แจ้งเตือนการเช็คอิน, แจ้งเตือนการเดินทาง

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ให้มาสำหรับการเดินทางที่แสนเพลิดเพลินใจของคุณโปรดอ่านก่อนออกเดินทาง

ข้อมูลสำหรับเอกสาร สัมภาระ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

 • ・หนังสือเดินทาง
  • 1. ท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางของท่านในขั้นตอนการเช็คอิน
  • 2. ในบางประเทศอาจกำหนดว่าหนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีระยะเวลาการหมดอายุอยู่ในช่วงที่ยังใช้งานได้ โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางด้วยตัวท่านเอง
  • 3. หนังสือเดินทางคือข้อมูลการระบุตัวตนที่สำคัญของท่านระหว่างการเดินทางอยู่ในต่างประเทศ โปรดจดบันทึกหมายเลขหนังสือเดินทางและวันที่ออกหนังสือแล้วจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ในที่ที่ปลอดภัยแยกจากหนังสือเดินทางของท่าน
  • *บางประเทศจำเป็นต้องใช้วีซ่าการเดินทาง/เดินทางผ่าน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงความยินยอม โดยขึ้นอยู่กับสัญชาติ อายุ และข้อมูลการเดินทางของท่าน เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็นครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ และ/หรือ เปลี่ยนเครื่องผ่านประเทศอื่นตามข้อมูลการเดินทาง
 • ・เพลิดเพลินกับเที่ยวบินที่สะดวกสบาย
  • ก่อนออกเดินทาง โปรดสำรวจสภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสาร ซึ่งจะแตกต่างจากสภาพแวดล้อมภาคพื้นดิน พร้อมหาวิธีการที่จะทำให้ตัวท่านมีความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง
 • ・การตรวจสอบความปลอดภัยที่สนามบิน
  • ในปัจจุบัน การตรวจสอบความปลอดภัยที่สนามบินมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นตามมาตรการของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง รวมถึงมาตรการขององค์กรการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา (United States FAA - Federal Aviation Administration) ซึ่ง ANA Group ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทางอากาศเป็นอันดับหนึ่ง และเราขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านระหว่างขั้นตอนการตรวจรักษาความปลอดภัย ซึ่งท่านจะพบได้เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินนานาชาติของสายการบิน ANA และเที่ยวบินของ Air Japan
 • ・การรวบรวมข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Information - API)
  • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน (ยกเว้นฮ่องกง) ไต้หวัน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือแคนาดา ทางรัฐบาลกำหนดให้ผู้ให้บริการการสายการบินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Information - API) เมื่อท่านทำการจองเที่ยวบินต่างๆ สายการบิน ANA จะขอให้ท่านมอบข้อมูลนี้และส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือของท่าน
 • ・ การประกันภัย
  • การซื้อประกันการเดินทางจะช่วยปกป้องท่านจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและช่วยขจัดความกังวลได้ ท่านสามารถเพลิดเพลินสบายใจยิ่งขึ้นได้โดยการซื้อประกันการเดินทางล่วงหน้า หากท่านซื้อประกันล่วงหน้า ประกันของท่านจะครอบคลุมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางสู่สนามบินด้วย

เช็คอิน

การเช็คอินที่สนามบิน

【สถานที่สำหรับเช็คอิน】
เคาน์เตอร์ประจำสนามบินของ ANA

 • โปรดตรวจสอบเวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเคาน์เตอร์ประจำแต่ละสนามบิน
 • * สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่ให้บริการ

【สิ่งที่ต้องนำติดตัวไว้】
・ หนังสือเดินทาง
・ e-Ticket
・ วีซ่าเข้าประเทศปลายทาง

【เวลาปิดรับการเช็คอิน】
เมื่อท่านต้องการเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบิน โปรดทำการเช็คอินให้เสร็จเรียบร้อยอย่างน้อย 60 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง (40 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทางสำหรับสนามบินฮาเนดะ)

 • * เคาน์เตอร์และเวลาปิดรับการเช็คอินอาจแตกต่างกันไปสำหรับเที่ยวบินร่วม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินผู้ให้บริการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินผู้ให้บริการโดยตรง
 • * สำหรับการเช็คอินผ่านตลอด (ซึ่งท่านจะต้องเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ต่อเครื่องกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) โปรดทำการเช็คอินให้เรียบร้อย อย่างน้อย 30 นาที ก่อนออกเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ

โปรดทำการเช็คอินของท่านให้เรียบร้อยอย่างน้อย 60 นาที (หรือ 40 นาที สนามบินนานาชาติฮาเนดะ) ก่อนออกเดินทาง โปรดไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง 30 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทางของท่าน เวลาออกเดินทางคือเวลาที่เครื่องบินเคลื่อนตัวออกจากประตู

โปรดมาถึงสนามบินก่อนเวลาออกเดินทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านในการออกเดินทาง "ตรงเวลา"

【ข้อมูลสำหรับชั้นประหยัดที่มีการจองเต็มแล้ว】
เมื่อชั้นประหยัดในเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group มีการจองที่นั่งในวันออกเดินทางเต็มจำนวนแล้ว สายการบิน ANA อาจขอความสมัครใจจากผู้โดยสารทำการจองและถือตั๋วโดยสารที่มีราคาชั้นประหยัดของสายการบิน ANA (รวมถึงตั๋วรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA) ย้ายไปนั่งชั้นธุรกิจพร้อมชำระเงินเพิ่มเติมตามค่าธรรมเนียมการอัพเกรด โปรดทราบว่าการบันทึกไมล์สะสมจะปรับเพิ่มตามชั้นที่นั่งของตั๋วโดยสาร

 • ・ญี่ปุ่น → อเมริกาเหนือ (รวมถึงฮาวายและแคนาดา) และยุโรป: 50,000 เยน
 • ・ญี่ปุ่น → ประเทศไทย อินเดีย เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกัมพูชา: 30,000 เยน
 • ・ญี่ปุ่น → ในออสเตรเลีย: 50,000 เยน
 • ・ญี่ปุ่น → ไต้หวัน เกาหลี และฟิลิปปินส์: 15,000 เยน
 • ・ญี่ปุ่น → จีน (รวมถึงฮ่องกง): 25,000 เยน
 • ・อเมริกาเหนือ (รวมถึงฮาวาย แต่ไม่รวมแคนาดา) → ญี่ปุ่น: 450 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ・อเมริกาเหนือ (แคนาดา) → ญี่ปุ่น: 520 ดอลลาร์แคนาดา
 • ・สหราชอาณาจักร (*) → ญี่ปุ่น: 290 ปอนด์
 • ・ฝรั่งเศส (*) เยอรมนีและเบลเยียม → ญี่ปุ่น: 370 ยูโร
 • ・ประเทศไทย → ญี่ปุ่น: 10,000 บาท
 • ・อินเดีย → ญี่ปุ่น: 18,000 รูปีอินเดีย
 • ・เมียนมาร์ และกัมพูชา → ญี่ปุ่น: 270 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ・เวียดนาม → ญี่ปุ่น: 6,220,000 เวียดนามดอง
 • ・อินโดนีเซีย → ญี่ปุ่น: 3,260,000 รูเปียอินโดนีเซีย
 • ・สิงคโปร์ → ญี่ปุ่น: 410 ดอลลาร์สิงคโปร์
 • ・มาเลเซีย → ญี่ปุ่น: 1,000 ริงกิตมาเลเซีย
 • ・ในออสเตรเลีย → ญี่ปุ่น: 540 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • ・ไต้หวัน → ญี่ปุ่น: 4,700 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
 • ・เกาหลี → ญี่ปุ่น: 180,000 วอนเกาหลี
 • ・ฟิลิปปินส์ → ญี่ปุ่น: 6,600 เปโซฟิลิปปินส์
 • ・จีน (ไม่รวมฮ่องกง) → ญี่ปุ่น: 1,700 หยวน
 • ・ฮ่องกง → ญี่ปุ่น: 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ของสหราชอาณาจักร/ภาษีผู้โดยสารทางอากาศ (Air Passenger Solidarity Tax) ของประเทศฝรั่งเศส
จำนวนเงินของอากรและภาษีต่อไปนี้จะแตกต่างกันตามชั้นโดยสาร และมีค่าธรรมเนียมการอัพเกรด โปรดทราบว่ายอดเงินของภาษีตามประเภทชั้นโดยสารจะเรียกที่สนามบินนั้น 

 • ・ภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ของสหราชอาณาจักร: ผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากสนามบินใดๆ ในสหราชอาณาจักรจะต้องชำระค่าอากรนี้
 • ・ภาษีผู้โดยสารทางอากาศ (Air Passenger Solidarity Tax) ของประเทศฝรั่งเศส: ผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากสนามบินใดๆ ในประเทศฝรั่งเศสจะต้องชำระค่าภาษีนี้

การเช็คอินออนไลน์และเครื่องเช็คอินด้วยตนเอง

โปรดใช้ประโยชน์จากบริการ "เช็คอินออนไลน์" หรือ "เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง" ที่สะดวกง่ายดาย ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาที่ต้องใช้ที่สนามบิน

 【การเช็คอินออนไลน์】
เมื่อท่านทำการลงทะเบียนข้อมูลสำคัญในขั้นตอนการจอง/ซื้อตั๋วโดยสาร กระบวนการเช็คอินของท่านจะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง และท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการเช็คอิน (บัตรผ่านขึ้นเครื่อง) ก่อนการเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าน (ตามเวลาท้องถิ่น)

【เครื่องเช็คอินด้วยตนเองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ】
 ท่านสามารถเช็คอินได้โดยใช้ เครื่องเช็คอินด้วยตนเองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งติดตั้งใกล้กับเคาน์เตอร์สนามบินของ ANA

เช็คอินผ่านตลอด

การเช็คอินแบบผ่านตลอดช่วยให้ท่านขึ้นเครื่องพร้อมสัมภาระขึ้นเครื่องตลอดเส้นทางจนถึงปลายทางสุดท้ายได้ที่สนามบินที่ท่านออกเดินทางสำหรับข้อมูลการเดินทางที่มีการต่อเครื่อง ท่านสามารถใช้บริการเช็คอินผ่านตลอดได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. การจองสำหรับเที่ยวบินที่ต่อเครื่องได้รับการยืนยันแล้ว
 2. สายการบินผู้ให้บริการเที่ยวบินที่ต่อเครื่องเป็นสายการบินพันธมิตรคู่ค้าที่ให้บริการเช็คอินผ่านตลอด
 • * โปรดทราบว่าการออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับการต่อเที่ยวบินอาจงดให้บริการ เนื่องจากข้อจำกัดทางระบบของสายการบินพันธมิตรหรือสนามบินที่ท่านต่อเครื่อง ซึ่งทำให้การเช็คอินผ่านตลอดไม่สามารถให้บริการได้ในบางสนามบิน

【การเช็คอินผ่านตลอดจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของสายการบิน ANA ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA】

【ตัวอย่าง】การเช็คอินผ่านตลอดจากเที่ยวบินอิตามิไปนาริตะ (ANA) ต่อกับเที่ยวบินนาริตะไปลอสแองเจลิส (ANA)

ที่สนามบินภายในประเทศทั้งหมด (ยกเว้นสนามบิน คิตะคิวชู และอิกิ) ท่านสามารถทำการเช็คอินผ่านตลอดไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA ได้ และสัมภาระของท่านจะได้รับการลำเลียงต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
โปรดทำการเช็คอินของท่านให้เรียบร้อย 30 นาที ก่อนออกเดินทาง

 • * หากสนามบินขาเข้าของเซคเตอร์เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นแตกต่างไปจากสนามบินขาออกของเที่ยวบินระหว่างประเทศ (เช่น ฮาเนดะ-นาริตะ หรือ อิตามิ-คันไซ) ท่านจำเป็นต้องเช็คอินสัมภาระที่สนามบินที่ท่านออกเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • * ท่านสามารถเช็คอินสัมภาระได้เฉพาะการต่อเครื่องภายในวันเดียวกันเท่านั้น (บริการลำเลียงสัมภาระผ่านตลอดพร้อมให้บริการเฉพาะที่สนามบินฮาเนดะเท่านั้นสำหรับเที่ยวบินกลางคืนที่ออกเดินทางระหว่างเวลา 0.00 น.ถึง 3.00 น. ของวันถัดไปในปฏิทิน)
 • * เช็คอินออนไลน์ พร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดยสายการบินของ ANA Group

◇ เมื่อเช็คอินที่สนามบิน
บริการเช็คอินผ่านตลอดพร้อมให้บริการที่ "เคาน์เตอร์เช็คอิน" ที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม โปรดทำการเช็คอินผ่านตลอดที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินระหว่างประเทศสำหรับสนามบินที่มีรายชื่อด้านล่างนี้
* ไม่สามารถใช้บริการเช็คอินที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองได้

หมายเลขเคาน์เตอร์สำหรับต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบิน

ซัปโปโร
(ชิโตเสะ)
นาโกย่า
(ชูบุ)
โอซาก้า
(อิตามิ)
ฟุกุโอกะ
โอกินาว่า
(นาฮะ)
18 K1 อาคารผู้โดยสารฝั่งทิศใต้
11
อาคารผู้โดยสารในประเทศ
1F
8
3

◇เมื่อเช็คอินออนไลน์
ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินออนไลน์และทำตามขั้นตอนการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องเช็คอินที่สนามบินอีก
โปรดไปที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โปรดไปที่เคาน์เตอร์ตามที่ระบุด้านล่างสำหรับสนามบินต่อไปนี้*

หมายเลขเคาน์เตอร์ฝากสัมภาระที่สนามบิน

พื้นที่สำหรับแสดงภาพประกอบเคาน์เตอร์

พื้นที่สำหรับแสดงภาพประกอบเคาน์เตอร์

หมายเลขเคาน์เตอร์ฝากสัมภาระที่สนามบิน

ซัปโปโร
(ชิโตเสะ)
นาโกย่า
(ชูบุ)
โอซาก้า
(อิตามิ)
ฟุกุโอกะ โอกินาว่า
(นาฮะ)
18 K1 อาคารผู้โดยสารฝั่งทิศใต้
11
อาคารผู้โดยสารในประเทศ
1F
8
3

*โปรดไปที่เคาน์เตอร์ฝากสัมภาระหลังเวลาทำการปกติของเคาน์เตอร์ที่สนามบินข้างต้น

【เช็คอินผ่านตลอดไปยังเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบิน ANA】

【ตัวอย่าง】การเช็คอินผ่านตลอดจากเที่ยวบินลอสแองเจลิสไปนาริตะ (ANA) ต่อกับเที่ยวบินนาริตะไปยังอิตามิ (ANA)

ที่สนามบินขาออกของเที่ยวบินระหว่างประเทศในประเทศที่ให้บริการ ท่านสามารถเช็คอินเซคเตอร์ภายในประเทศญี่ปุ่นของสายการบิน ANA ต่อกับเที่ยวบินที่ท่านต้องการต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดยสายการบินของ ANA Group ได้
สำหรับศุลกากร ท่านจะต้องรับสัมภาระของท่านที่สนามบินขาเข้าของเที่ยวบินระหว่างประเทศ แล้วเช็คอินสัมภาระอีกครั้ง
* ท่านสามารถเช็คอินสัมภาระได้เฉพาะการต่อเครื่องภายในวันเดียวกันเท่านั้น

【บริการเช็คอินผ่านตลอดไปยังเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร】

【ตัวอย่าง】 การเช็คอินผ่านตลอดจากเที่ยวบินนาริตะไปลอสแองเจลิส (ANA) ต่อกับเที่ยวบินลอสแองเจลิสไปยังลาสเวกัส (UA)

【สายการบินพันธมิตรที่ให้บริการเช็คอินผ่านตลอด】* การให้บริการสำหรับเที่ยวบินร่วมขึ้นอยู่กับสายการบินผู้ให้บริการ

Air Canada (AC)/ Air France (AF)/Air India (AI)/Avianca (AV)/ Aegean Airlines (A3)/ Copa Airlines (CM)/ CATHAY PACIFIC (CX)/ Air Dolomiti (EN)/ Ethiopian Airlines (ET)/ Eurowings (EW)/ Ethihad Airways (EY)/ Garuda Indonesia (GA)/ Hawaiian Airlines (HA)/ Juneyao Airlines (HO)/ TAM Airlines (JJ)/ Adria Airways (JP)/ LATAM Airlines (LA)/ LACSA Airlines (LR)/ Swiss International Air Lines (LX)/ Malaysia Airlines (MH)/ Egypt Air (MS)/ Air New Zealand (NZ)/ Austrian Airlines (OS)/ Croatia Airlines (OU)/ Avianca Brazil (O6)/ Phillippine Airlines (PR)/ TAM Mercosur (PZ)/ Scandinavian Airlines (SK)/ Brussels Airlines (SN)/ Singapore Airlines (SQ)/ Taca International Airlines (TA)/ THAI Airways (TG)/ United Airlines (UA)/ Vistara Airlines (UK)/ Virgin Australia (VA)/ Virgin Atlantic (VS)/ Interjet (4O)/ Germanwings (4U)

-ให้บริการตามข้อจำกัด-*
EVA Air (BR)/ Air China (CA)/ Hong Kong Dragon Airlines (KA)/ Lufthansa (LH)/ LOT Polish Airlines (LO)/ Asiana Airlines (OZ)/ Bangkok Airways (PG)/ South African Airways (SA)/ Turkish Airlines (TK)/ TAP Portugal (TP)/ Vietnam Airlines (VN)/ Vladivostok Air (XF)/ Shenzhen Airlines (ZH)/ Jet Airways (9W)

*โปรดทราบว่าการออกบัตรขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องอาจไม่พร้อมให้บริการหรือไม่มีการตรวจสอบสัมภาระ เนื่องจากข้อจำกัดของระบบของสายการบินพันธมิตรหรือสนามบินที่ต่อเครื่อง ซึ่งทำให้การเช็คอินผ่านตลอดไม่สามารถให้บริการได้ในบางสนามบิน สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อ ANA

การเช็คอินแบบผ่านตลอดจะให้บริการเฉพาะการต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA ไปยังเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรภายในวันเดียวกันเท่านั้น ท่านจะได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรที่เคาน์เตอร์ ANA และสัมภาระของท่านจะได้รับการลำเลียงต่อไปยังจุดหมายปลายทางของท่าน

การต่อเครื่องภายในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างเมืองต่างๆ ท่านอาจจำเป็นต้องรับสัมภาระแล้วเช็คอินสัมภาระของท่านอีกครั้ง
(อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่จำเป็นต้องรับสัมภาระและเช็คอินอีกครั้งที่ ฮิวสตัน)
ทั้งนี้แตกต่างกันไปในแต่ละเมือง โปรดตรวจสอบที่สนามบินในวันที่ท่านออกเดินทาง

【การเช็คอินผ่านตลอดไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA】

[ตัวอย่าง] การเช็คอินผ่านตลอดจากเที่ยวบินลอสแองเจลิสไปนาริตะ (ANA) ต่อกับเที่ยวบินนาริตะไปยังเซี่ยงไฮ้ (ANA)

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดยสายการบิน ANA ต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดยสายการบิน ANA ภายในวันเดียวกัน ท่านสามารถทำการเช็คอินผ่านตลอดไปยังปลายทางพร้อมกระเป๋าของท่าน
* บริการเช็คอินผ่านตลอดอาจไม่พร้อมให้บริการในบางสนามบิน

การต่อเที่ยวบิน

เมื่อทำการต่อเครื่อง โปรดเผื่อเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำให้เพียงพอ
หากท่านต้องการทราบเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำที่สนามบินอื่นๆ โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
สำหรับข้อมูลขาออก ขาเข้า และการต่อเครื่องที่สนามบินอื่นๆ โปรดดูที่ "แผนที่สนามบิน/การเดินทางมายังสนามบิน"

ระยะเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำสำหรับเที่ยวบินของสายการบิน ANA

◇ ระยะเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำที่สนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น(เฉพาะการต่อเครื่องสำหรับเที่ยวบินทั้งสองเที่ยวที่ให้บริการโดย ANA Group)
โปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นแนวทางในการเผื่อเวลาเมื่อท่านทำการต่อเครื่อง

ที่
สนามบิน
นาริตะ
ที่
สนามบิน
ฮาเนดะ
ที่
สนามบิน
คันไซ
ที่
สนามบิน
ชูบุ
ฮาเนดะ
←→
นาริตะ
อิตามิ
←→
คันไซ
โกเบ
←→
คันไซ
จาก
เที่ยวบิน
ภายในประเทศ
ไปยัง
ระหว่างประเทศ
45
นาที
หรือมากกว่า
70
นาที
หรือมากกว่า
55
นาที
หรือมากกว่า
60
นาที
หรือมากกว่า
180
นาที
หรือมากกว่า
*1
180
นาที
หรือมากกว่า
*1
230
นาที
หรือมากกว่า
*1
จากเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ
ไปยัง
ภายในประเทศ
75
นาที
หรือมากกว่า
80
นาที หรือมากกว่า
60
นาที
หรือมากกว่า
60
นาที
หรือมากกว่า
180
นาที
หรือมากกว่า
*1
180
นาที
หรือมากกว่า
*1
210
นาที
หรือมากกว่า
*1
จากเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ
ไปยัง
ระหว่างประเทศ
45
นาที
หรือมากกว่า
45
นาที
หรือมากกว่า
55
นาที
หรือมากกว่า
60
นาที
หรือมากกว่า
210
นาที
หรือมากกว่า
*1

*1 รวมถึงเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการเดินทางย้ายระหว่างอาคารผู้โดยสาร/สนามบิน

◇ ระยะเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำที่สนามบินต่างประเทศ
ระยะเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำจะแตกต่างกันตามสนามบินและสายการบินที่ท่านต่อเครื่อง
เนื่องจากระยะเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำที่ท่านจำเป็นต้องเผื่อไว้ จะผันแปรตามสถานที่ของอาคารผู้โดยสารขาออก/ขาเข้า หรือหมายเลขเคาน์เตอร์ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบิน ทั้งนี้โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์