นำเสนอบริการความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายในเที่ยวบิน [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เพื่อความเพลิดเพลินกับการเดินทาง ANA Group ภูมิใจนำเสนอข้อมูลและความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้ารวมถึงการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุที่สนามบิน เริ่มตั้งแต่ที่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง รวมทั้งในระหว่างเที่ยวบินด้วย

เราจะคอยให้ความช่วยเหลือและตอบสนองต่อความต้องการพิเศษของผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ANA Group ให้บริการความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย อบอุ่นใจ และสะดวกสบายตลอดเส้นทาง หากท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆ โปรดแจ้งความประสงค์ของท่าน

ที่จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA เราพร้อมให้บริการและคำปรึกษาสำหรับการใช้บริการของเรา หากท่านจำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือบริการในด้านใดเป็นพิเศษ อันเนื่องจากข้อจำกัดทางกายภาพหรือมีความจำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระหว่างเที่ยวบิน โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA

สายการบินให้บริการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตลอดเส้นทางการเดินทาง

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์

ภาพทารกและผู้โดยสารคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

เรายินดีให้บริการอำนวยความสะดวกสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกหรือเด็กเล็ก

ภาพทารกและผู้โดยสารคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง

ภาพของเด็ก

เรามีบริการความช่วยเหลือสำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพัง

ผู้โดยสารสูงอายุ

ภาพของผู้โดยสารสูงอายุ

เรามีบริการความช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

ภาพของสัตว์เลี้ยง

เรามีบริการความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่เดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก