ความช่วยเหลือด้านการแพทย์บนเครื่องบิน

ANA ได้จัดเตรียมระบบความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่เจ็บป่วยกะทันหันบนเครื่องเพื่อความอุ่นใจของลูกค้า

MedLink 24-hour Medical Service (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

หากมีเหตุการณ์ลูกค้าป่วยบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หมอ หรือ บุคคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้วิทยุสื่อสารบนเครื่องบินเพื่อติดต่อสื่อสารได้กับทุกที่บนโลกเพื่อรับคำปรึกษาทางการแพทย์ที่จำเป็นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน (ANA มีสัญญาระหว่างบริษัท MedAire, Inc. ผู้เป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์ให้กับสายการบิน)

แพทย์ของ ANA บนเครื่องบิน (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

ระบบนี้ช่วยให้มีผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับการลงทะเบียนล่วงหน้ากับ ANA ได้ประสานงานเรื่องความช่วยเหลือด้านการแพทย์
หากมีแพทย์ที่ได้รับการลงทะเบียนอยู่บนเครื่อง พนักงานบริการบนเครื่องบินจะสามารถโทรหาได้ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือ จึงช่วยให้การตอบรับทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว

Image

ท่านต้องใช้หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club เช่นเดียวกันกับหมายเลขลงทะเบียนด้านการแพทย์ (ใบรับรองของแพทย์) เพื่อลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมนี้
โปรดอ้างอิงจาก ข้อมูลสำหรับแพทย์ที่ลงทะเบียนเป็นแพทย์ของ ANA บนเครื่องบิน(ให้บริการบนเว็บไซต์ของญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

บอร์ดสื่อสารของบริษัท ANA

เพื่อการบริการผู้โดยสารที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างทันท่วงที เครื่องแท็บเล็ตที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเรานำติดตัวไปด้วย ได้ติดตั้งเครื่องมือทางภาษาเพื่อช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นได้ในหลากหลายภาษา มีภาษาให้บริการถึง 17* ภาษา

*ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนประยุกต์, ภาษาจีนกวางตุ้ง (ฮ่องกง), ภาษาจีนดั้งเดิม (ไต้หวัน), ภาษาเกาหลี, ภาษาฮินดู, ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเมียนม่า (ภาษาพม่า), ภาษากัมพูชา, ภาษามาเลย์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาสเปน

การช่วยเหลือทางภาษานี้ไม่เพียงแต่เป็นในรูปข้อความ แต่ยังสามารถพูดโต้ตอบและครอบคลุมผู้โดยสารทุกประเภท รวมถึงผู้โดยสารที่มีความพิการทางร่างกายด้วย

image

มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บริการบนเครื่องบิน

ANA พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดเตรียมยาที่หลากหลายรวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมในเที่ยวบินเพื่อให้บริการรักษาผู้เดินทางบนเครื่องบินที่อาจเจ็บป่วย
รายชื่อบทความทางการแพทย์ที่มีให้บริการบนเครื่องจะอยู่บนเว็บไซต์ของ ANA