ขั้นตอนที่สนามบินในวันออกเดินทาง (ตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงปลายทาง) [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เพจนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนขึ้นเครื่อง รวมถึงขั้นตอนการเช็คอินและการตรวจสอบสัมภาระ สำหรับลูกค้าของสายการบินที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ห้องรับรอง

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่สนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

-หากท่านใช้บริการการเช็คอินออนไลน์หรือบริการเช็คอินอัตโนมัติ ท่านไม่จำเป็นต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
*โปรดอ่าน "ขั้นตอนที่สนามบิน" เพื่อศึกษาขั้นตอนต่างๆ ที่สนามบินที่ท่านออกเดินทาง

- โปรดอ่านเกี่ยวกับการเช็คอิน" ขั้นตอนเมื่อเช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง

- เราบริการเคาน์เตอร์พิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด

ขั้นตอนที่ 2 การเช็คอินสัมภาระ

ป้ายสัมภาระ

โหลดสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระสิทธิพิเศษ
การเช็คอินกระเป๋าที่อาจเสียหายได้ง่ายจะได้รับการติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์พิเศษ

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย

ท่านจะต้องได้รับการตรวจสอบสัมภาระที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้อาจมีการต่อแถวยาวซึ่งขึ้นอยู่กับสนามบินและช่วงเวลาของวัน ทางสายการบินจึงขอให้ท่านเผื่อเวลาเดินทางไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัยล่วงหน้าให้เพียงพอ

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจคนเข้าเมือง

การตรวจคนเข้าเมือง

ท่านจะต้องแสดงเอกสารการเดินทาง
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 5 การขึ้นเครื่องและการลงจากเครื่อง

การขึ้นเครื่องและการลงจากเครื่อง

[เกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง]
ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิ์ให้ขึ้นเครื่องตามหลังผู้สูงอายุ ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ต้องการความช่วย และผู้โดยสารที่เดินทางชั้นเฟิร์สคลาสรวมถึงผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

[เกี่ยวกับการลงจากเครื่อง]
・สิทธิ์ในการลงจากเครื่องตามหลังผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 6 การตรวจคนเข้าเมือง

การตรวจคนเข้าเมือง

ท่านจะต้องแสดงเอกสารการเดินทางเพื่อดำเนินการตรวจคนเข้าเมือง
เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบล่วงหน้าให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 7 การรับสัมภาระ

การรับสัมภาระ

ท่านจะได้รับสิทธิ์การรับสัมภาระหลังผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส/ชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม