาโมโตะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 641 08:20 10:05
เส้นทาง: คุมาโมโตะไปโตเกียว (ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 644 10:50 12:30
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปมิยาซากิ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 601 07:35 09:20
เส้นทาง: มิยาซากิไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 604 10:00 11:35
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปโอซาก้า(อิตามิ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 33 16:00 17:05
ANA 39 19:00 20:15
เส้นทาง: โอซาก้า(อิตามิ)ไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 28 14:00 15:15
ANA 34 17:00 18:15
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปโอคายามะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 657 18:05 19:20
เส้นทาง: โอคายามะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 658 16:15 17:35
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปอากิตะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 407 18:10 19:15
เส้นทาง: อากิตะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 408 15:50 17:00
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปฮิโรชิมะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 685 18:15 19:40
เส้นทาง: ฮิโรชิมะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 688 20:20 21:50
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปโทยามะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 319 18:05 19:05
เส้นทาง: โทยามะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 320 16:00 17:10
เส้นทาง: โตเกียว(ฮาเนดะ)ไปฟุกุโอกะ
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 271 19:30 21:25
เส้นทาง: ฟุกุโอกะไปโตเกียว(ฮาเนดะ)
หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง
ANA 262 16:55 18:40

การจัดการบัตรโดยสาร

ในเรื่องการคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินANA โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าANA ในประเทศของท่าน

อัพเดทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2019
All Nippon Airways Co., Ltd.