บริการเช่าเราเตอร์ Wi-Fi เคลื่อนที่

เราเตอร์ Wi-Fi เคลื่อนที่

ANA ให้บริการเราเตอร์ Wi-Fi และบริการบอร์ดแบนด์บนมือถือแบบไม่จำกัด สำหรับทุก 100 เยนที่ท่านใช้จ่าย ท่านจะได้รับไมล์สะสม ANA หนึ่งไมล์ บริการต่างๆ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางแบบไปกลับด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA Group หรือเที่ยวบินร่วมระหว่างประเทศที่มีหมายเลขเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย “NH”

เราเตอร์ Wi-Fi เคลื่อนที่
 • มีแผนการใช้งานแบบไม่จำกัดให้ท่านเลือกใช้งาน
 • มีความเร็วการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลสูงสุด 150 Mbps
 • วางใจได้ด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่นานถึง 20 ชั่วโมง
 • เราเตอร์ Wi-Fi นั้นมีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ และสามารถเชื่อมต่อได้ถึง 15 อุปกรณ์ในคราวเดียวกัน

เกี่ยวกับบริการนี้

 • หากท่านต้องการเช่าอุปกรณ์ โปรดจองภายในเวลา 17:00 น. ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันรับอุปกรณ์ (ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น)
 • สมัครรับบริการจากเว็บไซต์ Telecom Square
  • โปรดดูรายละเอียดของบริการและรายละเอียดการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ Telecom Square
 • เพียงมารับอุปกรณ์ของท่านเมื่อเดินทางมาถึงในประเทศญี่ปุ่น และส่งคืนเมื่อออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ ฮาเนดะ คันไซ ชูบุและ/หรือฟุกุโอกะ
  • ท่านจะได้รับใบเสร็จเมื่อส่งคืนอุปกรณ์

ในการเช่าอุปกรณ์ มีบริการช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและพร้อมจัดส่งโทรศัพท์สำรอง (ทุกที่ทั่วโลก)

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์บริการ ANA Telecom Square

โทรศัพท์:+81-50-3198-1149

(ญี่ปุ่น/อังกฤษ/จีน)

วันจันทร์ถึงศุกร์: 9:00 ถึง 20:00 น.

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (12/29-1/3): 10:00 ถึง 18:00 น.

ให้บริการโดย Telecom Square Inc. การทำสัญญาเช่าโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นระหว่างผู้โดยสารและ Telecom Square Inc. โดย Telecom Square Inc. เป็นผู้ให้บริการ เรียกเก็บเงิน และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล Telecom Square Inc. ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายของ Telecom Square Inc.