ใบเสร็จ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

หลังจากที่ท่านซื้อบัตรโดยสารแล้ว ใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการจอง ท่านสามารถดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของท่านได้จากเว็บไซต์ของ ANA

เกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงิน

เกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 เราจะตรวจสอบการจัดการใบเสร็จรับเงินที่สนามบินและศูนย์การจอง และเราจะไม่สามารถรับรายการต่อไปนี้ได้อีกต่อไป

 • การรวมใบเสร็จรับเงินหลายรายการเป็นรายการเดียว
 • การแบ่งใบเสร็จรับเงินหนึ่งรายการออกเป็นหลายรายการ
 • การออกใบเสร็จรับเงินเป็นจำนวนเงินที่แตกต่างจากจำนวนเงินที่ได้รับ

เราขอออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน

บริการแสดงใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์

ท่านสามารถดูและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จาก การแสดง (การพิมพ์) ใบเสร็จรับเงิน โปรดเตรียมหมายเลขบัตรโดยสารของท่านให้พร้อม

เงื่อนไขการใช้บริการ

ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้สำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อจาก ANA (รวมถึงตั๋วรางวัลเที่ยวบิน)

"บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์" อาจไม่สามารถใช้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียม EMD
 • ส่วนของค่าโดยสารที่ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง
 • สำหรับการซื้อผ่านตัวแทนท่องเที่ยว *
 • โปรดแจ้งขอรับใบเสร็จ ณ จุดที่ท่านทำการซื้อบัตรโดยสาร

อาจมีกรณีอื่นๆ ที่ท่านไม่สามารถใช้ “บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์” ในกรณีดังกล่าว สามารถทำการร้องขอได้โดยใช้ แบบฟอร์มคำขอใบเสร็จ

ช่วงเวลาที่แสดงรายละเอียดได้

สามารถแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงินได้ หากอยู่ในช่วงเวลา 2 ช่วงดังต่อไปนี้

 • ตั้งแต่วันที่ทำการซื้อ จนถึง 90 วันหลังจากวันออกเดินทางของเส้นทางเที่ยวบินสุดท้ายของแผนการเดินทาง
 • ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร

รายละเอียดบริการอื่นๆ

 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ หากท่านต้องการ
 • นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูข้อมูลและสั่งพิมพ์รายละเอียดปลีกย่อย (ค่าโดยสาร/ภาษี/รายละเอียดค่าธรรมเนียม ฯลฯ) ของใบเสร็จรับเงินได้อีกด้วย

แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จ

ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จรับเงินได้

หากท่านไม่สามารถใช้ “บริการแสดงใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์” หรือหากท่านได้ชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศและต้องการใบเสร็จรับเงินที่ตรงตามข้อกำหนดของระบบออกใบแจ้งหนี้ โปรดส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มขอรับบริการ
สำหรับลูกค้าที่ได้ชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศแล้ว ศูนย์การจองจะออกให้เมื่อส่งคำขอ
(สำหรับตัวอย่าง โปรดดูที่ช่องข้อหมายเหตุของใบเสร็จรับเงินตามตัวอย่างด้านล่าง)

ใบเสร็จรับเงินตัวอย่าง

เงื่อนไขการใช้บริการ

ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้สำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อจาก ANA (รวมถึงตั๋วรางวัลเที่ยวบิน)

การจัดส่ง

มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่น การจัดส่งจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ถึง 10 วัน

 • ขณะนี้เราได้รับการสอบถามจำนวนมาก การจัดส่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
 • โปรดทราบว่าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินทางอีเมลหรือเครื่องโทรสารได้
 • สำหรับการชำระเงินผ่าน PayPal ท่านต้องยืนยันวิธีการหักเงินหลังจากที่ท่านได้ทำการสมัครขอใช้บริการแล้ว ดังนั้น การจัดส่งจึงจะใช้เวลานานกว่าปกติ

หมายเหตุ

 • ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถออกซ้ำเป็นครั้งที่สองได้ (บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)
 • หากท่านได้ซื้อบัตรโดยสารของท่านผ่านตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อขอรับ ณ จุดที่ท่านทำการซื้อบัตรโดยสาร ANA ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวได้
 • ในกรณีที่ซื้อบัตรโดยสารโดยใช้ “ANA SKY Coin” หรือ “คูปองแลกรางวัลของ ANA” จำนวนของ “ANA SKY Coin”หรือ “คูปองแลกรางวัลของ ANA” จะถูกระบุไว้ในข้อกำหนด
 • ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้โดยสาร 1 ท่านต่อการขอหนึ่งครั้ง หากผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินของตนเอง โปรดส่งคำขอรับใบเสร็จรับเงินแยกกันสำหรับผู้โดยสารแต่ละท่าน