ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกินจากสัมภาระเช็คอินฟรี 
ทำให้การเช็คอินของท่านราบรื่นยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องชำระเงินที่สนามบินในวันออกเดินทาง

ประกาศ
  • การชำระเงินล่วงหน้าสำหรับสัมภาระส่วนเกินสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของ ANA ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2018 (สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2018)

รายละเอียดบริการ

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกิน 1 ชิ้นจากสัมภาระเช็คอินฟรีตามข้อมูลการเดินทาง โดยใช้ กฎเกี่ยวกับสัมภาระของ ANA* ด้วย

*ท่านสามารถยืนยันกฎสัมภาระที่ใช้ที่หน้ายืนยันการจอง

น้ำหนักสัมภาระฟรี + สัมภาระ 1 ชิ้น

น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับชั้นเฟิร์สคลาส (3 ชิ้น) + สัมภาระส่วนเกิน (1 ชิ้น) ชั้นธุรกิจ / ชั้นประหยัด (รวมถึงชั้นประหยัดพรีเมียม) น้ำหนักสัมภาระฟรี (2 ชิ้น) + สัมภาระส่วนเกิน (1 ชิ้น)
  • *มี ข้อกำหนดน้ำหนักและขนาด ของสัมภาระแต่ละชิ้น
  • *บริการนี้ไม่พร้อมให้บริการสำหรับสัมภาระส่วนเกินมากกว่า 2 ใบ ในกรณีนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารให้ชำระค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินที่เคาน์เตอร์สนามบิน
  • *สมาชิก ANA พรีเมียมจะได้รับ น้ำหนักสัมภาระเพิ่มฟรี (สัมภาระเพิ่มฟรีสำหรับชั้นที่นั่งที่ได้รับสิทธิ์ + สัมภาระเพิ่ม 1 ชิ้นฟรี)

คุณสมบัติ

บริการนี้มีให้สำหรับลูกค้าที่เดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA โดยใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA และมีสัมภาระ 1 ชิ้น ที่เกินจากสัมภาระโหลดฟรี

ตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์
ตั๋วโดยสารที่มีหมายเลขเริ่มต้นด้วย 205

เงื่อนไขข้อมูลการเดินทาง
- ข้อมูลการเดินทางต้องไม่มีเมืองของแคนาดาหรือสหรัฐฯอเมริกา
- เส้นทางบินที่มีการยื่นคำขอชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า ต้องไม่มีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  ・มีเที่ยวบินร่วม และ/หรือ เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  ・เป็นเส้นทางบินเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
  ・พิมพ์ตั๋วเครื่องบินแยกกัน

ค่าบริการ

ค่าบริการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเส้นทางเที่ยวบินและสถานที่ออกเดินทาง
โปรดทราบว่าค่าบริการจะแปลงเป็นค่าเงินที่ใช้บนเว็บไซต์สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ขอรับบริการ

พื้นที่

พื้นที่ 1 เม็กซิโก
พื้นที่ 2 ยุโรป
พื้นที่ 3 เอเชีย (รวมญี่ปุ่น) โอเชียเนีย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

สถานที่ออกเดินทาง/เส้นทาง ญี่ปุ่น ยุโรป สถานที่ออกเดินทางอื่นนอกจากที่อยู่ด้านซ้าย
เส้นทางเที่ยวบินที่อยู่ในพื้นที่ข้างต้น 10,000 เยน - 100 ดอลลาร์สหรัฐ
เส้นทางเที่ยวบินที่อยู่นอกพื้นที่ข้างต้น 20,000 เยน 150 ยูโร 200 ดอลลาร์สหรัฐ

คำขอรับบริการ / การชำระเงิน

วิธีขอรับบริการ
โปรดขอรับบริการจากหน้าจอรายละเอียดการจอง หลังจากซื้อตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA
(ปุ่มขอรับบริการจะไม่ปรากฏหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในบริการนี้ หรือพยายามขอรับบริการนอกช่วงเวลาที่กำหนด)

ช่วงเวลาการขอรับบริการ
จากเวลาที่ซื้อตั๋วสำเร็จจนถึง 6 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินแรกตามข้อมูลการเดินทางของท่าน

วิธีการชำระเงิน
บัตรเครดิต*1 หรือ Paypal*2

*1 Alipay และ บัตร China UnionPay สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของประเทศจีน
*2 ยกเว้นเว็บไซต์ในประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และมาเลเซีย

การเปลี่ยนแปลง / การยกเลิก

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกได้ที่เคาน์เตอร์สนามบิน

เปลี่ยนแปลง

เวลาหมดเขตการเปลี่ยนแปลง
จนถึง 6 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินแรกตามข้อมูลการเดินทางของท่าน

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

1. โปรดทำตามขั้นตอนให้เสร็จเพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินบนเว็บไซต์ของ ANA
2. ค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินที่ท่านชำระล่วงหน้าจะได้รับการคืนเงิน *1
3. โปรดยื่นคำขอชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้าใหม่สำหรับเที่ยวบินที่ท่านเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก

ท่านจะได้รับการคืนเงินหลังยื่นคำขอ

ขั้นตอนการคืนเงิน
1. โปรดทำตามขั้นตอนให้เสร็จเพื่อยกเลิกเที่ยวบินบนเว็บไซต์ของ ANA
2. ค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินที่ท่านชำระล่วงหน้าจะได้รับการคืนเงิน *1

*1 เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลเมื่อขั้นตอนการคืนเงินของท่านดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ (โปรดทราบว่าอาจใช้เวลา 1-2 วัน)

หมายเหตุสำคัญ

- ไม่สามารถให้บริการได้หากสัมภาระเช็คอินของท่านมีขนาดและน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ในกรณีนี้ เราขอให้ท่านเช็คอินสัมภาระที่เคาน์เตอร์สนามบิน
- หากท่านต้องการขอคืนเงินเฉพาะค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า (ไม่รวมกับค่าโดยสารเที่ยวบิน) โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์