ขั้นตอนที่สนามบินในวันออกเดินทาง (ตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงปลายทาง) [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เพจนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนขึ้นเครื่อง รวมถึงขั้นตอนการเช็คอินและการตรวจสอบสัมภาระ สำหรับลูกค้าของสายการบินที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ห้องรับรอง

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่สนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

- หากท่านใช้บริการเช็คอินออนไลน์หรือบริการเช็คอินอัตโนมัติ ท่านไม่จำเป็นต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
*โปรดอ่าน “ขั้นตอนที่สนามบิน” เพื่อศึกษาขั้นตอนต่างๆ ที่สนามบินที่ออกเดินทาง

- โปรดอ่าน “เกี่ยวกับการเช็คอิน” ขั้นตอนเมื่อเช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง

- ท่านสามารถใช้บริการเคาน์เตอร์พิเศษเพื่อทำการเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ที่สนามบิน เพลิดเพลินกับการเช็คอินที่ราบรื่น แม้ในช่วงวันหยุดที่วุ่นวายและสนามบินมีผู้คนหนาแน่น
*ให้บริการเฉพาะเมื่อท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของ ANA เท่านั้น บริการนี้ไม่พร้อมให้บริการหากท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินอื่น
*สำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศจากเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น บริการนี้จะไม่สามารถให้บริการได้ที่สนามบินที่ออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินในประเทศ

ขั้นตอนที่ 2 การเช็คอินสัมภาระ

เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

โหลดสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระสิทธิพิเศษ สัมภาระที่โหลดพร้อมป้ายสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Star Alliance เท่านั้น
การเช็คอินกระเป๋าที่อาจเสียหายได้ง่ายจะได้รับการติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์พิเศษ

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย

ท่านจะต้องได้รับการตรวจสอบสัมภาระที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้อาจมีการต่อแถวยาวซึ่งขึ้นอยู่กับสนามบินและช่วงเวลาของวัน ทางสายการบินจึงขอให้ท่านเผื่อเวลาเดินทางไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัยล่วงหน้าให้เพียงพอ

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจคนเข้าเมือง

การตรวจคนเข้าเมือง

ท่านจะต้องแสดงเอกสารการเดินทาง
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 5 การขึ้นเครื่องและการลงจากเครื่อง

การขึ้นเครื่องและการลงจากเครื่อง

ใช้เวลาเพื่อผ่อนคลายในหนึ่งใน ห้องรับรองของเรา ก่อนท่านออกเดินทาง

[เกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง]
ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิ์ให้ขึ้นเครื่องตามหลังผู้สูงอายุ ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ต้องการความช่วย และผู้โดยสารที่เดินทางชั้นเฟิร์สคลาสรวมถึงผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
หมายเหตุ: ผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อน (Priority Boarding)

[เกี่ยวกับการลงจากเครื่อง]
สิทธิ์ในการลงจากเครื่องตามหลังผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 6 การตรวจคนเข้าเมือง

การตรวจคนเข้าเมือง

ท่านจะต้องแสดงเอกสารการเดินทางเพื่อดำเนินการตรวจคนเข้าเมือง
เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบล่วงหน้าให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 7 การรับสัมภาระ

การรับสัมภาระ

ท่านจะได้รับสิทธิ์การรับสัมภาระหลังผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส