รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ ANA

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ ANA

รางวัลอัพเกรดชั้นประหยัดพรีเมียมจะพร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020

เที่ยวบิน ชั้นการสำรองที่นั่งที่มีสิทธิ์

เที่ยวบิน

เที่ยวบินของ ANA Group (ANA / Air Japan) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020

  • ไม่พร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินร่วมที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA ซึ่งดำเนินการโดยสายการบินอื่น หรือเที่ยวบินร่วมที่มีหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินอื่นซึ่งดำเนินการโดย ANA

ชั้นการสำรองที่นั่งที่มีสิทธิ์

ต้นทางของแผนการเดินทาง

ภายในญี่ปุ่น/ภายนอกญี่ปุ่น

ชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม

Y/B/M/U/H/Q/V

  • สมาชิก ANA Diamond Service ผู้ที่ได้ซื้อชั้นโดยสารที่ไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการอัพเกรดสามารถใช้คะแนนอัพเกรดสองเท่าเพื่ออัพเกรดหากมีที่นั่งว่างในวันออกเดินทาง และเป็นไปตามเงื่อนไขในการอัพเกรด (ที่นั่ง มื้ออาหาร ฯลฯ ในชั้นโดยสารที่สูงกว่า)

ไมล์สะสมที่กำหนด คะแนนที่กำหนด

แผนภูมิไมล์สะสมที่กำหนด

ไมล์สะสม 1 เส้นทาง (เที่ยวเดียว)
ชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม
0-2,000 9,000
2,001-3,500 15,000
3,501-4,500 15,000
4,501-5,500 20,000
5,501- 20,000

ไมล์สะสมประจำเส้นทางพื้นฐาน

  • ไมล์สะสมที่กำหนดจะระบุไว้สำหรับแต่ละเส้นทาง (เที่ยวเดียว) และแตกต่างจากไมล์สะสมรวมสำหรับรางวัลประจำเส้นทางทั้งหมด
  • โปรดเตรียมบัตรโดยสารที่ซื้อแล้ว (สำหรับชั้นโดยสารที่เลือกก่อนการอัพเกรด) สำหรับทุกเส้นทางที่ท่านต้องการจะใช้รางวัล
  • สมาชิกในครอบครัวผู้ที่ลงทะเบียนสำหรับบริการ ANA Card Family Miles สามารถรวมไมล์สะสมของตนเพื่อแลกรางวัลได้

คะแนนที่กำหนด

สมาชิก ANA Diamond Service, สมาชิก Platinum Service, สมาชิก Bronze Service และสมาชิกบัตร Super Flyers สามารถใช้คะแนนอัพเกรด FY2020 เพื่ออัพเกรดได้

คะแนนอัพเกรดคืออะไร

จำนวนคะแนนที่กำหนด
เที่ยวบินระหว่างประเทศ (ยุโรปและอเมริกาเหนือ)

สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก

ท่านต้องใช้คะแนนอัพเกรด 5 คะแนนเพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม ท่านต้องใช้คะแนนอัพเกรด 10 คะแนนเพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ (รีสอร์ท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้)

โฮโนลูลู สิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา

ท่านต้องใช้คะแนนอัพเกรด 4 คะแนนเพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม ท่านต้องใช้คะแนนอัพเกรด 8 คะแนนเพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ (เอเชียตะวันออก)

จีนแผ่นใหญ่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน

ท่านต้องใช้คะแนนอัพเกรด 6 คะแนนเพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ (โอเชียเนีย)

ออสเตรเลีย

ท่านต้องใช้คะแนนอัพเกรด 5 คะแนนเพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม ท่านต้องใช้คะแนนอัพเกรด 10 คะแนนเพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ

ช่วงเวลาสำรองที่นั่งและขึ้นเครื่อง
วันที่เริ่มต้นการจอง พร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินตั้งแต่
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2019 เวลา 11:30 น. (เวลาญี่ปุ่น) ถึง 24 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง 1 เมษายน 2020
หมายเหตุ
  • จะไม่สามารถสมัครอัพเกรดทั้งจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมสำหรับเที่ยวบินเดียวกันในเวลาเดียวกันได้
  • ลูกค้าที่ได้สมัครเพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมแล้วหลังจากนั้นจะไม่สามารถอัพเกรดไปเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ลูกค้าต้องส่งคำขอคืนเงินสำหรับการสมัครอัพเกรดปัจจุบัน แล้วจากนั้นทำการสมัครใหม่เพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ
  • ไม่สามารถใช้รางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ร่วมกับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้
  • ไม่สามารถดำเนินขั้นตอนการคืนเงินให้เสร็จสิ้นที่สนามบินได้
  • ทั้งบัตรโดยสารอัตราค่าโดยสารทารก (ไม่มีที่นั่ง) หรือบัตรโดยสารอัตราค่าโดยสารเด็ก (มีที่นั่ง) สำหรับชั้นประหยัดพรีเมียมโดยร่วมเดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องซื้อแยกต่างหาก

ช่องทางการติดต่อ