ค่าโดยสารพิเศษ

ขั้นตอนในการสำรองที่นั่งออนไลน์

สำรวจความงามหลากหลายที่พบได้ที่ญี่ปุ่นด้วยการบินกับ ANA ในหน้านี้ ท่านจะพบกับรายละเอียดค่าโดยสารเที่ยวบินที่พร้อมให้บริการท่านเมื่อจะเริ่มการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น

ค่าโดยสาร ANA Discover JAPAN

สำหรับประเทศอื่นนอกจากญี่ปุ่น สามารถซื้อค่าโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นได้ทางเว็บไซต์ ANA และสำนักงาน ANA หรือตัวแทนท่องเที่ยวนอกประเทศญี่ปุ่นได้ ช่วงเวลาให้บริการจะให้บริการถึงวันที่ 27 มีนาคม 2021 และท่านสามารถซื้อได้ตั้งแต่ 355 วันก่อนวันออกเดินทาง ในส่วนต่อไปนี้ หนึ่งเส้นทางมีค่าเท่ากับ 3,241 ถึง 65,093 เยน (JPY) หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบค่าโดยสารสำหรับแต่ละเส้นทางได้โดยใช้ฟังก์ชันการค้นหา

ค่าโดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ค่าโดยสารเหล่านี้สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ ANA ทั้งหมด
 • ทั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บภาษีเพื่อการบริโภคสำหรับเส้นทางภายในประเทศที่ต่อเครื่องไปยังหรือจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ช่วงเวลาระหว่างการต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศกับเที่ยวบินระหว่างประเทศน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 • ค่าธรรมเนียมสนามบินเพิ่มเติม
 • สกุลเงินที่แสดงค่าโดยสารคือเยนญี่ปุ่น แต่การชำระเงินจะกำหนดในรูปหน่วยค่าเงินตามสกุลเงินของประเทศที่ทำการชำระค่าโดยสารนั้นๆ ค่าโดยสารอาจผันผวนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • ค่าโดยสารและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหา / จองเที่ยวบิน

มีคำถามหรือไม่ ตรวจสอบขั้นตอนการจอง

ต้องการจองเที่ยวบินที่มีไมล์สะสมหรือไม่

หมายเหตุการใช้งาน

 • ท่านสามารถจองและซื้อบัตรโดยสารได้ทางเว็บไซต์ ANA สำหรับประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศญี่ปุ่น และผ่านทางสำนักงาน ANA หรือตัวแทนท่องเที่ยวภายนอกประเทศญี่ปุ่น
 • กำหนดเวลาการจองและการซื้อจะแตกต่างกันจากประเภทค่าโดยสาร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูกฎค่าโดยสารสำหรับ Value และ Super Value
 • ที่นั่งว่างมีจำนวนจำกัดสำหรับค่าโดยสารนี้ และอาจไม่มีให้บริการในบางวันและบางเที่ยวบิน
 • เมื่อไม่ได้จองหรือซื้อผ่านเว็บไซต์ของ ANA ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารต่างหาก
 • การเข้าชื่อรอและจองชั้นพรีเมียมไม่พร้อมให้บริการ
 • การสะสมไมล์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารที่จอง:
  • รหัสชั้นโดยสาร B: 100%
  • รหัสชั้นโดยสาร Q: 70%
  • รหัสชั้นโดยสาร S: 50%
  • รหัสชั้นโดยสาร K: 30%

สัมภาระเช็คอิน

 • ใช้ระบบน้ำหนักสัมภาระฟรีแบบคิดเป็นจำนวนชิ้น (a piece system) เช่นเดียวกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • โปรดตรวจสอบ กฎสัมภาระ
 • “บริการ SKIP” ไม่สามารถใช้งานได้
 • ขั้นตอนการขึ้นเครื่องสามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โลโก้ค่าโดยสาร ANA Experience JAPAN

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นจนถึงวิธีที่ท่านสามารถใช้ได้

โลโก้การวางแผนท่องเที่ยวญี่ปุ่น

วางแผนการท่องเที่ยววันหยุดในฝันของท่านสู่ญี่ปุ่นแล้วศึกษาเคล็ดลับเกี่ยวกับอาหาร ที่พัก การท่องเที่ยว และอีกมากมาย

โลโก้สัมผัสวิถีแห่งญี่ปุ่น

ค้นพบทั้ง 8 ภูมิภาคของญี่ปุ่น และเผยอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในแต่ละภูมิภาค

ค่าโดยสาร Visit JAPAN

สำหรับนักเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น ANA ขอเสนอจุดหมายปลายทางทั่วประเทศญี่ปุ่นในราคาเพียง 13,000 เยนต่อเที่ยวบิน (รวมทั้งเที่ยวบินร่วม) โดยสะสมไมล์ได้ 100% หมายเหตุ: ค่าโดยสารและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติม

ค่าโดยสาร ANA Experience JAPAN สำหรับเที่ยวบินในประเทศ

ค่าโดยสารของ ANA Experience JAPAN เป็นค่าโดยสารเอนกประสงค์พิเศษที่สามารถใช้ได้กับเครือข่ายเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดของ ANA นักเดินทางที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่สามารถใช้ได้

ค่าโดยสาร ANA Experience JAPAN

ค่าโดยสารจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5,500 ถึง 11,000 เยน โดยขึ้นอยู่กับเส้นทาง*

 • * เทียบเท่า 105.97 ดอลลาร์สหรัฐ/95.74 ยูโร ณ เดือนกันยายน 2019
 • มีผลสำหรับการเดินทาง ถึง 30 เมษายน 2020
 • ต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันออกเดินทาง

คุณสมบัติ

ค่าโดยสารนี้สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ 3 อย่างตามเกณฑ์ที่กำหนดนี้

เกณฑ์ในการได้รับสิทธิ์ 1 เกณฑ์ในการได้รับสิทธิ์ 2 เกณฑ์ในการได้รับสิทธิ์ 3
ผู้โดยสารต้องพำนักอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

ผู้โดยสารจะต้องถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางของญี่ปุ่นแต่มีถิ่นพำนักถาวรภายนอกประเทศญี่ปุ่น

 • ผู้ถือใบอนุญาตอยู่อาศัยชั่วคราวรวมถึงผู้ถือใบอนุญาตทำงานจะไม่ได้รับสิทธิ์บริการนี้

ผู้โดยสารต้องมีบัตรโดยสารเดินทางขากลับระหว่างประเทศ (ด้วยสายการบินใดๆ) ที่มีการเดินทางเที่ยวแรกเริ่มต้นจากนอกประเทศญี่ปุ่น

 • ต้องระบุรหัสการสำรองที่นั่งและหมายเลขบัตรโดยสารเมื่อทำการซื้อ

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การได้รับสิทธิ์นี้ อาจจำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่อีกครั้งเมื่อท่านเช็คอินที่สนามบิน

ค่าโดยสาร

เส้นทาง (เครื่องหมาย = หมายถึงการเดินทางไปกลับ) ค่าโดยสารเป็นเยน (JPY)
ซัปโปโร = วักกะไน, เมมังเบทสึ, เนมูโระ, นากาชิเบทสึ, คุชิโระ, ฮาโกดาเตะ, อาโอโมริ, อาคิตะ, เซนได, นีงาตะ, ฟูกุชิมะ 5,500
โตเกียว = โอดาเตะ โนชิโระ, อาคิตะ, โชไน 5,500
โอซาก้า = อาโอโมริ, อาคิตะ, เซนได, ฟูกุชิมะ, นีงาตะ 5,500
โตเกียว = โอซาก้า (อิตามิ/โกเบ/คันไซ) 7,700
เส้นทางนอกเหนือจากด้านบน 11,000
หมายเหตุสำคัญ:
 • อาจมีค่าธรรมเนียมสนามบินเพิ่มเติม
 • จะมีการแปลงค่าโดยสารจากเยนญี่ปุ่นไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน
 • ต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันออกเดินทาง
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีให้บริการในทุกวันหรือในทุกเที่ยวบิน
 • ค่าโดยสารและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 • อัตราไมล์สะสมสำหรับไมล์ปกติ: 30%
 • อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน “คุณสมบัติ” (ด้านล่าง) และเงื่อนไขค่าโดยสาร

การเช็คอินและการเช็คอินสัมภาระ

น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับค่าโดยสารนั้นเป็นระบบจำนวนชิ้นเช่นเดียวกันกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบกฎสัมภาระของทุกเที่ยวบิน

 • เช็คอินออนไลน์ และ “บริการ SKIP” ที่สนามบินไม่สามารถใช้งานได้
 • ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางเมื่อทำการเช็คอินเที่ยวบินในประเทศ
 • โปรดนำบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ใบเสร็จข้อมูลการเดินทาง) และหลักฐานที่พักอาศัยถาวรนอกประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางญี่ปุ่น) ท่านอาจต้องแสดงเอกสารดังกล่าวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน