รูปภาพ

เพิ่มความสุขสบายกับพื้นที่พิเศษในเที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมียม

รายการที่นั่งชั้นประหยัดระดับพรีเมียม

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมของ ANA

สัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นกับระยะห่างและความกว้างระหว่างที่นั่ง รวมถึงพื้นที่วางขาที่กว้างกว่าเดิม

*เครื่อง B787-9

ภาพที่นั่ง Boeing 787-9

ความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นในชั้นประหยัดพรีเมียม พักผ่อนในที่นั่งที่กว้างขึ้น ผ่อนคลายกับที่วางขาและเท้าที่สะดวกสบาย พร้อมพอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB


  • *คุณสมบัติของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • *ภาพตัวอย่าง