ในญี่ปุ่น

คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

พบกับทุกสิ่งที่ท่านต้องทราบเกี่ยวกับการเดินทางไปยังญี่ปุ่น รวมถึงข้อกำหนดในการเข้าประเทศ ภูมิอากาศ สกุลเงิน และแรงดันไฟฟ้า

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุการใช้งานเท่ากับระยะเวลาอยู่อาศัยของท่าน

* ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า หนังสือเดินทาง และข้อมูลอื่นๆ นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ โปรดตรวจสอบกับสถานทูต สถานกงสุล หรือตัวแทนท่องเที่ยว นอกจากนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่เพิ่มมากขึ้น อาจมีการกักกันที่เข้มงวดขึ้น (การส่งแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ มาตรการกักกัน) และอาจมีการกำหนดข้อจำกัดในการเข้าประเทศและการออกวีซ่าเมื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศที่ออกเดินทาง และ/หรือที่เปลี่ยนเครื่องไม่มีข้อจำกัดในการเข้าประเทศและข้อจำกัดด้านวีซ่าเพื่อไปยังประเทศญี่ปุ่น

การกักด่าน

เมื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น หากท่านมีสัตว์ใดๆ หรือผลิตภัณฑ์เนื้อ (เนื้อวัว เนื้อแดดเดียว ไส้กรอก ฯลฯ) จะต้องผ่านการตรวจสอบกักกันสัตว์ หากท่านมีพันธุ์พืช พันธุ์พืชเหล่านั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบกักกันพืช
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขอใบรับรองการตรวจสอบของฝากและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สำหรับการบริโภคส่วนบุคคลนั้นทำได้ยาก ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและสัตว์ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้

ใบตรวจคนเข้าเมืองขาเขาและขาออก

เอกสารเหล่านี้จะแจกจ่ายบนเครื่องบินหรือที่เคาน์เตอร์ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมือง โปรดกรอกข้อมูลลงในทุกส่วนที่จำเป็น เมื่อใช้ Visit Japan Web ท่านสามารถส่งประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของท่านผ่านรหัส QR ได้

ศุลกากร

ผู้ที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องส่ง “ใบแจ้งสิ่งของที่พกติดตัวมาและสิ่งของที่จะส่งตามมาภายหลัง” เมื่อใช้ Visit Japan Web ท่านสามารถส่งประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของท่านผ่านรหัส QR ได้

การฉีดวัคซีน

ไม่มีข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น

การเข้าประเทศโดยมีบุหรี่ปลอดภาษีในครอบครอง

สำหรับบุหรี่เท่านั้น: บุหรี่ 400 มวน

สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า: อุปกรณ์ดังกล่าว 20 ซอง

* จำนวนต่อซองเทียบเท่ากับบุหรี่ 20 มวน

* ตัวอย่างจำนวนบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภาษี

สำหรับ “Aikos” (IQOS): บุหรี่ 400 มวน

สำหรับ “glo”: บุหรี่ 400 มวน

สำหรับ “Ploom TECH”: บุหรี่ 50 มวน

สำหรับซิการ์เท่านั้น: ซิการ์ 100 มวน

สำหรับยาสูบ: 500 กรัม

อย่างไรก็ตาม การยกเว้นภาษีจะแตกต่างกันไปตามอายุ

  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่นำเข้ามาโดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

ภูมิอากาศ

หมู่เกาะแห่งญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในเขตภูมิอากาศอบอุ่น แต่ความแตกต่างระหว่างแต่ละฤดูกาลทั้งสี่เห็นได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภูมิประเทศจากเหนือจรดใต้มีระยะทางไกล ฮอกไกโดจึงอยู่ในเขตกึ่งเขตหนาวเย็นและโอกินาว่าอยู่ในเขตกึ่งเขตร้อน ตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคม ยกเว้นฮอกไกโด ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นและฝนจะตกต่อไปจนถึง “ฤดูฝน” นอกจากนี้ จากเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม พายุไซโคลนในเขตร้อนจะก่อตัวขึ้นเหนือทะเลใต้เคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือเป็นพายุไต้ฝุ่น ลมกระโชกและฝนตกหนักโดยเฉพาะในโอกินาว่าและคิวชูอาจทำให้เกิดภัยธรรมชาติ

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) จะมีวันที่อากาศค่อนข้างอบอุ่นหลายวัน อากาศอาจจะร้อนระหว่างวัน ฉะนั้น แจ็คเก็ตบางๆ ก็เพียงพอแล้ว

ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) จะมีวันที่ทั้งความชื้นและอุณหภูมิสูงหลายวัน

ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) ความชื้นต่ำและจะมีวันที่สภาพอากาศสบายหลายวัน

ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) เนื่องจากอิทธิพลจากมรสุมจากพื้นทวีป จะมีหิมะตกปริมาณมากตามชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น และลมหนาวมักพัดตามฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างมาก ท่านจึงจำเป็นต้องสวมเสื้อโค้ทหรือเสื้อขนเป็ด

ภาษี

ภาษีเพื่อการบริโภคคือ 10% จากการซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารในร้านอาหาร การเข้าใช้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 เริ่มมีการลดอัตราภาษีลงสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเป็น 8% ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ จะมีการเก็บภาษีอาบน้ำ (ภาษีเทศบาล) เมื่อเข้าใช้น้ำพุร้อน จำนวนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเขตเทศบาล แต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 150 เยน นอกจากนี้ ที่ร้านค้าปลอดภาษี จะมีการยกเว้นภาษีเพื่อการบริโภคหากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษี 5,000 เยน (ไม่รวมภาษี) ขึ้นไปต่อวัน

การแลกเปลี่ยนเงินต่างชาติ

ท่านสามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ที่เคาน์เตอร์รับแลกเปลี่ยนเงินในธนาคารหรือในที่ทำการไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมีสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินที่สนามบิน จึงขอแนะนำให้ท่านแลกเงินตามความจำเป็นเมื่อท่านเดินทางมาถึง

การให้ทิป

โดยทั่วไปแล้ว ไม่มีธรรมเนียมให้ทิป แต่อาจจะเก็บเป็นค่าธรรมเนียมบริการ นอกจากนั้น ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การห่อทิปในกระดาษหรือใส่ไว้ในกระเป๋า และส่งให้พนักงานดูแลห้องพักเมื่อเข้าพักในโรงแรมหรู

แรงดันไฟฟ้า

ปลั๊กในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นตะวันออกและญี่ปุ่นตะวันตกมีความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ญี่ปุ่นตะวันออกจะใช้ AC 100V ที่ความถี่ 50Hz และญี่ปุ่นตะวันตกที่ 60Hz เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่น ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นตะวันออกและญี่ปุ่นตะวันตก แต่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ท่านจำเป็นจะต้องใช้หัวแปลง นอกจากนี้ ปลั๊กไฟในญี่ปุ่นจะเป็นชนิด A ที่มีชิ้นโลหะแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าทางด้านซ้ายและขวา

รูปแบบวิดีโอและดีวีดี

ระบบ TV ของญี่ปุ่นเป็น NTSC และรหัสภูมิภาคของ DVD คือ 2 โปรดทราบว่า DVD ที่ขายในต่างประเทศอาจใช้งานไม่ได้กับเครื่องเล่นญี่ปุ่น

วิธีใช้ Blu-ray

รหัสภูมิภาคสำหรับ Blu-ray ในญี่ปุ่นคือ A แม้แต่ Blu-ray ที่มีรหัสภูมิภาค A เช่นเดียวกันจะไม่สามารถเล่นวิดีโอจากภูมิภาคที่มีรูปแบบวิดีโอที่ต่างกันได้

บริการไปรษณีย์

เวลาทำการแตกต่างกันไปขึ้นในแต่ละสำนักงานและลักษณะของธุรกิจ แต่โดยทั่วไปสำนักงานเปิดทำการตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ในวันธรรมดา สำนักงานบางแห่งอาจมีเคาน์เตอร์ไปรษณีย์พิเศษที่ให้บริการไปรษณีย์ในวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันอื่นๆ ที่ไม่ใช่วันทำงานตามกำหนด

ท่านสามารถส่งไปรษณียบัตรทางอากาศได้ทั่วโลกในอัตราคงที่ 100 เยน วิธีในการส่งจดหมายระหว่างประเทศมีสามวิธี ได้แก่ ทางอากาศ ทางอากาศราคาประหยัด (SAL) และทางทะเล แต่ละวิธีมีระยะเวลาในการจัดส่งและค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน

วันหยุดต่างๆ

ในญี่ปุ่น วันหยุดนักขัตฤกษ์กำหนดโดยกฎหมายวันหยุดประจำชาติ ซึ่งกำหนดให้วันเหล่านี้เป็นวันหยุดประจำชาติ ในแต่ละปีจะมีวันหยุดประจำชาติ 16 วัน เมื่อวันหยุดประจำชาติตรงกับวันอาทิตย์ วันถัดไปจะเป็นวันหยุดชดเชย ซึ่งไม่ถือว่าเป็นวันหยุดประจำชาติ นอกจากนี้ เมื่อมีหนึ่งวันธรรมดาคั่นกลางวันหยุดประจำชาติสองวัน วันนั้นจะรวมเป็นวันหยุดประจำชาติด้วย

วันที่ 2024
1 มกราคม วันปีใหม่
8 มกราคม วันบรรลุนิติภาวะ
11 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาประเทศ
12 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการ
23 กุมภาพันธ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระจักรพรรดิ
20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัติ
29 เมษายน วันโชวะ
3 พฤษภาคม วันรัฐธรรมนูญ
4 พฤษภาคม วันสีเขียว
5 พฤษภาคม วันเด็ก
6 พฤษภาคม วันหยุดทำการ
15 กรกฎาคม วันแห่งทะเล
11 สิงหาคม วันภูเขา
12 สิงหาคม วันหยุดทำการ
16 กันยายน วันเคารพผู้สูงอายุ
22 กันยายน วันศารทวิษุวัต
23 กันยายน วันหยุดทำการ
14 ตุลาคม วันแห่งกีฬา
3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรม
4 พฤศจิกายน วันหยุดทำการ
23 พฤศจิกายน วันขอบคุณแรงงาน

ภาษา

ญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษเป็นที่เข้าใจได้ในโรงแรมและร้านอาหารสำหรับชาวต่างชาติ แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก

เวลาทำการ

บริษัท สำนักงานภาครัฐบาล ธนาคาร ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วมีวันหยุดสองวันต่อสัปดาห์ ร้านอาหารและร้านค้าแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน

ธนาคาร วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9:00 ถึง 15:00 น. โดยปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดประจำชาติ โปรดทราบว่าท่านสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น นอกจากนี้ ATM ส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการเวลา 8:00 ถึง 23:00 น. ในวันธรรมดาและวันเสาร์ และถึงเวลา 21:00 น. ในวันอาทิตย์

ร้านอาหาร เวลาทำการจะแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน ร้านอาหารประจำครอบครัวบางแห่งเปิดตั้งแต่ 7:00 น. ไปจนถึงเที่ยงคืนหรือเปิดตลอด 24 ชั่วโมง โปรดทราบว่าร้านค้าที่เป็นเจ้าของผู้เดียวจะมีเวลาทำการที่หลากหลาย เช่น เวลาอาหารกลางวันจาก 11:00 ถึง 14:00 น. เวลาหยุดพัก และเวลาอาหารเย็นจาก 18:00 ถึง 22:00 น.

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ 10: 00/11: 00-20: 00/21:00 น. ชั้นร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเปิดจนถึง 22:00/23:00 น.

ร้านสะดวกซื้อ หลายแห่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การจำกัดอายุ

ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปเพื่อสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ห้องน้ำ

ห้องน้ำในสถานที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อห้องน้ำแบ่งแยกตามเพศ มักจะมีภาพเงาผู้หญิงสวมกระโปรงและภาพเงาผู้ชายสวมกางเกง นอกจากนี้ ยังมีห้องน้ำเอนกประสงค์จำนวนหนึ่ง โดยเป็นห้องน้ำที่มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถเข็นและผู้ดูแลพร้อมเด็ก และอาจมีราวจับและโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อม ห้องน้ำกลางแจ้งจะไม่สะอาดตลอดเวลา แต่จะมีการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ การกดน้ำทิ้งกระดาษชำระใช้แล้วลงโถส้วมถือเป็นมารยาทที่ดี

มารยาท

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องถอดรองเท้าเมื่ออยู่ในอาคาร ดังนั้นจึงควรถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง โปรดทราบว่าเมื่อใช้บันไดเลื่อนภายในอาคาร ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องยืนในฝั่งเดียวเพื่อให้ผู้ที่เร่งรีบสามารถแซงได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อจะเข้าลิฟต์หรือรถไฟ โปรดให้สิทธิ์ผู้ที่จะออกก่อนเสมอ ดังนั้นอย่าลืมให้ผู้ที่จะออกได้ออกเสียก่อนที่ท่านจะเข้า

การสูบบุหรี่

ห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีสูบบุหรี่ ในทำนองเดียวกัน กฎหมายห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในขณะที่กำลังเดินในบางพื้นที่เนื่องจากอาจทำให้เกิดการลุกไหม้และเป็นการรบกวนผู้เดินถนนผู้อื่นด้วย หากท่านสูบบุหรี่ โปรดสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ เพื่อเป็นการป้องกันการสูดควันบุหรี่ทางอ้อม โรงเรียน สถานสงเคราะห์เด็ก โรงพยาบาล สำนักงานของรัฐ ฯลฯ จึงเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 และร้านอาหารและสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020 อาคารสถานที่ทั้งหมด เช่น สถานที่ทางธุรกิจและอาคารในการคมนาคม กลายเป็นพื้นที่ที่ “ห้ามสูบบุหรี่ตามข้อปฏิบัติ” โปรดทราบว่าผู้ใดที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบอาจถูกปรับสูงสุดถึง 300,000 เยน สถานที่บางแห่งมีห้องสูบบุหรี่เป็นของตนเอง แต่จะต้องมีป้ายกำกับที่ทางเข้าและทางออก โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็ก สำนักงานของรัฐ รถโดยสาร เครื่องบิน ฯลฯ จะไม่มีห้องสูบบุหรี่ภายใน อย่างไรก็ตาม พื้นที่สูบบุหรี่ (พื้นที่สูบบุหรี่กลางแจ้งโดยเฉพาะ) สามารถจัดขึ้นภายนอกอาคารได้ แต่เฉพาะในสถานที่ที่มีมาตรการที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันการสูดควันบุหรี่มือสองทางอ้อม ไม่อนุญาตให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปในพื้นที่สูบบุหรี่ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่ได้มีเจตนาที่จะสูบบุหรี่ก็ตาม ไม่อนุญาตให้พนักงานเข้าไปยังพื้นที่สูบบุหรี่เช่นกัน

สงวนลิขสิทธิ์ (C) Arukikata/Gakken