ช่วยให้คุณยืดหยุ่นการเดินทางได้ บินเมื่อคุณพร้อม

เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางกับเราในช่วงโควิด-19 มั่นใจในความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแผนการเดินทางได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ซึ่งจะช่วยยืดหยุ่นแผนการเดินทางและเดินทางเมื่อคุณพร้อม ความปลอดภัยของคุณมาเป็นอันดับแรก

สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน หรือ ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2022 โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

นโยบายไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนจะสิ้นสุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022

โปรดดูบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ เงื่อนไขและการจัดการดังต่อไปนี้

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์
ช่วงเวลาที่ออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารใหม่ (จากประเทศไทย ไปยัง ญี่ปุ่น) ที่ออกระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2020 - 31 ตุลาคม 2022
บัตรโดยสารใหม่ (จากประเทศไทย ไปยัง อเมริกาเหนือ / แคริบเบียน / อเมริกากลางใต้) ที่ออกระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2020 - 31 ตุลาคม 2022
ระยะเวลาเดินทาง ออกเดินทางภายใน 355 วันนับจากวันที่จองบัตรโดยสาร
เส้นทางการเดินทางที่ใช้ได้ เดินทางจากประเทศไทย ไปยัง ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ แคริบเบียน หรือ อเมริกากลางใต้
ประเภทค่าโดยสารที่ใช้ได้ Flex (Plus), Full Flex (Plus)
เงื่อนไขและการจัดการ
สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้กี่ครั้ง สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน หรือ ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2022 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2022 บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งใบจะยังคงไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งแรก
จากนั้นจะมีการใช้กฎค่าโดยสารใหม่ที่มีอยู่ในวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง
อาจจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง หรือ ไม่อาจทำการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกฏค่าโดยสารใหม่
มีส่วนต่างของค่าโดยสารหรือไม่ ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่มีมูลค่าเท่ากันหรือน้อยกว่าได้ฟรี
กฎค่าโดยสารที่บังคับใช้รวมถึงระยะเวลาออกเดินทาง ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำหรือสูงสุด เที่ยวบินที่ใช้ได้ เป็นต้น
หากเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่ต้องชำระราคาส่วนต่าง
เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ ANA สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ ANA ได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านมีอยู่หรือ 6 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ให้ยึดถือตามกำหนดเวลาที่ถึงก่อน การเปลี่ยนแปลงการจองใดๆจะต้องทำก่อนเวลาออกเดินทาง มิเช่นนั้นอาจมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงที่ ANA's Call Center และ เคาน์เตอร์ ANA มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเมื่อลูกค้าออกบัตรโดยสารหรือเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ ANA's Call Center และ เคาน์เตอร์ ANA
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ ANA
การยกเลิก การยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารนั้น

28 มิถุนายน 2022
All Nippon Airways., Co. Ltd

ค้นหา / จองเที่ยวบิน