30th anniversary - THANK YOU Campaign

ในโอกาสครบรอบ 30 ปีการเปิดให้บริการเส้นทางกรุงเทพ - โตเกียว เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเดินทางและไว้วางใจใช้บริการของเราด้วยดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 30 ปี อย่าพลาดโอกาสลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ!

30 ปีแห่งการให้บริการ! Thank You Campaign! จองบัตรโดยสารANA และร่วมลงทะเบียน ลุ้นรับรางวัลใหญ่ฟรี

รายละเอียดแคมเปญ

รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลเมื่อซื้อบัตรโดยสารตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านเว็บไซต์ ANA ประเทศไทย (ANA Thailand website) หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศไทยและลงทะเบียนเข้าร่วมให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาแคมเปญ

ระยะเวลาสำรองที่นั่งและลงทะเบียนในแคมเปญ   17 มิถุนายน 2562 เวลา 8:00 น. - 30 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.
(ตามเวลาประเทศไทย)
ระยะเวลาเดินทาง 17 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

สิทธิ์ในการจับรางวัล

บัตรโดยสารที่ตรงตามเงื่อนไข สิทธิ์ในการจับรางวัล
บัตรโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 1 ใบ  ได้รับ 1 สิทธิ์
บัตรโดยสารชั้นธุรกิจขึ้นไป* 1 ใบ ได้รับ 2 สิทธิ์

รางวัล

 • รางวัลใหญ่ บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจANA  ไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
 • รางวัลที่ 2 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดANA  ไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
 • รางวัลที่ 3 โมเดลเครื่องบิน ANA รุ่น B787-9 สเกล 1:200  จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 กระเป๋าใส่เอกสาร ANA จำนวน 30 รางวัล

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ

ผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562) และจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เงื่อนไขบัตรโดยสารที่กำหนด

 1. บัตรโดยสารแบบไป-กลับ เส้นทางเริ่มจากกรุงเทพไปญี่ปุ่นหรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเที่ยวบินแรกเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 2. บัตรโดยสารประเภทผู้ใหญ่ เท่านั้น
 3. เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพและญี่ปุ่น ต้องเป็นหมายเลขเที่ยวบินของANA(NH) ที่ทำการบินโดย ANA เท่านั้น
 4. หมายเลขบัตรโดยสาร NH (205)
 5. เป็นบัตรโดยสารที่ชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท (THB)
 6. บัตรโดยสารรางวัล, บัตรโดยสารสำหรับพนักงานสายการบิน บัตรโดยสารที่ยกเลิกหรือไม่ได้ใช้จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯจะทำการจับฉลากรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 9 ตุลาคม 2562  ที่สายการบิน ANA สำนักงานกรุงเทพ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 ตุลาคม 2562  ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 สายการบิน ANA สำนักงานกรุงเทพ
 • ทางบริษัทฯ (anabkk@ana.co.jp) จะทำการแจ้งผู้โชคดีผ่านทางอีเมล์ของผู้โชคดีพร้อมกับแบบฟอร์มยืนยันการรับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศผล  (ผลการจับรางวัลจะแจ้งแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น)
 • กรณีที่พบว่าผู้ที่ได้รับรางวัลละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของแคมเปญ หรือไม่มีการติดต่อกลับเพื่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลดังกล่าวและมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองแทน
 • ผู้โชคดีจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถมอบสิทธิ์หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น
 • รางวัลที่ 3 และ 4 สามารถรับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทหรือให้จัดส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์มยืนยันรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีจะสามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินได้ต่อเมื่อต้องใช้บัตรโดยสารฉบับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญไปแล้ว
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ (ตามคำสั่งกรมสรรพกรที่ ทป.101/2544)
 • สายการบิน ANA สำนักงานกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฏกติกา ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือของรางวัลที่ใกล้เคียงอื่นๆ ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆอันเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของสายการบิน ANA สำนักงานกรุงเทพ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 988/2562    ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการลงทะเบียน

คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วม" ด้านล่าง เพื่อไปสู่หน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ

 • โปรดทราบว่าหากท่านไม่ได้ทำการลงทะเบียน ท่านจะไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญลุ้นรางวัลนี้
 • โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นทางการโดยละเอียดก่อนลงทะเบียนแคมเปญ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมเรียบร้อยแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นทางการของทางบริษัทฯ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแคมเปญ

 • โปรดใช้หัวข้ออีเมลว่า "Thank you Campaign”      ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางอีเมลเท่านั้นและจะได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง