เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ

สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองด้วยส่วนลดราคาพิเศษ โดยชำระค่าบริการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของ ANA
ใช้เวลาเพื่อผ่อนคลายในบรรยากาศที่เป็นมิตรก่อนออกเดินทาง

ประกาศ
เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ

ภาพตัวอย่างของห้องรับรอง ANA ที่สนามบินฮาเนดะ บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

รายละเอียดของบริการ

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการเพื่อใช้ห้องรับรอง ANA ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งที่สนามบินฮาเนดะและนาริตะ (ไม่รวมห้องรับรอง ANA SUITE)
ห้องรับรองเหล่านี้มีบริการที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องดื่มที่ช่วยดับกระหายและบริการ Wi-Fi สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบข่าวสารล่าสุดหรืออีเมลก่อนขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินของท่าน

คุณสมบัติและช่วงเวลาการขอรับบริการ

  เว็บไซต์ของ ANA (ขอรับบริการล่วงหน้า) เคาน์เตอร์สนามบิน (ในวันที่ท่านใช้งาน)
เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ออกจากสนามบินนาริตะ*1 หรือสนามบินฮาเนดะ
เฉพาะหมายเลขเที่ยวบินของ NH
เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ออกจากสนามบินนาริตะหรือสนามบินฮาเนดะ
ตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์

ออกตั๋วโดย ANA*2*3

(ไม่รวมตั๋วที่ซื้อทางเว็บไซต์ของเม็กซิโก)

ไม่มีข้อจำกัด
ชั้นการสำรองที่นั่งที่มีสิทธิ์ Y/B/M/U/H/Q/V/W/S
Y/B/M/U/H/Q/V/W/S/L/K/X
ช่วงเวลาการขอรับบริการ จากเวลาที่ซื้อตั๋วจนถึง 24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทางตามเที่ยวบินของท่าน จนกว่าจะเริ่มการขึ้นเครื่อง
  • *1 ไม่รวมเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะระหว่าง 16:00 ถึง 19:59
  • *2 ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ตั๋วโดยสารรางวัล
  • *3 เลขตั๋วที่ขึ้นต้นด้วย 205

ค่าธรรมเนียมบริการและวิธีชำระเงิน วิธีการยื่นคำขอรับบริการ

วิธีสมัครบริการต่างๆ ค่าใช้จ่าย และวิธีการชำระเงิน
ท่านสามารถใช้บริการห้องรับรองของเราที่สนามบินในราคาที่ถูกลงโดยการจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ANA

  เว็บไซต์ของ ANA (ขอรับบริการล่วงหน้า) เคาน์เตอร์สนามบิน (ในวันที่ท่านใช้งาน)
ค่าบริการต่อคน*1
(รวมภาษี)
4,000 เยน 6,000 เยน
วิธีการชำระเงิน บัตรเครดิต*2 หรือ Paypal*3 บัตรเครดิต
เงินสด (เงินเยนเท่านั้น)
วิธีการยื่นคำขอรับบริการ

โปรดขอรับบริการจากหน้าจอการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์ของ ANA 

ลูกค้าที่ทำการจองแล้ว ควรสมัครขอรับบริการจากหน้าจอรายละเอียดการจอง *4

โปรดสมัครบริการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว หรือที่ห้องรับรองของสนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะ
  • *1 ราคาเท่ากันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เด็กทารกที่มากับผู้ใหญ่สามารถเข้าใช้ห้องรับรองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • *2 บัตร UnionPay ของจีน และ Alipay สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของจีน
  • *3 ยกเว้นเว็บไซต์ในประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และมาเลเซีย
  • *4 ปุ่มที่ใช้กดเพื่อสมัครรับบริการจะไม่ปรากฏหากท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองแบบเสียบริการ ช่วงเวลาที่ท่านประสงค์จะสมัครใช้บริการอยู่นอกช่วงเวลาสมัครรับบริการ หรือมีผู้ประสงค์เข้าใช้บริการเต็มจำนวนแล้ว

เข้าใช้บริการห้องรับรอง

แสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ฝ่ายต้อนรับห้องรับรอง ANA

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกหลังจากจองบริการ

การคืนเงินไม่สามารถทำได้หลังจากการจอง อย่างไรก็ตาม หาก EMD (Electronic Miscellaneous Document) ของท่านตรงกับข้อตกลงการใช้บริการ ท่านอาจใช้บริการในวันอื่นได้ภายใต้ข้อตกลงระยะเวลาเมื่อทำการจองเข้าใช้บริการห้องรับรองของ ANA

วันสิ้นสุด: สมัครรับบริการได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าน
สมัครได้ที่: โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของ ANA (ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันที่และยกเลิกบริการที่สนามบินได้)

ข้อควรทราบ

<การจองผ่านเว็บไซต์ ANA>
- การจองล่วงหน้าไม่สามารถทำได้สำหรับห้องรับรอง ANA ที่สนามบินนาริตะสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางระหว่าง 16:00 น. ถึง 19:59 น. (JST)
- หากท่านกำลังใช้ตั๋วรางวัล จะไม่สามารถทำการจองล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA ได้

<การใช้บริการห้องรับรองที่สนามบิน>
- ท่านอาจต้องเข้าใช้ห้องรับรองตามที่กำหนดให้ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น
- ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองหากมีผู้ใช้บริการเต็ม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ ANA ที่สนามบินสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม