ใบเสร็จ

ใบเสร็จ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

เราต้องการให้ท่านเพลิดเพลินใจไปกับประสบการณ์การใช้บริการของ ANA ตั้งแต่การจองเที่ยวบินจนกระทั่งรับสัมภาระ ณ จุดหมายปลายทางของท่าน เราขอเชิญท่านตรวจสอบนโยบายที่เรามีเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางจะเป็นที่น่าพึงพอใจ

แผนบริการลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าและพยายามปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดและสะดวกสบายที่สุด แผนบริการลูกค้าของเรารวบรวมสิ่งที่เราทำเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่นักเดินทาง แผนบริการนี้ใช้กับบริการในประเทศสหรัฐอเมริกาและเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางไป/กลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดย All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) และบริษัทในเครือ Air Japan Co., Ltd. (AJX) ซึ่งนำมาใช้ตามข้อบังคับของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (DOT)

เสนอราคาค่าโดยสารที่ต่ำสุดที่มี

เมื่อท่านทำการจองบนเว็บไซต์ ANA ผ่าน ศูนย์การจองทางโทรศัพท์ ของเรา หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสนามบินในสหรัฐอเมริกา เราจะเสนอค่าโดยสารที่ต่ำที่สุดที่มีผ่านช่องทางการจองดังกล่าวโดยอิงจากวันเดินทาง เที่ยวบินและชั้นโดยสารที่ท่านระบุ หากท่านทำการจองทางโทรศัพท์หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสนามบินในสหรัฐอเมริกาเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีค่าโดยสารราคาต่ำกว่าผ่านเว็บไซต์ ANA

การส่งมอบสัมภาระตรงเวลา

เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสัมภาระเช็คอินทั้งหมดจะพร้อมให้บริการโดยเร็วที่สุดหลังจากเที่ยวบินของท่านมาจอดยังประตูทางออก ในกรณีที่สัมภาระไม่ได้มาถึงปลายทางพร้อมกับท่านเราจะค้นหาและพยายามส่งคืนสัมภาระให้แก่ท่านภายใน 24 ชั่วโมง ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเช่นว่าไม่พบสัมภาระของท่าน เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ท่านได้ชำระไปแล้วสำหรับการขนส่ง (รวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนเกินหรือน้ำหนักเกิน) นอกจากนี้เราจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับสัมภาระที่สูญหายหรือล่าช้าตามที่กำหนดโดยข้อตกลงระหว่างประเทศที่บังคับใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎและค่าธรรมเนียมของสัมภาระ

การอนุญาตให้ยกเลิกการจองได้โดยไม่มีค่าปรับ

การจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ ANA ศูนย์บริการลูกค้าหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของ ANA ที่สนามบินสหรัฐอเมริกาซึ่งให้บริการโดย ANA อาจถูกยกเลิกได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากออกบัตรโดยสารโดยไม่มีค่าปรับ ยกเว้นการจองที่ทำภายในหนึ่งสัปดาห์ของการออกเดินทาง ซึ่งอาจยกเลิกได้โดยไม่มีค่าปรับหากได้รับอนุญาตตามกฎค่าโดยสารที่เรียกเก็บ

การขอคืนเงินต้องทำโดย การติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ:
 • สำหรับรางวัลบัตรโดยสาร ไมล์สะสมที่หมดอายุแล้วตั้งแต่ซื้อบัตรโดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บัตรโดยสารที่ซื้อผ่านตัวแทนท่องเที่ยวอาจยกเลิกได้โดยไม่มีค่าปรับหากได้รับอนุญาตตามกฎค่าโดยสารที่เรียกเก็บ โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน

การคืนเงินค่าบัตรโดยสารที่รวดเร็ว

หากท่านซื้อบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินผ่านเว็บไซต์ ANA ศูนย์บริการลูกค้าของ ANA หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของสนามบินในสหรัฐอเมริกา และท่านร้องขอการคืนเงินในเวลาที่เหมาะสมเราจะดำเนินการคืนเงินโดยทันทีดังนี้:

การซื้อด้วยบัตรเครดิต

เราจะส่งคำขอคืนเงินไปยังผู้ออกบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับคำขอคืนเงินที่สมบูรณ์ของท่าน โปรดทราบว่าผู้ออกบัตรเครดิตจะคืนเงินตามราคาซื้อภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงบัตรเครดิต ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของท่านอาจไม่แสดงการคืนเงินในทันที

การซื้อด้วยเงินสดหรือเช็ค

เราจะคืนเงินภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินที่สมบูรณ์ของท่าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขอคืนเงินและจองใหม่

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทุพพลภาพหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารทุกท่าน รวมถึงผู้โดยสารที่ต้องการการช่วยเหลือพิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่มี

ความทุพพลภาพ เราจะปฏิบัติตามข้อบังคับของ DOT

นอกจากนี้เรายังให้บริการที่แน่นอนสำหรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์หรือเดินทางพร้อมกับเด็กเล็ก และผู้โดยสารท่านอื่นที่อาจต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสนองความต้องการของผู้โดยสารที่ต้องการการช่วยเหลือพิเศษ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถสนองตอบความต้องการเหล่านั้นได้ระหว่างความล่าช้าบนลานบินเป็นระยะเวลานาน

สำหรับรายละเอียดโปรดไปที่หัวข้อ คำแนะนำพิเศษก่อนการเดินทาง ของเว็บไซต์นี้

การปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างยุติธรรมและสม่ำเสมอในกรณีที่มียอดขายเกินจำนวน

ในบางครั้งเราอาจไม่สามารถให้ที่นั่งแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบินได้แม้ว่าผู้โดยสารจะถือบัตรโดยสารและเช็คอินตรงเวลาก็ตาม สิ่งนี้เรียกว่า “การขายเกินจำนวน” และอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับน้ำหนักสูงสุดที่อากาศยานสามารถบรรทุกได้ การเปลี่ยนแปลงขนาดของอากาศยานที่ดำเนินการบินโดยไม่ได้วางแผน หรือหากมีผู้โดยสารที่เช็คอินและพร้อมขึ้นเครื่องมากกว่าที่นั่งที่มีอยู่

ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องหรือถูกดาวน์เกรดโดยไม่สมัครใจเนื่องจากมีการขายเกินจำนวนในเที่ยวบินที่ออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีส่วนใหญ่ผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับการขนส่งโดยเที่ยวบินสำรองไปยังจุดหมายสุดท้าย และ/หรือการจ่ายค่าชดเชยตามที่กำหนดโดยข้อบังคับ DOT เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DOT และนโยบายของเราอย่างสม่ำเสมอในกรณีที่มีการขายเกินจำนวน โดยการขออาสาสมัครก่อนปฏิเสธการขึ้นเครื่องหรือให้ผู้โดยสารบางท่านดาวน์เกรดโดยไม่สมัครใจ และโดยการให้หนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้โดยสารแต่ละคนที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องซึ่งอธิบายถึงสิทธิ์ของพวกเขา

โปรดทราบว่าท่านควรมาถึงสนามบินก่อนเวลาออกเดินทางหนึ่งชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สร้างความมั่นใจในการตอบสนองต่อปัญหาของลูกค้า

เรายินดีสำหรับโอกาสที่จะจัดการกับความกังวลและทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เราจะรับทราบการร้องเรียนทั้งหมดที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันและตอบสนองอย่างจริงจังภายใน 60 วันตามกฎระเบียบของ DOT นอกจากนี้เราจะตอบกลับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในทันทีเช่นกัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดต่อเรามีให้บริการที่ ข้อมูลการติดต่อ

การแจ้งผู้โดยสารถึงความล่าช้าที่ทราบ การยกเลิกและการเปลี่ยนเที่ยวบิน

สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางใน 7 วันหรือน้อยกว่าเราจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าที่ทราบตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป การยกเลิกเที่ยวบิน และการเปลี่ยนเส้นทางบิน (“ข้อมูลสถานะเที่ยวบิน”) ภายใน 30 นาทีหลังจากรับทราบเรื่อง เราจะดำเนินการแจ้งข้อมูลสถานะเที่ยวบินผ่านทาง:

 • เว็บไซต์ ANA และโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา
 • การประกาศที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง และหน้าจอแสดงสถานะเที่ยวบินที่สนามบินในสหรัฐอเมริกา
 • บริการแจ้งเตือน (รวมถึงอีเมล) ในกรณีที่ ANA เสนอบริการดังกล่าวให้กับผู้โดยสารที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ ANA เพื่อรับข้อมูลอัพเดตทางอีเมล

แผนสำรองฉุกเฉินสำหรับความล่าช้าบนลานบินเป็นระยะเวลานาน

แผนสำรองฉุกเฉินสำหรับความล่าช้าบนลานบินเป็นระยะเวลานานนี้ใช้ได้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group และได้รับการปรับใช้ตามข้อกำหนดข้อที่ 259.4 ของระเบียบข้อบังคับกระทรวงคมนาคมแห่งสหรัฐอเมริกา (Department of Transportation หรือ DOT)

สำหรับเที่ยวบินทั้งหมดที่ออกเดินทางและมาถึงสนามบินในสหรัฐอเมริกาเราจะไม่อนุญาตให้เครื่องบินอยู่บนลานบินโดยไม่ปล่อยให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องเป็นเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง เราจะใช้ความพยายามต่อไปนี้อย่างเหมาะสมในการให้บริการที่สะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่านในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า

 • จัดให้มีอาหารและน้ำดื่มสะอาดที่เพียงพอในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังจากออกจากประตูทางออกหรือเครื่องลงจอดแล้ว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องน้ำพร้อมใช้งานและความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเพียงพอหากจำเป็น
 • แจ้งให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินทราบทุก 30 นาทีเกี่ยวกับสถานะของความล่าช้ารวมถึงเหตุผลในความล่าช้าหากทราบ
 • แจ้งให้ผู้โดยสารทราบทุก 30 นาทีว่าพวกเขาสามารถลงจากเครื่องได้หรือไม่หากมีความเป็นไปได้

ซึ่งไม่รวมถึง: นักบินผู้ควบคุม (PIC) เป็นผู้กำหนดว่าเครื่องบินไม่ควรออกจากจุดที่อยู่บนลานบินเพื่อขนผู้โดยสารลงจากเครื่องเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือฝ่ายควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) แนะนำ PIC ว่าการกลับไปที่ประตูทางออกหรือสถานที่อื่นเพื่อขนผู้โดยสารลงจากเครื่องจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบินอย่างมาก

เราจะพยายามอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติตามแผนนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนไปยังสนามบินอื่นของสหรัฐอเมริกา

เรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินการตามแผนนี้และเราได้ประสานแผนนี้กับหน่วยงานที่มีอำนาจ (รวมถึงผู้ให้บริการอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสาร ศุลกากร และหน่วยงานป้องกันเขตแดนของสหรัฐอเมริกา และองค์การรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง) ที่สนามบินทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาที่เราให้บริการ รวมถึงสนามบินพลเรือนทั่วไปที่ DOT กำหนดให้เป็นสนามบินที่ “ไม่ใช่ศูนย์กลาง” หรือสนามบินที่มีขนาดใหญ่กว่า

บริการต่างๆ ของเที่ยวบินร่วมให้บริการตามมาตรฐานของสายการบินที่ให้บริการนั้น

การเปิดเผยนโยบายการยกเลิก กฎเกี่ยวกับการสะสมไมล์ และข้อมูลConfigurationของเครื่องบิน

ข้อมูลต่อไปนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ ANA:

 • นโยบายการยกเลิก โปรดทราบว่านโยบายการยกเลิกเฉพาะที่มีผลบังคับใช้กับค่าโดยสารที่จำหน่ายในแต่ละประเภทจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ANA ขณะที่ทำการซื้อ และลูกค้าได้ยอมรับในเวลาที่ทำการซื้อแล้ว
 • กฎและนโยบายสำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ของเรา ANA Mileage Club
 • แผนผัง Configuration ของเครื่องบิน (รวมถึงจำนวนที่นั่งและตำแหน่งของห้องสุขา) สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA และ AJX โปรดทราบว่าสามารถดูConfiguration ของเครื่องบิน สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นบนเที่ยวบินร่วมได้จากเว็บไซต์ของสายการบินเหล่านั้น

ศูนย์บริการลูกค้ายังสามารถให้ข้อมูลนี้หรือระบุตำแหน่งบนเว็บไซต์ ANA ได้เมื่อมีการร้องขอ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง

สำหรับเที่ยวบินที่จะออกเดินทางในเวลาเกินกว่า 7 วัน เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาออกเดินทางตามกำหนด ความล่าช้า หรือการยกเลิก) ผ่านบริการแจ้งเตือน (รวมถึงอีเมล) ในกรณีที่ ANA เสนอบริการดังกล่าวแก่ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ANA เพื่อรับข้อมูลอัพเดตทางอีเมล และเมื่อมีการร้องขอผ่านเว็บไซต์ ANA และศูนย์บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

การค้นหาใบเสร็จรับเงินของท่าน

ท่านยังสามารถแสดงและพิมพ์บัตรโดยสารของท่านจากเว็บไซต์ ANA ได้อีกด้วย

แสดง/พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของท่าน

หากท่านซื้อบัตรโดยสารจาก ANA (รวมถึงการใช้รางวัลเที่ยวบิน) ท่านสามารถใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูและพิมพ์ใบเสร็จของท่านได้อีกด้วย โดยนับจากวันที่ซื้อจนถึง 90 วันหลังจากวันที่ออกเดินทางของส่วนสุดท้ายในแผนการเดินทาง และภายใน 2 ปีของวันที่ออกบัตรโดยสาร โปรดเตรียมหมายเลขบัตรโดยสารของท่านให้พร้อม

โปรดทราบว่าบริการนี้ไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณี:

 • ค่าเอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (EMD)
 • ค่าโดยสารรวม ก่อนและหลังการเปลี่ยน(exchange)
 • สำหรับการซื้อจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ ANA เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว (โปรดยื่นคำขอ ณ จุดซื้อ)
 • อาจมีกรณีอื่นๆ อีกที่ท่านไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ ในกรณีดังกล่าวสามารถทำการร้องขอได้โดยใช้แบบฟอร์มคำขอใบเสร็จ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

ท่านสามารถดูชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินได้เป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น ท่านยังสามารถดูข้อมูลและสั่งพิมพ์รายละเอียดของใบเสร็จรับเงินให้แสดงค่าโดยสาร ภาษี รายละเอียดค่าธรรมเนียม ฯลฯ) ได้อีกด้วย

แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จ

หากท่านซื้อบัตรโดยสารจาก ANA (รวมถึงรางวัลเที่ยวบิน) และไม่สามารถใช้บริการแสดง/พิมพ์ใบเสร็จด้านบนได้ ท่านสามารถร้องขอใบเสร็จรับเงินได้โดยการใช้แบบฟอร์ม บริการนี้สามารถใช้ได้นับจากวันที่ซื้อจนกระทั่ง 90 วันหลังจากวันออกเดินทางของส่วนสุดท้ายในแผนการเดินทาง และภายใน 2 ปีของวันที่ออกบัตรโดยสารครั้งแรก

โปรดทราบว่าบริการนี้ไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณี:

 • การชำระเงินจากร้านสะดวกซื้อ (โปรดสอบถามที่ร้านสะดวกซื้อที่ท่านทำการชำระเงิน)
 • ค่าเอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (EMD)
 • ค่าโดยสารรวม ก่อนและหลังการเปลี่ยน(exchange)
 • สำหรับการซื้อจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ ANA เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว (โปรดทำการร้องขอ ณ จุดซื้อ)

ท่านสามารถดูชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินได้เป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น ท่านยังสามารถดูข้อมูลและสั่งพิมพ์รายละเอียดของใบเสร็จรับเงินให้แสดงค่าโดยสาร ภาษี รายละเอียดค่าธรรมเนียม ฯลฯ) ได้อีกด้วย สามารถทำการจัดส่งไปยังที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่นได้ การจัดส่งจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ถึง 10 วัน โปรดทราบว่าไม่สามารถออกใบเสร็จทางอีเมลหรือเครื่องโทรสารได้

ใบเสร็จรับเงินค่าบัตรโดยสาร
ขอใบเสร็จรับเงินจากลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: