รูปภาพ

ใช้ทุกช่วงเวลาได้ดั่งใจปรารถนา

รายการที่นั่งชั้นธุรกิจ

ที่นั่งชั้นธุรกิจแบบปรับเอนราบของ ANA

ให้พื้นที่และเวลาบนท้องฟ้าเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียว

*เครื่อง B787-9

ภาพที่นั่งชั้นธุรกิจ

ที่นั่งแบบปรับเอนราบได้ในการจัดวางที่สมบูรณ์แบบ ทุกที่นั่งอยู่ติดทางเดิน จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะถูกรบกวนหรือกังวลว่าจะไปรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น

ที่นั่งชั้นธุรกิจแบบปรับเอนได้ของ ANA

ภาพที่นั่งชั้นธุรกิจ

จินตนาการภาพตัวเองในแปลแสนสบาย ขณะพักผ่อนในพื้นที่ส่วนตัวของท่านเอง

ที่นั่งอื่นๆ


  • *คุณสมบัติของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • *ภาพตัวอย่าง