ลอนดอน ฮีทโรว์ 

image

ห้องรับรอง

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส United Global

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ภาพบริการในชั้นต่างๆ

1. ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA และ/หรือสายการบินสมาชิก Star Alliance และแขกร่วมเดินทางหนึ่งท่านที่ใช้บริการเที่ยวบินของ ANA และ/หรือสายการบินสมาชิก Star Alliance ต่อลูกค้าหนึ่งท่าน

ลูกค้า Star Alliance ที่เป็นสมาชิกแบบมีค่าใช้จ่าย โปรดศึกษาข้อมูลจาก เว็บไซต์ Star Alliance ว่าท่านมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบินของสายการบิน ANA ซึ่งจัดเตรียมเอาไว้สำหรับรับรองเที่ยวบินของ ANA หรือไม่

"บัตรกำนัล ANA SUITE LOUNGE" โปรดตรวจสอบข้อมูลในหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการของท่าน

เจ้าของ

บริการต่างๆ ของ United Airlines

บริการ

เช่น ห้องอาบน้ำ พื้นที่ติดต่อธุรกิจ/พื้นที่ทำงาน หนังสือพิมพ์หรือเครื่องดื่มอาจแตกต่างกันสำหรับห้องรับรองแต่ละแห่ง

อื่น ๆ

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะให้บริการเฉพาะสำหรับลูกค้าที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายเท่านั้น

United Club

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ภาพบริการในชั้นต่างๆ

1. ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่ใช้บริการเที่ยวบินของ ANA และ/หรือสายการบินสมาชิก Star Alliance และแขกร่วมเดินทางหนึ่งท่านที่ใช้บริการเที่ยวบินของ ANA และ/หรือสายการบินสมาชิก Star Alliance ต่อลูกค้าหนึ่งท่าน

ภาพบริการในชั้นต่างๆ

2. ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA และ/หรือสายการบินสมาชิก Star Alliance

ภาพบริการในชั้นต่างๆ

3. สมาชิก ANA Diamond Service ที่ใช้บริการเที่ยวบินของ ANA และ/หรือสายการบินสมาชิก Star Alliance และแขกร่วมเดินทางหนึ่งท่านที่ใช้บริการเที่ยวบินของ ANA และ/หรือสายการบินสมาชิก Star Alliance ต่อลูกค้าหนึ่งท่าน

ภาพบริการในชั้นต่างๆ

4. สมาชิก ANA Platinum Service และ ANA Super Flyers Card และแขกร่วมเดินทางหนึ่งท่านที่ใช้บริการในชั้นประหยัดที่ปฏิบัติการโดยสายการบินสมาชิก Star Alliance

ภาพบริการในชั้นต่างๆ

5. สมาชิก Star Alliance Gold ที่ใช้บริการเที่ยวบินของ ANA และ/หรือสายการบินสมาชิก Star Alliance และแขกร่วมเดินทางหนึ่งท่านที่ใช้บริการเที่ยวบินของ ANA และ/หรือสายการบินสมาชิก Star Alliance ต่อลูกค้าหนึ่งท่าน

ภาพบริการในชั้นต่างๆ

6. ลูกค้าที่ใช้บริการชั้นประหยัดพรีเมียม

ลูกค้า Star Alliance ที่เป็นสมาชิกแบบมีค่าใช้จ่าย โปรดศึกษาข้อมูลจาก เว็บไซต์ Star Alliance ว่าท่านมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบินของสายการบิน ANA ซึ่งจัดเตรียมเอาไว้สำหรับรับรองเที่ยวบินของ ANA หรือไม่

"บัตรกำนัล ANA SUITE LOUNGE" โปรดตรวจสอบข้อมูลในหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการของท่าน

เจ้าของ

บริการต่างๆ ของ United Airlines

บริการ

เช่น ห้องอาบน้ำ พื้นที่ติดต่อธุรกิจ/พื้นที่ทำงาน หนังสือพิมพ์หรือเครื่องดื่มอาจแตกต่างกันสำหรับห้องรับรองแต่ละแห่ง

อื่น ๆ

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะให้บริการเฉพาะสำหรับลูกค้าที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายเท่านั้น

รายการไอคอน

หน้านี้จะอธิบายเกณฑ์สำหรับการเข้าใช้บริการห้องรับรอง เมื่อใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA
เมื่อทำการเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ไปยังเที่ยวบินในประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น ที่สนามบินภายนอกประเทศญี่ปุ่น เกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองอาจแตกต่างกัน
โปรดยืนยันเกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง