อีเมลข้อมูลการจอง/บริการ [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เรามีบริการช่วยเหลือการเดินทางของท่านโดยการส่งอีเมลในเวลาที่เหมาะสมระหว่างช่วงเวลาที่ท่านจองและเดินทางถึงปลายทาง

หมายเหตุ
 • มีรายงานข้อมูลเที่ยวบินที่ไม่ถูกต้อง เช่น เวลาและหมายเลขเที่ยวบินที่ระบุไว้ใน Gmail
  สำหรับข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดคลิกที่ URL ในอีเมลของท่าน และยืนยันหน้าจอ "ตรวจสอบรายละเอียดการจอง" ของท่าน

โปรดตรวจสอบการลงทะเบียนที่อยู่อีเมลในขณะที่กำลังทำการสำรองที่นั่งเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเที่ยวบิน
ขอแนะนำให้ท่านลงทะเบียนที่อยู่อีเมลที่สามารถดูได้บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ

ที่อยู่อีเมลและข้อมูลที่เตรียมให้

ระบุถึงผู้ติดต่อหลัก

 • ■ ข้อมูลที่เตรียมให้
  มีการส่งอีเมลพร้อมข้อมูลหลักเกี่ยวกับการจอง (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง/การยกเลิก) และการซื้อ
 • ■ อีเมลจะถูกส่งไปยัง
  ที่อยู่ที่ลงทะเบียนเป็น "ผู้ติดต่อหลัก" ในขณะที่จอง (สามารถลงทะเบียนที่อยู่อีเมลได้ 1 ที่อยู่ ต่อการจองหนึ่งครั้ง)
 • ■ อื่นๆ
  เมื่อทำการซื้อผ่านเว็บไซต์ของญี่ปุ่น จะมีการแนบใบเสร็จไปกับอีเมลด้วย

ระบุถึงผู้โดยสาร

 • ■ ข้อมูลที่เตรียมให้
  จะมีการส่งอีเมลพร้อมข้อมูลหลักเกี่ยวกับการเช็คอินและข้อมูลเที่ยวบิน
 • ■ อีเมลจะถูกส่งไปยัง
  ที่อยู่ที่ลงทะเบียนเป็น "ที่อยู่อีเมล์ผู้โดยสาร(สำหรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลการขึ้นเครื่องหรือเที่ยวบินของท่าน)" ในขณะที่จอง (สามารถลงทะเบียนที่อยู่อีเมลได้ 1 ที่อยู่ต่อผู้โดยสารแต่ละท่าน)

ตัวอย่างอีเมล
・อีเมลพร้อม "ข้อมูลการเดินทางของ e-Ticket/ใบเสร็จ" ที่แนบมา
・ข้อมูลการเช็คอิน (24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง)*
・ข้อมูลเที่ยวบินที่ล่าช้า/ยกเลิก (วันก่อนหน้า/วันออกเดินทาง)*

เนื่องจากอีเมลแจ้งเตือนเช็คอินจะอยู่ในฟอร์แมต HTML เท่านั้น อีเมลเหล่านั้นอาจไม่สามารถแสดงผลได้ถูกต้องตามต้องการบนอุปกรณ์บางประเภท
ผู้โดยสารที่ใช้ฟีเจอร์โฟนโปรดลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของท่านซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นที่อยู่สำหรับรับอีเมลที่มีข้อมูล e-Ticket และข้อมูลเช็คอิน

ระบุถึงผู้ที่เดินทางมาส่งหรือมารับท่าน

 • ■ ข้อมูลที่เตรียมให้
  จะมีการส่งอีเมลถึงผู้ที่ไม่ใช่ผู้โดยสาร พร้อมข้อมูลการออกเดินทาง/ถึงปลายทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA *
 • ■ ระบบจะส่งอีเมลไปยัง
  ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับรับอีเมลแจ้งเตือนการออกเดินทาง/ถึงปลายทางหลังจากออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว (ผู้โดยสารหนึ่งท่านลงทะเบียนได้สองที่อยู่อีเมล)

เมื่อใดที่จะมีการส่งอีเมล
・เมื่อออกเดินทาง
・2 ชั่วโมงก่อนถึงปลายทาง (สำหรับเที่ยวบินที่มีเวลาของเที่ยวบิน 5 ชั่วโมงหรือมากกว่า)
・เมื่อเดินทางมาถึง

ระบุถึงผู้โดยสารที่ขออัพเกรด

 • ■ ข้อมูลที่เตรียมให้
  จะมีการส่งอีเมลพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่ขอการอัพเกรด (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง/การยกเลิก)
 • ■ อีเมลจะถูกส่งไปยัง
  ที่อยู่ที่ลงทะเบียนในขณะที่ขออัพเกรด (สามารถลงทะเบียนที่อยู่อีเมลได้ 1 ที่อยู่ต่อการจองหนึ่งครั้ง)

*ไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินของผู้ให้บริการอื่นและเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น

Note

ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและโปรแกรมรับส่งอีเมล์ (email client)ของท่านอาจเป็นเหตุให้อีเมลจาก ANA ไปอยู่ในอีเมลขยะหรือโฟลเดอร์ขยะโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่ลบอีเมลนั้นทิ้ง โปรดตั้งค่าล่วงหน้าในระบบอีเมลของท่านให้รับอีเมลจาก ana.co.jp และ amadeus.com*

*เฉพาะอีเมลแจ้งเตือนเช็คอินเท่านั้น

ทางสายการบินจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลทันที หากกำหนดการเดินทางในเที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่ท่านถือการจองเที่ยวบินไว้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของท่านเรียบร้อยแล้ว