ประกาศ

อัปเดตข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ANA Mileage Club

ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นสมาชิก ANA Mileage Club

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ANA Mileage Club ฉบับใหม่จะมีผลในวันที่ 18 ธันวาคม 2019 โปรดดูรายละเอียดที่ แผนผัง เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องและเราจะมุ่งมั่นที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ANA Mileage Club ของเราต่อไป

วันที่ 30 กันยายน 2019

All Nippon Airways Co., Ltd.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่