ใบเสร็จ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

หลังจากที่ท่านซื้อบัตรโดยสารแล้ว ใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการจอง ท่านสามารถดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของท่านได้จากเว็บไซต์ของ ANA

บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์

ท่านสามารถดูและพิมพ์รายละเอียดใบเสร็จรับเงินได้จาก การดูรายละเอียด (การพิมพ์) ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน โปรดเตรียมหมายเลขบัตรโดยสารของท่านให้พร้อม

เงื่อนไขการใช้บริการ

ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้สำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อจาก ANA (รวมถึงตั๋วรางวัลเที่ยวบิน)

"บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์" อาจไม่สามารถใช้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

 • การชำระเงินผ่านทางร้านสะดวกซื้อ *1
 • ค่าธรรมเนียม EMD
 • ค่าโดยสารรวม ก่อนและหลังการเปลี่ยน (exchange)
 • การซื้อจากที่อื่นนอกจาก ANA เช่น จากตัวแทนท่องเที่ยว *2
 • *1.
  โปรดสอบถามที่ร้านสะดวกซื้อที่ท่านทำการชำระเงิน ท่านสามารถใช้ต้นขั้วการชำระเงินจากร้านสะดวกซื้อแทนใบเสร็จได้
 • *2.
  โปรดแจ้งขอรับใบเสร็จ ณ จุดที่ท่านทำการซื้อตั๋ว

อาจมีกรณีอื่นๆ ที่ท่านไม่สามารถใช้ “บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์” ในกรณีดังกล่าว สามารถทำการร้องขอได้โดยใช้ แบบฟอร์มคำขอใบเสร็จ

ช่วงเวลาที่แสดงรายละเอียดได้

สามารถแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงินได้ หากอยู่ในช่วงเวลา 2 ช่วงดังต่อไปนี้

 • ตั้งแต่วันที่ทำการซื้อ จนถึง 90 วันหลังจากวันออกเดินทางของเส้นทางเที่ยวบินสุดท้ายของแผนการเดินทาง
 • ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร

รายละเอียดบริการอื่นๆ

 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ หากท่านต้องการ
 • นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูข้อมูลและสั่งพิมพ์รายละเอียดปลีกย่อย (ค่าโดยสาร/ภาษี/รายละเอียดค่าธรรมเนียม ฯลฯ) ของใบเสร็จรับเงินได้อีกด้วย

แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จ

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้ "บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์" ได้ โปรดขอรับใบเสร็จโดยใช้แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จ
โปรดโทรติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA หากท่านต้องการขอใบเสร็จรับเงินของยอดรวม รวมถึงภาษีเพื่อการบริโภคของญี่ปุ่น 10% (รวมภาษี)
(สำหรับตัวอย่าง โปรดดูที่ช่องข้อหมายเหตุของใบเสร็จรับเงินตามตัวอย่างด้านล่าง)

ใบเสร็จรับเงินตัวอย่าง

เงื่อนไขการใช้บริการ

ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้สำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อจาก ANA (รวมถึงตั๋วรางวัลเที่ยวบิน)

การจัดส่ง

มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่น การจัดส่งจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ถึง 10 วัน

 • โปรดทราบว่าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินทางอีเมลหรือเครื่องโทรสารได้
 • สำหรับการชำระเงินผ่าน PayPal ท่านต้องยืนยันวิธีการหักเงินหลังจากที่ท่านได้ทำการสมัครขอใช้บริการแล้ว ดังนั้น การจัดส่งจึงจะใช้เวลานานกว่าปกติ

หมายเหตุ

 • ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถออกซ้ำเป็นครั้งที่สองได้
 • หากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนท่องเที่ยวหรือที่อื่นที่ไม่ใช่ ANA โปรดขอใบเสร็จรับเงินจากสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (ANA ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวได้)
 • ANA ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินที่ดำเนินการที่ร้านสะดวกซื้อได้ สลิปที่ออกเมื่อชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อสามารถใช้เป็นใบเสร็จรับเงินได้
  โปรดติดต่อร้านสะดวกซื้อที่ดำเนินการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสร็จ
 • หากท่านซื้อบัตรโดยสารด้วย ANA SKY COIN หรือบัตรกำนัลของ ANA ใบเสร็จรับเงินจะระบุจำนวนเงินที่ท่านจ่ายโดยไม่รวมมูลค่าของ ANA SKY COIN/บัตรกำนัลของ ANA
 • ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้โดยสาร 1 ท่านต่อการขอหนึ่งครั้ง หากผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินของตนเอง โปรดส่งคำขอรับใบเสร็จรับเงินแยกกันสำหรับผู้โดยสารแต่ละท่าน

แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จ

ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จรับเงินได้