• รูปภาพ

  ห้องรับรองเพื่อการพักผ่อน
 • รูปภาพ

  เพลิดเพลินกับอาหารหลากชนิด
 • รูปภาพ

  พื้นที่ห้องรับรองที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

ยินดีต้อนรับสู่ห้องรับรองของ ANA

ห้องรับรองประจำสนามบิน

อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ห้องรับรอง ANA SUITE และห้องรับรอง ANA

ธันวาคม 2017 – กุมภาพันธ์ 2018

Get Adobe® Reader®

เรามีบริการเช็คอินที่สะดวกราบรื่นที่สนามบินนานาชาตินาริตะสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและสมาชิก ANA Diamond Service

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

สิทธิ์ในการใช้งานห้องรับรองตามชั้นโดยสาร

ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ถือตั๋วสำหรับชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

*การใช้บริการห้องรับรองอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการและสนามบิน เลือกสนามบินจาก รายการห้องรับรองประจำสนามบิน และยืนยันผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

เฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม

สิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองตามสถานะสมาชิก

ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ และห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินนานาชาตินาริตะพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิก Diamond Service, Platinum Service และ ANA Super Flyer ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิก Star Alliance Gold

 • *การใช้บริการห้องรับรองอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการและสนามบิน โปรดเลือกรายการห้องรับรองประจำสนามบิน เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
 • *สิทธิ์ในการใช้บริการอาจแตกต่างออกไปสำหรับเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ
 • *ในการแลกใช้ไมล์สะสมหรือคะแนนสะสมสำหรับอัพเกรด สมาชิก Diamond Service และ Platinum Service สามารถพาเพื่อนเข้ามาใช้บริการในห้องรับรองได้ 1 ถึง 3 คน และสมาชิก Bronze Service สามารถพาเพื่อนมาใช้บริการได้ 1 คน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ค้นหาตามสถานะสมาชิก
สมาชิก Diamond Service, Platinum Service, ANA Super Flyer, Star Alliance Gold

สำหรับรายละเอียดของสิทธิ์ในการใช้บริการของลูกค้าแยกตามสถานะสมาชิกและชั้นโดยสาร โปรดดูที่รายการผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองประจำสนามบิน

รายละเอียดอื่นๆ

รายการห้องรับรองที่สนามบิน

ในประเทศญี่ปุ่น

ยุโรป

จีน/ฮ่องกง

เอเชีย/โอเชียเนีย

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/เม็กซิโก/ฮาวาย