ยินดีต้อนรับสู่ห้องรับรองของ ANA

  • รูปภาพ

    ห้องรับรองเพื่อการพักผ่อน

  • รูปภาพ

    เพลิดเพลินกับอาหารหลากชนิด

  • รูปภาพ

    พื้นที่ห้องรับรองที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในห้องรับรองของ ANA ห้องรับรองของเราจะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านใช้เวลาตามแบบที่ท่านต้องการ ใช้เวลาเพื่อผ่อนคลายในห้องรับรอง ANA ก่อนออกเดินทาง

รายการห้องรับรองที่สนามบิน

ในประเทศญี่ปุ่น

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/เม็กซิโก/ฮาวาย

ยุโรป

เอเชียตะวันออก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียใต้/โอเชียเนีย