ช่วยให้คุณยืดหยุ่นการเดินทางได้ บินเมื่อคุณพร้อม

เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางกับเราในช่วงโควิด-19 มั่นใจในความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแผนการเดินทางได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ซึ่งจะช่วยยืดหยุ่นแผนการเดินทางและเดินทางเมื่อคุณพร้อม ความปลอดภัยของคุณมาเป็นอันดับแรก

สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน หรือ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2022 โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
โปรดดูบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ เงื่อนไขและการจัดการดังต่อไปนี้

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์
ช่วงเวลาที่ออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารใหม่ (จากประเทศไทย ไปยัง ญี่ปุ่น) ที่ออกระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2020 - 31 มีนาคม 2022
บัตรโดยสารใหม่ (จากประเทศไทย ไปยัง อเมริกาเหนือ / แคริบเบียน / อเมริกากลางใต้) ที่ออกระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2020 - 31 มีนาคม 2022
ระยะเวลาเดินทาง ออกเดินทางภายใน 355 วันนับจากวันที่จองบัตรโดยสาร
เส้นทางการเดินทางที่ใช้ได้ เดินทางจากประเทศไทย ไปยัง ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ แคริบเบียน หรือ อเมริกากลางใต้
เงื่อนไขและการจัดการ
สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้กี่ครั้ง สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน หรือ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2022 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2022 บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งใบจะยังคงไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งแรก
จากนั้นจะมีการใช้กฎค่าโดยสารใหม่ที่มีอยู่ในวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง
อาจจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง หรือ ไม่อาจทำการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกฏค่าโดยสารใหม่
มีส่วนต่างของค่าโดยสารหรือไม่ ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่มีมูลค่าเท่ากันหรือน้อยกว่าได้ฟรี
กฎค่าโดยสารที่บังคับใช้รวมถึงระยะเวลาออกเดินทาง ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำหรือสูงสุด เที่ยวบินที่ใช้ได้ เป็นต้น
หากเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่ต้องชำระราคาส่วนต่าง
เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ ANA สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ ANA ได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านมีอยู่หรือ 6 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ให้ยึดถือตามกำหนดเวลาที่ถึงก่อน การเปลี่ยนแปลงการจองใดๆจะต้องทำก่อนเวลาออกเดินทาง มิเช่นนั้นอาจมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงที่ ANA's Call Center และ เคาน์เตอร์ ANA มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเมื่อลูกค้าออกบัตรโดยสารหรือเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ ANA's Call Center และ เคาน์เตอร์ ANA
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ ANA
การยกเลิก การยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารนั้น

15 December 2021
All Nippon Airways., Co. Ltd

ค้นหา / จองเที่ยวบิน