รูปภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเส้นทางการบิน

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชั้นประหยัด

เราให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อให้ท่านเดินทางด้วยความสุขสบาย
โปรดสอบถามรายละเอียดจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องของเรา
*สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเส้นทางการเดินทาง
*ภาพตัวอย่าง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการนอนหลับ

ภาพหมอนและผ้าห่ม

หมอน ผ้าห่ม

ชุดจดหมาย

ภาพไปรษณียบัตรและปากกาลูกลื่น

ไปรษณียบัตร ปากกาลูกลื่น
*มีจำนวนจำกัด