ขั้นตอนที่สนามบินในวันออกเดินทาง (ตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงปลายทาง) [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เพจนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนขึ้นเครื่อง รวมถึงขั้นตอนการเช็คอินและการตรวจสอบสัมภาระ สำหรับลูกค้าของสายการบินที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ANA ชั้นเฟิร์สคลาส

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่สนามบิน

เคาน์เตอร์สนามบิน

- หากท่านใช้บริการการเช็คอินออนไลน์หรือบริการเช็คอินอัตโนมัติ ท่านไม่จำเป็นต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
*โปรดอ่าน "เกี่ยวกับขั้นตอนในสนามบินแต่ละแห่ง" เพื่อศึกษาขั้นตอนต่างๆ ที่สนามบินที่ท่านออกเดินทาง

- โปรดอ่าน "เช็คอิน" ขั้นตอนเมื่อเช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง
- เราบริการเคาน์เตอร์พิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส
- "ANA SUITE CHECK-IN" พร้อมให้บริการที่สนามบินนาริตะ

ขั้นตอนที่ 2 การเช็คอินสัมภาระ

ป้ายสัมภาระสิทธิพิเศษ

โหลดสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระสิทธิพิเศษ สัมภาระที่โหลดพร้อมป้ายสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เดินทางระดับเฟิร์สคลาสเท่านั้น
การเช็คอินกระเป๋าที่อาจเสียหายได้ง่ายจะได้รับการติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์พิเศษ

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย

ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยมีความสะดวกง่ายดายสำหรับลูกค้าที่ออกเดินทางจาก นาริตะลอนดอนปารีสแฟรงก์เฟิร์ตวอชิงตันสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางพิเศษสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยได้

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจคนเข้าเมือง

การตรวจคนเข้าเมือง

ท่านจะต้องแสดงเอกสารการเดินทาง
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 5 การขึ้นเครื่องและการลงจากเครื่อง

การขึ้นเครื่องและการลงจากเครื่อง

ใช้เวลาเพื่อผ่อนคลายในหนึ่งใน ห้องรับรองของเรา ก่อนท่านออกเดินทาง

[เกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง]
ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อน (Priority Boarding) ซึ่งจะตามหลังผู้สูงอายุ ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ และผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

[เกี่ยวกับการลงจากเครื่อง]
ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ลงจากเครื่องก่อน (Priority to Disembark)


สำหรับลูกค้าที่ลงจากเครื่องที่สนามบินนาริตะ
ลูกค้าที่ลงจากเครื่องบินที่สนามบินนาริตะสามารถผ่อนคลายใน ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้าของ ANA ก่อนเปลี่ยนเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศหรือออกจากสนามบิน

สำหรับลูกค้าที่ต่อเครื่องด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศกับเที่ยวบินภายในประเทศที่สนามบินฮาเนดะ
บริการ ANA & LEXUS CONNECTION พร้อมให้บริการรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 6 การตรวจคนเข้าเมือง

การตรวจคนเข้าเมือง

ท่านจะต้องแสดงเอกสารการเดินทางเพื่อดำเนินการตรวจคนเข้าเมือง
เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบล่วงหน้าให้เรียบร้อย
การตรวจคนเข้าเมืองมีความสะดวกง่ายดายสำหรับลูกค้าที่จะเดินทางไปยัง ลอนดอน โดยใช้ช่องทางพิเศษสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนที่ 7 การรับสัมภาระ

การรับสัมภาระ

สัมภาระที่เช็คอินของท่านจะได้รับการจัดการเป็นพิเศษและจัดส่งเป็นอันดับแรกที่จุดรับสัมภาระ