บริการที่นั่งเสริม (สำหรับลูกค้าที่ต้องการที่นั่งตั้งแต่สองที่ขึ้นไป)

บริการที่ช่วยให้ลูกค้ามีพื้นที่ส่วนตัวกว้างขึ้นโดยการใช้ที่นั่งของตัวเองและที่นั่งที่ว่างด้านข้าง

เกี่ยวกับบริการนี้

ท่านสามารถจองที่นั่งด้านข้างของท่านที่เป็นที่นั่งว่างได้ด้วยการชำระค่า “ที่นั่งเสริม” เมื่อเลือกใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ท่านสามารถจองได้ที่ศูนย์ข้อมูลและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

 • บริการนี้อาจไม่สามารถให้บริการได้ในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • นอกจากนี้ มีบางที่นั่งไม่สามารถยกที่พักแขนขึ้นได้ เช่น ที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน
 • ที่นั่งบางที่ไม่สามารถทำการจองได้

ชั้นโดยสารที่ใช้ได้

 • ชั้นเฟิร์สคลาส
 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัดพรีเมียม
 • ชั้นประหยัด

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมจะคำนวณในราคาที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าโดยสารที่ใช้กับที่นั่งของท่าน
 • ไม่สามารถจองที่นั่งเสริมได้ หากท่านใช้บัตรโดยสารประเภทรางวัลบัตรโดยสารและการอัพเกรด

วิธีการจอง

 • ท่านไม่สามารถทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA ได้
 • ตามกฎทั่วไป การออกบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศใหม่โดย ANA จะมีการคิดค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารต่อบัตรโดยสารและต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 • หากทำการจองผ่านสายการบินอื่นหรือตัวแทนท่องเที่ยวที่นอกเหนือจาก ANA โปรดติดต่อกับจุดที่ทำการจองดั้งเดิม

โปรดรับทราบข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • เมื่อใช้บริการการกำหนดที่นั่งแบบชำระล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บตามที่นั่งที่จองไว้แต่ละที่นั่ง
 • จะมีการสะสมไมล์สำหรับที่นั่งของท่าน จะไม่มีการสะสมไมล์สำหรับที่นั่งเสริม