การเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี

รายการผลิตภัณฑ์ (ANA SKY SHOP)

ANA ภูมิใจเสนอบริการสินค้าปลอดภัยภาษีในเที่ยวบินที่มีสินค้ามากมายในราคาที่สมเหตุสมผล
โปรดดูรายละเอียดได้จากหนังสือดิจิตอล ANA SKY SHOP ของเรา

[พฤษภาคม-มิถุนายน] ANA SKY SHOP

ภาพ ANA SKY SHOP พฤษภาคม-มิถุนายน

โปรดดูหนังสือดิจิตอล ANA SKY SHOP ของเราสำหรับรายการผลิตภัณฑ์ในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน

Get Adobe® Reader®

  • *ANA SKY SHOP นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันบนเส้นทางที่ต่างกัน
    ตรวจสอบเส้นทางเที่ยวบินของท่านและเลือกผลิตภัณฑ์
  • 【POINT1】ใช้บัตร ANA ของคุณเพื่อซื้อสินค้าและรับส่วนลด 10% และไมล์สะสม
  • 【POINT2】มีสินค้ามากมายในราคาที่สมเหตุสมผลให้เลือกซื้อแบบปลอดภาษี!
  • 【POINT3】สินค้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชันมากมายมีจำหน่ายเฉพาะในแบบปลอดภาษีบนเที่ยวบิน!

สินค้าแนะนำ พฤษภาคม-มิถุนายน

ข้อมูล "แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าบนเที่ยวบิน"

เพื่อให้ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าบนเที่ยวบินสะดวกราบรื่น โปรดใช้ "แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าบนเที่ยวบิน"
* เราไม่สามารถให้การรับรองสินค้า ขอแนะนำให้ท่านสั่งจองสินค้าโดยใช้บริการสั่งสินค้าล่วงหน้าสำหรับสมาชิก ANA Mileage Club members.