ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร,ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงและออกบัตรโดยสารใหม่ [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

ค่าธรรมเนียมสำหรับการออกบัตรโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ:

นี้คือค่าธรรมเนียมดำเนินการที่เรียกเก็บเมื่อออกบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ระหว่างประเทศที่ ANA ตามข้อบังคับทั่วไป ค่าธรรมเนียมบริการบัตรโดยสารต่อไปนี้จะใช้ผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินหนึ่งชุด

ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร

จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร ค่าธรรมเนียมออกตั๋ว
เว็บไซต์ ANA ฟรี
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศญี่ปุ่น
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศญี่ปุ่น (สนามบิน)
5,400 เยนญี่ปุ่น (รวมภาษี)
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA ในอเมริกาเหนือ
เคาน์เตอร์ ANA ในอเมริกาเหนือ (เมือง/สนามบิน)
25 ดอลลาร์สหรัฐ*1
เคาน์เตอร์ ANA ในแคนาดา (สนามบิน) 25 ดอลลาร์แคนาดา*1
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับภูมิภาคยุโรป
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับภูมิภาคยุโรป (เมือง)
40 ยูโร/30 ปอนด์อังกฤษ*2
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับภูมิภาคยุโรป (สนามบิน) 60 ยูโร/45 ปอนด์อังกฤษ*3
เคาน์เตอร์ ANA ในเจนีวา (เมือง) 60 ฟรังก์สวิส*4
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA ในสิงคโปร์
เคาน์เตอร์ ANA ในสิงคโปร์ (เมือง/สนามบิน)
80 ดอลลาร์สิงคโปร์*1
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA ในกัวลาลัมเปอร์
เคาน์เตอร์ ANA ในกัวลาลัมเปอร์ (เมือง/สนามบิน)
80 ริงกิตมาเลเซีย*1
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศเวียดนาม
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศเวียดนาม (เมือง/สนามบิน)
600,000 เวียดนามดอง*1
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA ในมะนิลา
เคาน์เตอร์ ANA ในมะนิลา (เมือง/สนามบิน)
100 ดอลลาร์สหรัฐ*5
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศจีน
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศจีน (เมือง/สนามบิน)
150 หยวน*1
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA ในไต้หวัน
เคาน์เตอร์ ANA ในไต้หวัน (เมือง/สนามบิน)
780 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่*1
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA ในสำนักงานกรุงเทพมหานคร
เคาน์เตอร์ ANA ในกรุงเทพมหานคร (เมือง)
1,500 บาทไทย*1
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA ในสำนักงานจาการ์ตา
เคาน์เตอร์ ANA ในจาการ์ตา (เมือง/สนามบิน)
700,000 รูเปียอินโดนีเซีย*6
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA ในสำนักงานออสเตรเลีย
เคาน์เตอร์ ANA ในออสเตรเลีย (เมือง/สนามบิน)
60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย*1
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA พนมเปญ
เคาน์เตอร์ ANA พนมเปญ(เมือง)
50 ดอลลาร์สหรัฐ*1
 • *1 ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารใช้กับบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน
 • *2 ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร คือ 15 ยูโร/10 ปอนด์อังกฤษ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นหรือภูมิภาคยุโรป
 • *3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร คือ 35 ยูโร/25 ปอนด์อังกฤษ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นหรือภูมิภาคยุโรป
 • *4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร คือ 20 ฟรังก์สวิส สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นหรือภูมิภาคยุโรป
 • *5 ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร คือ 20 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับทารกที่ไม่ได้ใช้ที่นั่ง (สามารถใช้ได้เมื่อบัตรโดยสารของบุคคลที่เดินทางพร้อมกับทารกออกโดยตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น)
 • *6 ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร คือ 400,000 รูเปียอินโดนีเซีย สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

ไม่สามารถใช้ได้

 • ・ บัตรโดยสารที่ซื้อในเว็บไซต์ ANA
 • ・ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 • ・ ตั๋วโดยสารที่ซื้อด้วยบัตรกำนัลท่องเที่ยวของ ANA
 • ・ ตั๋วโดยสารที่ซื้อด้วยบัตรของขวัญของ ANA ที่เคาน์เตอร์ ANA (สนามบิน)
 • ・ สมาชิก "Diamond Service"

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

 • ・ จะมีค่าธรรมเนียมเมื่อบัตรโดยสารที่ถูกซื้อสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • ・ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารยังใช้กับบัตรโดยสารที่ซื้อโดยติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์หรือที่เคาน์เตอร์ ANA (สนามบิน) โดยเป็นค่าโดยสารที่ไม่มีให้บริการในเว็บไซต์ ANA
 • ・ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารจะใช้กับการเข้าชื่อรอ (ตั๋วที่ชำระเงินแล้ว)
 • ・ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารใช้กับทารกที่มีอายุย่างเข้าสองปีระหว่างการเดินทาง แลในกรณีสายการบินต้องการให้สำรองที่นั่งรวมอยู่ด้วยเช่นกัน
 • ・ หากแยกบัตรโดยสารออกจากกันแต่มีการอ้างอิงกันและออกครั้งเดียวกัน จะมีค่าบริการ 5,400 เยนญี่ปุ่นสำหรับข้อมูลการเดินทางทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 1) หากท่านซื้อตั๋วไปกลับนาริตะ - แฟรงก์เฟิร์ต และ Star Alliance European Airpass

 1. ตั๋วที่ซื้อในเวลาเดียวกันสำหรับข้อมูลการเดินทางทั้งหมด: จะเรียกเก็บ 5,400 เยนญี่ปุ่น
 2. หากท่านซื้อตั๋วไปกลับนาริตะ = แฟรงก์เฟิร์ตเมื่อวันที่ 1 เมษายน จากนั้นซื้อ Star Alliance European Airpass แยกต่างหากเมื่อวันที่ 10 เมษายน: จะเรียกเก็บ 5,400 เยนญี่ปุ่นสำหรับตั๋วแต่ละใบเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 10,800 เยนญี่ปุ่น

การคืนเงินค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร

การคืนเงินเนื่องจากเหตุผลโดยความสมัครใจ: จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร
การคืนเงินเนื่องจากเหตุผลอื่นโดยไม่ใช่ความสมัครใจ: จะคืนเงินค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารที่ชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ตั๋วนั้นสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่มีการคืนเงินนั้น

ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง/ออกบัตรโดยสารใหม่ คืออะไร

ค่าธรรมเนียมดำเนินการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจะถูกนำไปคำนวณหรือเมื่อมีการปรับยอดรวมใน ANA ตามค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าธรรมเนียมบริการแลกตั๋วหรือออกตั๋วใหม่ต่อไปนี้จะนำไปคิดคำนวณกับการเปลี่ยนแปลงใดๆตามปกติ (ต่อ หนึ่งคน/ข้อมูลการเดินทาง)
ค่าธรรมเนียมจะนำไปคิดคำนวณกับการออก EMD (Electronic Miscellaneous Document) ใหม่เมื่อมีการขยายระยะเวลาการใช้งาน

จำนวนเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง/ออกบัตรโดยสารใหม่

สถานที่รับแจ้งคำขอเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศญี่ปุ่น
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศญี่ปุ่น
2,160 เยนญี่ปุ่น (รวมภาษี)
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศจีน
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศจีน
150 หยวน
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับฮ่องกง
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับฮ่องกง
200 ดอลลาร์ฮ่องกง
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศฟิลิปปินส์
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศฟิลิปปินส์
20 ดอลลาร์สหรัฐ
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศไทย
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศไทย
500 บาทไทย
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศอินโดนีเซีย
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศอินโดนีเซีย
700,000 รูเปียอินโดนีเซีย
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศออสเตรเลีย
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศออสเตรเลีย
50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศกัมพูชา
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศกัมพูชา
15 ดอลลาร์สหรัฐ
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ANA สำหรับประเทศเวียดนาม
เคาน์เตอร์ ANA สำหรับประเทศเวียดนาม
400,000 เวียดนามดอง

ไม่สามารถใช้ได้

 • ・ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 • ・ หากค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้สำหรับค่าโดยสารแต่ละรายการสูงกว่าค่าธรรมเนียมบริการแลกตั๋วหรือออกตั๋วใหม่
 • ・ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเหตุผลอื่นโดยไม่ใช่ความสมัครใจ
 • ・ การเปลี่ยนแปลงวันที่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 • ・ สมาชิก "Diamond Service"

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

 • ・ ค่าธรรมเนียมนี้จะใช้กับการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เกิดกับตั๋วที่ซื้อในคนละประเทศหรือผ่านสายการบินอื่น
 • ・ ค่าธรรมเนียมบริการนี้จะใช้กับการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เกิดกับตั๋วที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ ANA
 • ・ ค่าธรรมเนียมบริการนี้จะใช้กับการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เกิดกับตั๋วที่ซื้อจากต่างประเทศโดยมีข้อมูลการเดินทางที่ประกอบด้วยส่วนของเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ・ หากแยกบัตรโดยสารออกจากกันแต่มีการอ้างอิงกันและออกครั้งเดียวกัน จะมีค่าบริการ 2,160 เยนญี่ปุ่นสำหรับข้อมูลการเดินทางทั้งหมด

การคืนเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง/ออกบัตรโดยสารใหม่

การคืนเงินเนื่องจากเหตุผลโดยความสมัครใจ: จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง/ออกบัตรโดยสารใหม่
การคืนเงินเนื่องจากเหตุผลอื่นโดยไม่ใช่ความสมัครใจ: จะคืนเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง/ออกบัตรโดยสารใหม่ที่เรียกเก็บไปแล้ว ในกรณีที่บัตรโดยสารนั้นสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่มีการคืนเงินนั้น