เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ

สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองด้วยส่วนลดราคาพิเศษ โดยชำระค่าบริการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของ ANA
ใช้เวลาเพื่อผ่อนคลายในบรรยากาศที่เป็นมิตรก่อนออกเดินทาง

ประกาศ
เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ

ภาพตัวอย่างของห้องรับรอง ANA ที่สนามบินฮาเนดะ บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

รายละเอียดของบริการ

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการเพื่อใช้ห้องรับรอง ANA สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินนาริตะ ฮาเนดะ และโฮโนลูลู (Daniel K. Inouye International)
(ไม่รวมห้องรับรอง ANA SUITE)

ห้องรับรองเหล่านี้มีบริการที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องดื่มที่ช่วยดับกระหายและบริการ Wi-Fi สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบข่าวสารล่าสุดหรืออีเมลก่อนขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินของท่าน

คุณสมบัติ

  เว็บไซต์ของ ANA (ขอรับบริการล่วงหน้า) เคาน์เตอร์สนามบิน (ในวันที่ท่านใช้งาน)
สนามบินที่มีสิทธิ์ สนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ/โฮโนลูลู สนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ
เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการบินโดย ANA ออกจากสนามบินนาริตะ*1 ฮาเนดะ หรือโฮโนลูลู
(จำกัดเฉพาะหมายเลขเที่ยวบิน NH)*2
เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ออกจากสนามบินนาริตะหรือสนามบินฮาเนดะ
ตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์

ออกตั๋วโดย ANA*3*4

(ไม่รวมตั๋วที่ซื้อทางเว็บไซต์ของเม็กซิโก)

ไม่มีข้อจำกัด
ชั้นการสำรองที่นั่งที่มีสิทธิ์ Y/B/M/U/H/Q/V/W/S
Y/B/M/U/H/Q/V/W/S/L/K/X
ช่วงเวลาการขอรับบริการ จากเวลาที่ซื้อตั๋วจนถึง 24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทางตามเที่ยวบินของท่าน จนกว่าจะเริ่มการขึ้นเครื่อง
  • *1 ไม่รวมเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะระหว่าง 16:00 ถึง 19:59
  • *2 ยกเว้นเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น
  • *3 ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ตั๋วโดยสารรางวัล
  • *4 เลขตั๋วที่ขึ้นต้นด้วย 205

ค่าบริการเข้าใช้ ใบสมัคร และการชำระเงิน

วิธีสมัครบริการต่างๆ ค่าใช้จ่าย และวิธีการชำระเงิน
ท่านสามารถใช้บริการห้องรับรองของเราที่สนามบินในราคาที่ถูกลงโดยการจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ANA

  เว็บไซต์ของ ANA (ขอรับบริการล่วงหน้า) เคาน์เตอร์สนามบิน (ในวันที่ท่านใช้งาน)
ค่าบริการต่อคน*1
(รวมภาษี)
นาริตะ/ฮาเนดะ: 4,000 เยน
โฮโนลูลู 40 ดอลลาร์สหรัฐ
นาริตะ/ฮาเนดะ: 6,000 เยน
(ไม่มีให้บริการที่สนามบินโฮโนลูลู)
วิธีการชำระเงิน บัตรเครดิต*2 หรือ Paypal*3 บัตรเครดิต
เงินสด (เงินเยนเท่านั้น)
วิธีการยื่นคำขอรับบริการ

โปรดขอรับบริการจากหน้าจอการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์ของ ANA 

ลูกค้าที่ทำการจองแล้ว ควรสมัครขอรับบริการจากหน้าจอรายละเอียดการจอง *4

โปรดสมัครบริการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว หรือที่ห้องรับรองของสนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะ
  • *1 ราคาเท่ากันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เด็กทารกที่มากับผู้ใหญ่สามารถเข้าใช้ห้องรับรองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • *2 Alipay และ บัตร China UnionPay สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของประเทศจีน
  • *3 ยกเว้นเว็บไซต์ในประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และมาเลเซีย
  • *4 ปุ่มที่ใช้กดเพื่อสมัครรับบริการจะไม่ปรากฏหากท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองแบบเสียบริการ ช่วงเวลาที่ท่านประสงค์จะสมัครใช้บริการอยู่นอกช่วงเวลาสมัครรับบริการ หรือมีผู้ประสงค์เข้าใช้บริการเต็มจำนวนแล้ว

การเข้าใช้ห้องรับรอง

แสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ฝ่ายต้อนรับเมื่อเข้าห้องรับรอง ANA

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

เปลี่ยนแปลง

ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านเว็บไซต์ ANA

*ท่านไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ที่เคาน์เตอร์สนามบิน

เวลาหมดเขตการเปลี่ยนแปลง
ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
1. โปรดทำตามขั้นตอนให้เสร็จเพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินบนเว็บไซต์ของ ANA
2. การเข้าใช้บริการห้องรับรองแบบเสียค่าบริการจะได้รับการคืนเงิน
3. โปรดยื่นคำขอเข้าใช้บริการห้องรับรองแบบเสียค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่คุณต้องการเปลี่ยนไป*

*EMD (Electronic Miscellaneous Documents) จะออกให้เมื่อจำเป็นต้องใช้ใบสมัครก่อนหน้า โปรดดูในส่วนการยกเลิกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การยกเลิก

ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้หลังจากยื่นคำขอ
อย่างไรก็ตาม หากอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้สิทธิ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข EMD (Electronic Miscellaneous Document) ที่ออกให้เมื่อสมัครบริการสามารถนำไปใช้ในการขอเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการสำหรับวันเดินทางอื่นๆ ได้

*ท่านไม่สามารถยื่นคำขอยกเลิกได้ที่เคาน์เตอร์สนามบิน

เวลาหมดเขตสำหรับคำขอการยกเลิก
ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ยื่นคำขอได้ที่ไหน
ติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์

ข้อควรทราบ

<การจองผ่านเว็บไซต์ ANA>
- การจองล่วงหน้าไม่สามารถทำได้สำหรับห้องรับรอง ANA ที่สนามบินนาริตะสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางระหว่าง 16:00 น. ถึง 19:59 น. (JST)

<ใบสมัครที่เคาน์เตอร์สนามบิน>
- ไม่สามารถทำการสมัครวันเดียวกันได้ที่เคาน์เตอร์สนามบินในสนามบินโฮโนลูลูได้

<การใช้บริการห้องรับรองที่สนามบิน>
- ท่านอาจต้องเข้าใช้ห้องรับรองตามที่กำหนดให้ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น
- ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองหากมีผู้ใช้บริการเต็ม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ ANA ที่สนามบินสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม